Αρχική ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Κωδικοί Εσόδων Προϋπολογισμού
Άρθρα στην Κατηγορία

Κωδικοί Εσόδων Προϋπολογισμού

287 αποτελέσματα

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται και αναλύονται οι κωδικοί του προϋπολογισμού εσόδων, το θεσμικό πλαίσιο που διέπει κάθε έσοδο, η διαδικασία επιβολής, τα βασικά χαρακτηριστικά του

0121-Έσοδα από την εκμετάλλευση διαφημιστικών χώρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56 Ν 2725/99) και στέγαστρα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών (άρθρο 21 Ν 2963/2001) No ratings yet.

Γενικά   Θεσμικό Πλαίσιο που διέπει το έσοδο Άρθρο 56 Ν.2725/99 Άρθρο 21 Ν.2963/01 Ανάλυση - Περιεχόμενο Κωδικού…

0122-Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) No ratings yet.

Με την έκδοση της υπ' αριθμ. οικ. 49039/2022 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3976/Β/26/07/2022) μετονομάζεται σε "Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια κ.ά. (άρθρο 19 του β.δ. 24/9-20/10/1958)"

0126-Ειδικό δικαίωμα χρήσεως βελτιωμένων βοσκοτόπων (άρθρο 8Ν 994/79) No ratings yet.

Με την έκδοση της υπ' αριθμ. οικ. 49039/2022 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3976/Β/26/07/2022) μετονομάζεται σε "Ειδικό δικαίωμα χρήσεως βελτιωμένων βοσκοτόπων (άρθρο 8 του ν. 994/1979) και δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 του β.δ. 24/9- 20/10/1958, άρθρο 16 του ν. 2130/1993, άρθρο 6 του ν. 4351/2015)"
ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
Λέξη κλειδί
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Κατηγορία

Εσοδα

Περιουσία

Υποκατηγορία

Έσοδα από διαφημίσεις

Δημοτικά τέλη

Δημοτική περιουσία

Εισφορά σε χρήμα

Εκμισθώσεις

Κοινόχρηστοι χώροι

Τέλος Ακίνητης Περιουσίας

Τέλος επί των ακαθαρίστων / παρεπιδημούντων