Αρχική ΝΠΔΔ-ΝΠΙΔ-ΦΟΔΣΑ-ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΠΔΔ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΝΠΔΔ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ