Αρχική ΝΠΔΔ-ΝΠΙΔ-ΦΟΔΣΑ-ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΠΔΔ Ο ΔΑΦΝΗΦΟΡΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

ΝΠΔΔ Ο ΔΑΦΝΗΦΟΡΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ