Αρχική Εκπαιδεύσεις Λιμενικών Ταμείων
Περιήγηση ετικετών

Εκπαιδεύσεις Λιμενικών Ταμείων

4 αποτελέσματα

Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία (ΕΕ) 2019/883 του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 No ratings yet.

Εκπαιδευτικό υλικό για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία (ΕΕ) 2019/883 του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 σχετικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής για την παράδοση αποβλήτων από πλοία, για την τροποποίηση της οδηγίας 2010/65/ΕΕ και την κατάργηση της οδηγίας 2000/59/ΕΚ.
ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
Λέξη κλειδί
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Η εταιρεία «ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.»  θα πραγματοποιήσει για τους συνδρομητές του site, OnLine ενημέρωση με θέμα: "Επιχορήγηση Δήμων για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις έτους"

Video Online ενημέρωσης : «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων»

Αναρτήθηκε το Video της online ενημέρωσης «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων» που έγινε την 29/5/2024.