Αρχική CONTENT ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ
Άρθρα στην Κατηγορία

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ

19 αποτελέσματα

Στην ενότητα αυτή περιέχονται οι παρουσιάσεις των σεμιναρίων τις οποίες πραγματοποιεί η εταιρεία ή στελέχη της. Η μορφή των παρουσιάσεων είναι με τη τεχνολογία slider, με την οποία οι διαφάνειες είναι διαδραστικές, ενεργές και τροφοδοτούνται μέσω του υλικού της ιστοσελίδας.

Video Online ενημέρωσης : «Οι ενέργειες που προκύπτουν για τις υπηρεσίες των Δήμων από την Κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών» – 18/6/2024 No ratings yet.

Παρουσιάζεται σε Video η ενημέρωση «Οι ενέργειες που προκύπτουν για τις υπηρεσίες των Δήμων από την Κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών» - 18/6/2024

Video Online ενημέρωσης : «Ετήσια έκθεση λογοδοσίας ΠΟΥ, αναφορικά με τα έσοδα που δεν βεβαιώθηκαν και δεν εισπράχθηκαν εμπρόθεσμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν.5027/23» – 4/4/2024 No ratings yet.

παρουσιαση2Παρουσιάζεται σε Video η ενημέρωση "Ετήσια έκθεση λογοδοσίας ΠΟΥ, αναφορικά με τα έσοδα που δεν βεβαιώθηκαν και δεν εισπράχθηκαν εμπρόθεσμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν.5027/23" - 4/4/2024

Video Online ενημέρωσης : «Ανατροπές αναλήψεων υποχρεώσεων, ενέργειες τέλους έτους 2023 & πρώτες δεσμεύσεις έτους 2024 βάσει της υπ’ αριθμόν 176022 ΕΞ 2023 εγκυκλίου του Υπ. Οικονομικών» -19/12/2023 No ratings yet.

παρουσιαση2Παρουσιάζεται σε Video η ενημέρωση "Ανατροπές αναλήψεων υποχρεώσεων, ενέργειες τέλους έτους 2023 & πρώτες δεσμεύσεις έτους 2024 βάσει της υπ’ αριθμόν 176022 ΕΞ 2023 εγκυκλίου του Υπ. Οικονομικών" που πραγματοποιήθηκε στις 19-12-2023.

Video Online ενημέρωσης : «Οι προϋποθέσεις για τη νόμιμη εγκατάσταση των αιρετών οργάνων διοίκησης των δήμων – Πρώτες ενέργειες 2024 (δημαιρεσίες, ορισμός αντιδημάρχων, διορισμός γενικών γραμματέων, πρόσληψη ειδ.συμβούλων/ειδ.συνεργατών» -21-12-2023 No ratings yet.

παρουσιαση2Παρουσιάζεται σε Video η ενημέρωση "Οι προϋποθέσεις για τη νόμιμη εγκατάσταση των αιρετών οργάνων διοίκησης των δήμων – Πρώτες ενέργειες 2024 (δημαιρεσίες, ορισμός αντιδημάρχων, διορισμός γενικών γραμματέων, πρόσληψη ειδ.συμβούλων/ειδ.συνεργατών/επιστημ. συνεργατών)" που πραγματοποιήθηκε στις 21-12-2023.

Video Online ενημέρωσης : «Εργαλεία για την υλοποίηση δημοσίων συμβάσεων από Δήμους λόγω κήρυξης σε κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας» -25-10-2023 No ratings yet.

παρουσιαση2Παρουσιάζεται σε Video η ενημέρωση "Εργαλεία για την υλοποίηση δημοσίων συμβάσεων από Δήμους λόγω κήρυξης σε κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας" που πραγματοποιήθηκε στις 25-10-2023.

Video Online ενημέρωσης : «Νέος τρόπος ενσωμάτωσης του σχεδίου του Π/Υ έτους 2024 στη βάση δεδομένων του ΥΠ.ΕΣ.» -2-11-2023 No ratings yet.

παρουσιαση2Παρουσιάζεται σε Video η ενημέρωση "Νέος τρόπος ενσωμάτωσης του σχεδίου του Π/Υ έτους 2024 στη βάση δεδομένων του ΥΠ.ΕΣ." που πραγματοποιήθηκε στις 2-11-2023.

Video Online ενημέρωσης : «Οι αλλαγές στο Σύστημα Διακυβέρνησης των ΟΤΑ & η Κατάργηση των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Κοινωφελών Επιχειρήσεων Δήμων σύμφωνα με το δοθέν σε δημόσια διαβούλευση νομοσχέδιο του ΥΠΕΣ» – 20-9-2023 No ratings yet.

Παρουσιάζεται σε Video η ενημέρωση "Οι αλλαγές στο Σύστημα Διακυβέρνησης των ΟΤΑ & η Κατάργηση των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Κοινωφελών Επιχειρήσεων Δήμων σύμφωνα με το δοθέν σε δημόσια διαβούλευση νομοσχέδιο του ΥΠΕΣ" που πραγματοποιήθηκε στις 20-9-2023.

Video Online ενημέρωσης : «Παροχή δωρεάν σίτισης και καταλύματος διαμονής σε υπαλλήλους ορεινών και νησιωτικών περιοχών» 11-7-2023 No ratings yet.

παρουσιαση2Παρουσιάζεται σε Video η ενημέρωση "Παροχή δωρεάν σίτισης και καταλύματος διαμονής σε υπαλλήλους ορεινών και νησιωτικών περιοχών" που πραγματοποιήθηκε στις 11-7-2023.

Video Online ενημέρωσης : «Ρύθμιση οφειλών προς Δήμους – αναβίωση της ρύθμισης των 100 δόσεων των Ν.4611/19 & Ν.4764/20» 7-4-2023 No ratings yet.

παρουσιαση2Παρουσιάζεται σε Video η ενημέρωση "Ρύθμιση οφειλών προς Δήμους – αναβίωση της ρύθμισης των 100 δόσεων των Ν.4611/19 & Ν.4764/20" που πραγματοποιήθηκε στις 7-4-2023.

Video Online ενημέρωσης : «Ανατροπές αναλήψεων υποχρεώσεων, ενέργειες τέλους έτους 2022 & πρώτες δεσμεύσεις έτους 2023 βάσει της υπ’ αριθμόν 173016 ΕΞ 2022 εγκυκλίου του Υπ. Οικονομικών» 13-12-2022 No ratings yet.

παρουσιαση2Παρουσιάζεται σε Video η ενημέρωση "Ανατροπές αναλήψεων υποχρεώσεων, ενέργειες τέλους έτους 2022 & πρώτες δεσμεύσεις έτους 2023 βάσει της υπ’ αριθμόν 173016 ΕΞ 2022 εγκυκλίου του Υπ. Οικονομικών" που πραγματοποιήθηκε στις 13-12-2022.

Video Online ενημέρωσης : «Νέος τρόπος ενσωμάτωσης του σχεδίου του Π/Υ έτους 2023 στη βάση δεδομένων του ΥΠΕΣ» 6-10-2022 No ratings yet.

παρουσιαση2Παρουσιάζεται σε Video η ενημέρωση "Νέος τρόπος ενσωμάτωσης του σχεδίου του Π/Υ έτους 2023 στη βάση δεδομένων του ΥΠΕΣ" που πραγματοποιήθηκε στις 6-10-2022.

Video Online ενημέρωσης : «Α. Διαδικασία και προϋποθέσεις λήψης επιχορήγησης για την εξόφληση δαπανών από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις & Β. Νέα υποχρέωση των ΟΤΑ για τη μηνιαία υποβολή στοιχείων εκτελεστέων έργων.» – 31-5-22 No ratings yet.

παρουσιαση2Παρουσιάζεται σε Video η ενημέρωση "Α. Διαδικασία και προϋποθέσεις λήψης επιχορήγησης για την εξόφληση δαπανών από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις & Β. Νέα υποχρέωση των ΟΤΑ για τη μηνιαία υποβολή στοιχείων εκτελεστέων έργων." που πραγματοποιήθηκε στις 31-5-2022.

Video Online ενημέρωσης : «Προβλήματα που δημιουργούνται στις Δημόσιες Συμβάσεις λόγω των ανατιμήσεων και τρόπος αντιμετώπισής» – 31-3-2022 No ratings yet.

παρουσιαση2Παρουσιάζεται σε Video η ενημέρωση "Προβλήματα που δημιουργούνται στις Δημόσιες Συμβάσεις λόγω των ανατιμήσεων και τρόπος αντιμετώπισής" που πραγματοποιήθηκε στις 31-3-2022.

Video Online ενημέρωσης : «Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της «Πλατφόρμας Δήλωσης επί των ακαθαρίστων εσόδων και παρεπιδημούντων»» – 22-3-2022 No ratings yet.

παρουσιαση2Παρουσιάζεται σε Video η ενημέρωση "Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της «Πλατφόρμας Δήλωσης επί των ακαθαρίστων εσόδων και παρεπιδημούντων»" που πραγματοποιήθηκε στις 22-3-2022.

Video Online ενημέρωσης : «Οι σημαντικότερες διατάξεις των Ν.4873/2021 & Ν.4876/2021 όσον αφορά τα οικονομικά θέματα των Ο.Τ.Α.» – 8-2-2022 No ratings yet.

παρουσιαση2Παρουσιάζεται σε Video η ενημέρωση "Οι σημαντικότερες διατάξεις των Ν.4873/2021 & Ν.4876/2021 όσον αφορά τα οικονομικά θέματα των Ο.Τ.Α." που πραγματοποιήθηκε στις 8/2/2022.
ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
Λέξη κλειδί
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Tags

Εκπαιδεύσεις Δημοσίων Συμβάσεων

Εκπαιδεύσεις Εσόδων

Εκπαιδεύσεις Διοικητικών

Εκπαιδεύσεις Κατάργηση ΝΠ

Εκπαιδεύσεις προϋπολογισμού

Εκπαιδεύσεις Δαπανών

Εκπαιδεύσεις Ταμειακής