Αρχική ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΙ
Άρθρα στην Κατηγορία

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΙ

7 αποτελέσματα

Αναπλήρωση προϊσταμένων No ratings yet.

Η αναπλήρωση προϊσταμένων προβλέπεται στη διάταξη του άρθρου 100 του Ν.3584/07. Σε κάθε μία από τις παρακάτω περιπτώσεις αναπλήρωσης προϊσταμένου ο υπάλληλος θα πρέπει να ανήκει σε κλάδο του οποίου οι υπάλληλοι προβλέπεται ότι μπορούν να προΐσταται σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Επιλογή προϊσταμένων No ratings yet.

Το βασικό θεσμικό πλαίσιο για την επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων αποτελεί ο ν.4369/16 (ΦΕΚ 33 Α/27-02-2016 – Διορθ.Σφαλμ. Στο ΦΕΚ-34 Α/2-3-16) : Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις.

Κριτήρια επιλογής προϊσταμένων No ratings yet.

Τα κριτήρια βάσει των οποίων θα γίνει η επιλογή των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων και είναι αυτά που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 4369/16.

ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
Λέξη κλειδί
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Κατηγορία

Προσωπικό

Υποκατηγορία

Προσωπικό - Προϊστάμενοι