Αρχική ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Άρθρα στην Κατηγορία

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

46 αποτελέσματα

Το Ελεγκτικό Συνέδριο αποτελεί το αρχαιότερο από τα τρία (3) ανώτατα δικαστήρια της Ελλάδας μαζί με τον Άρειο Πάγο και το Συμβούλιο της Επικρατείας (λειτουργεί απο το 1833 μέχρι και σήμερα χωρίς καμία διακοπή) και είναι κοινώς αποδεκτό ότι έχει διαδραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο στην δημοσιονομική εξυγίανση του δημοσίου τομέα, ασκώντας με ιδιαίτερη συνέπεια και επιτυχία, εκτός των άλλων αρμοδιοτήτων του, τον έλεγχο των δαπανών του Κράτους, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των άλλων νομικών προσώπων που ανήκουν στην δικαιοδοσία του. 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται γενικά θέματα για το Ελεγκτικό Συνέδριο, τις αρμοδιότητές του, τους δικαστικούς του σχηματισμούς και τους ελέγχους που πραγματοποιεί.

Αρμοδιότητες Ελεγκτικού Συνεδρίου No ratings yet.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο αποτελεί το αρχαιότερο από τα τρία (3) ανώτατα δικαστήρια της Ελλάδας μαζί με τον Άρειο Πάγο και το Συμβούλιο της Επικρατείας (λειτουργεί απο το 1833 μέχρι και σήμερα χωρίς καμία διακοπή) και είναι κοινώς αποδεκτό ότι έχει διαδραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο στην δημοσιονομική εξυγίανση του δημοσίου τομέα, ασκώντας με ιδιαίτερη συνέπεια και επιτυχία, εκτός των άλλων αρμοδιοτήτων του, τον έλεγχο των δαπανών του Κράτους, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των άλλων νομικών προσώπων που ανήκουν στην δικαιοδοσία του. 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται γενικά θέματα για το Ελεγκτικό Συνέδριο, τις αρμοδιότητές του, τους δικαστικούς του σχηματισμούς και τους ελέγχους που πραγματοποιεί.

Διαδικασία Ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο της ύπαρξης, της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου No ratings yet.

Απόφαση ΦΓ8/55081/2020 (ΦΕΚ 4938/Β/09-11-2020) Ελ. Συνέδριο - Διαδικασία Ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο της ύπαρξης, της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου στους φορείς που υπάγονται στην ελεγκτική του δικαιοδοσία. Λήψη αρχείου

Έκθεση ελέγχου No ratings yet.

Κατά την κατάρτιση της έκθεσης σχετικά με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του φορέα, πρέ­πει να τηρούνται οι λεπτομερείς απαιτήσεις σχετικά με τον τύπο και το περιεχόμενο της έκθεσης του Επι­τρόπου όσον αφορά τους χρηματοοικονομικούς ελέγ­χους

Έκθεση ελέγχου 12/2021 Κοινωνική επανένταξη κρατουμένων No ratings yet.

Κοινωνική Επανένταξη των Κρατουμένων: Πώς εκδηλώνεται η μέριμνα της Πολιτείας για την προσαρμογή τους στο κοινωνικό τους περιβάλλον και την επαγγελματική τους αποκατάσταση; και την επαγγελματική τους αποκατάσταση;

Έκθεση ελέγχου 2/2021 Ενιαίο Τέλος Καθαριότητας και Φωτισμού No ratings yet.

Ενιαίο τέλος καθαριότητας και φωτισμού: Υπολογίζεται σωστά το τέλος ώστε να μην καταλήγει να μετατρέπεται σε φόρο; Διατίθεται για τις ανταποδοτικές υπηρεσίες για τις οποίες αποκλειστικά προορίζεται;
ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
Λέξη κλειδί
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Κατηγορία

Αρμοδιότητες και ρόλος του ΕλΣυν

Δημοσιονομικοί Έλεγχοι

Ειδικοί έλεγχοι του ΕλΣυν

Εσωτερικός έλεγχος

Ευθύνες-καταλογισμοί

Tags

Ειδικοί έλεγχοι δαπανών

Ειδικοί έλεγχοι δημοσίων έργων

Ειδικοί έλεγχοι κοινωνικού χαρακτήρα

Ειδικοί έλεγχοι αποτελεσματικότητας

Ειδικοί έλεγχοι γενικά

Ειδικοί έλεγχοι εσόδων

Εσωτερικές δικλείδες

Καταλογισμός

Μείωση καταλογισμού

Εκπαιδευτικό υλικό Δημοσ. Ελέγχων

Κατασταλτικός έλεγχος

Αρμοδιότητες ΕλΣυν