Αρχική ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΤΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΑΙΡΕΤΩΝ
Άρθρα στην Κατηγορία

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΑΙΡΕΤΩΝ

5 αποτελέσματα

Αντιμισθία Δημάρχου No ratings yet.

Η αντιμισθία των δημάρχων διέπεται από τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 92 του Ν.3852/2010 και διαμορφώνεται σε συνάρτηση του πληθυσμού του Δήμου, ενώ παύει, πλέον, να συνδέεται με των πάσης φύσεως αποδοχών του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου βάσει της υπ'αριθμ. 72865/10.12.2018 (ΦΕΚ 5726/Β/19.12.2018).

Αντιμισθία Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης No ratings yet.

Σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 77 του Ν.3852/2010 ο συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης λαμβάνει αντιμισθία ισόποση με την αντιμισθία του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου.

Ειδική άδεια αιρετών No ratings yet.

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 93 του Ν.3852/2010 στους δημάρχους, αντιδημάρχους όλων των δήμων, στους προέδρους δημοτικών συμβουλίων των δήμων με πληθυσμό άνω των εκατό χιλιάδων (100.000) κατοίκων, στον συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης, που είναι δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ. ή υπάλληλοι κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και δημοσίων επιχειρήσεων ή άλλων επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, καθώς και σε εκείνους που είναι υπάλληλοι λοιπών Ν.Π.Ι.Δ., χορηγείται ειδική άδεια άνευ αποδοχών για όλο το διάστημα της θητείας τους.

ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
Λέξη κλειδί
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Κατηγορία

Όργανα Διοίκησης - Αιρετοί

Υποκατηγορία

Αιρετοί - Αντιμισθία / Κρατήσεις/Ειδική άδεια