Αρχική Κωδικοί Δαπανών Προϋπολογισμού
Περιήγηση ετικετών

Κωδικοί Δαπανών Προϋπολογισμού

415 αποτελέσματα
ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
Λέξη κλειδί
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΝΟΤΗΤΑ

Δαπάνες - Αναλυτικοί Κωδικοί

Δαπάνες - Δικαιολογητικά, Κρατήσεις

Προγραμματικές Συμβάσεις

Τεχνικά Έργα/Μελέτες

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Άμισθος υποθηκοφύλακας

Άποροι

Έξοδα κηδείας

Έξοδα μετακίνησης

Έξοδα παράστασης

Έξοδα προέδρων κοινοτήτων

Έργο με Aυτεπιστασία

Αγορά Ακινήτων

Αμοιβές ιδιωτών μελετητών

Αναθεώρηση τιμής

Απαλλοτριώσεις

Αποζημίωση

Αστικές Εταιρείες

Ασφάλιστρα

Δαπάνες προβολής

Δεξιώσεις/Εκδηλώσεις

Δημοσιεύσεις - Δημόσιες Συμβάσεις

Διαφημιστική- τουριστική προβολή

Δικαστικοί επιμελητές

Δικηγόροι

Εκλογική Αποζημίωση

Επιμορφωτικά σεμινάρια

Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων

Επιχορηγήσεις

Ιατροί

Καλλιτέχνες

Καύσιμα

Κινητή τηλεφωνία

Κοινωφελείς επιχειρήσεις - οικονομικά

Λογαριασμοί ΔΕΗ

Μισθώσεις

Προγραμματικές Συμβάσεις

Σίτιση, διανονή

Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)

Συμβολαιογράφοι

Συναυλίες

Συνδρομές

Σχολικές επιτροπές

Ταχυδρομικά τέλη

Υπάλληλοι

Χειρισμός δικαστικών αποφάσεων

Χιλιομετρική αποζημίωση

Χορήγηση γάλακτος και ΜΑΠ

Χρηματικά βοηθήματα

Χρηματικές εισφορές

Χρηματοδοτήσεις - Επιχορηγήσεις