Αρχική ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΑΛΙΟΤΕΡΑ
Άρθρα στην Κατηγορία

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΑΛΙΟΤΕΡΑ

317 αποτελέσματα

Ολοκλήρωση Διαδικτυακού Σεμιναρίου της ‘Καραγιλάνης Σύμβουλοι’ για την Εγκατάσταση Αιρετών Οργάνων Διοίκησης Δήμων No ratings yet.

Η εταιρεία "Καραγιλάνης Σύμβουλοι", πραγματοποίησε με επιτυχία ένα ανοικτό διαδικτυακό σεμινάριο με τίτλο "Οι προϋποθέσεις για τη νόμιμη εγκατάσταση των αιρετών οργάνων διοίκησης των δήμων – Πρώτες ενέργειες 2024". Το σεμινάριο αποτέλεσε σημείο αναφοράς στην κοινότητα των στελεχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με τη ζωντανή συμμετοχή περισσοτέρων από 150 ατόμων από όλη την Ελλάδα.

Online ενημέρωση: Οι προϋποθέσεις για τη νόμιμη εγκατάσταση των αιρετών οργάνων διοίκησης των δήμων – Πρώτες ενέργειες 2024. No ratings yet.

Η εταιρεία «ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.» στα πλαίσια της ενημέρωσης των νέων Διοικήσεων των Δήμων θα πραγματοποιήσει ανοιχτή OnLine ενημέρωση με θέμα:
«Οι προϋποθέσεις για τη νόμιμη εγκατάσταση των αιρετών οργάνων διοίκησης των δήμων – Πρώτες ενέργειες 2024 (δημαιρεσίες, ορισμός αντιδημάρχων, διορισμός γενικών γραμματέων, πρόσληψη ειδικών συμβούλων/ειδικών συνεργατών/επιστημονικών συνεργατών)».

Online ενημέρωση: «Οι προϋποθέσεις για τη νόμιμη εγκατάσταση των αιρετών οργάνων διοίκησης των δήμων – Πρώτες ενέργειες 2024 (δημαιρεσίες, ορισμός αντιδημάρχων, διορισμός γενικών γραμματέων, πρόσληψη ειδ.συμβούλων/ειδ.συνεργατών/επιστημ. συνεργατών)» No ratings yet.

Η εταιρεία «ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.» στα πλαίσια της ενημέρωσης των νέων Διοικήσεων των Δήμων θα πραγματοποιήσει ανοιχτή OnLine ενημέρωση με θέμα:
«Οι προϋποθέσεις για τη νόμιμη εγκατάσταση των αιρετών οργάνων διοίκησης των δήμων – Πρώτες ενέργειες 2024 (δημαιρεσίες, ορισμός αντιδημάρχων, διορισμός γενικών γραμματέων, πρόσληψη ειδικών συμβούλων/ειδικών συνεργατών/επιστημονικών συνεργατών)».

Online ενημέρωση: «Ανατροπές αναλήψεων υποχρεώσεων, ενέργειες τέλους έτους 2023 & πρώτες δεσμεύσεις έτους 2024 βάσει της υπ’ αριθμόν 176022 ΕΞ 2023 εγκυκλίου του Υπ. Οικονομικών» No ratings yet.

Η εταιρεία «ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.» θα πραγματοποιήσει για τους πελάτες της, OnLine ενημέρωση με θέμα:
Ανατροπές αναλήψεων υποχρεώσεων, ενέργειες τέλους έτους 2023 & πρώτες δεσμεύσεις έτους 2024 βάσει της υπ’ αριθμόν 176022 ΕΞ 2023 εγκυκλίου του Υπ. Οικονομικών.

Online ενημέρωση: «Νέος τρόπος ενσωμάτωσης του σχεδίου του Π/Υ έτους 2024 στη βάση δεδομένων του ΥΠ.ΕΣ.» No ratings yet.

Η εταιρεία «ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.» θα πραγματοποιήσει για τους πελάτες της, OnLine ενημέρωση με θέμα:
Νέος τρόπος ενσωμάτωσης του σχεδίου του Π/Υ έτους 2024 στη βάση δεδομένων του ΥΠ.ΕΣ.

Ενημερωτική Ημερίδα: «Οι αλλαγές στο σύστημα Διοίκησης των Δήμων και η ενσωμάτωση (κατάργηση) των ΝΠΔΔ – Κοινωφελών Επιχειρήσεων στους Δήμους (Ν. 5056/23)» No ratings yet.

Πρόσκληση Ημερίδας H εταιρεία «ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.», διοργανώνει την ακόλουθη ημερίδα, με θέμα:«Οι αλλαγές στο σύστημα Διοίκησης των Δήμων…

Κύκλος Ενημερωτικών Ημερίδων: «Οι αλλαγές στο σύστημα Διοίκησης των Δήμων και η ενσωμάτωση (κατάργηση) των ΝΠΔΔ – Κοινωφελών Επιχειρήσεων στους Δήμους (Ν. 5056/23)» No ratings yet.

Πρόσκληση Σεμιναρίου H εταιρεία «ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.», διοργανώνει τον ακόλουθο κύκλο ημερίδων, με θέμα:«Οι αλλαγές στο σύστημα Διοίκησης των…

Πρόσκληση Σεμιναρίου: «Κληροδοτήματα: η λειτουργία, η οικονομική διαχείριση, ο έλεγχος από την εποπτεύουσα αρχή, Δημοσιονομικά θέματα» No ratings yet.

Πρόσκληση Σεμιναρίου H εταιρεία «ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.», διοργανώνει το ακόλουθο εκπαιδευτικό διήμερο σεμινάριο, συνολικής διάρκειας δεκαέξι (16) ωρών με…

Online ενημέρωση: «Οι αλλαγές στο Σύστημα Διακυβέρνησης των ΟΤΑ & η Κατάργηση των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Κοινωφελών Επιχειρήσεων Δήμων σύμφωνα με το δοθέν σε δημόσια διαβούλευση νομοσχέδιο του ΥΠΕΣ» No ratings yet.

Η εταιρεία «ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.» θα πραγματοποιήσει ανοιχτή OnLine ενημέρωση με θέμα:
Οι αλλαγές στο Σύστημα Διακυβέρνησης των ΟΤΑ & η Κατάργηση των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Κοινωφελών Επιχειρήσεων Δήμων σύμφωνα με το δοθέν σε δημόσια διαβούλευση νομοσχέδιο του ΥΠΕΣ

Πρόσκληση Σεμιναρίου: «Δημοσιονομικοί έλεγχοι: Προετοιμασία των Φορέων για την αντιμετώπισή τους – παρουσίαση συστήματος μείωσης των καταλογισμών» (μετά και την έκδοση της απόφασης ΦΓ8/14823/2023 σχετικά με τη μείωση του καταλογιζόμενου ποσού) No ratings yet.

Πρόσκληση Σεμιναρίου H εταιρεία «ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.», διοργανώνει το ακόλουθο εκπαιδευτικό ολοήμερο σεμινάριο, συνολικής διάρκειας οκτώ (8) ωρών με…

Online ενημέρωση: «Εργαλεία για την υλοποίηση δημοσίων συμβάσεων από Δήμους λόγω κήρυξης σε κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας» No ratings yet.

Η εταιρεία «ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.» θα πραγματοποιήσει ανοιχτή OnLine ενημέρωση με θέμα:
Εργαλεία για την υλοποίηση δημοσίων συμβάσεων από Δήμους λόγω κήρυξης σε κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας

Διαδικτυακό Σεμινάριο: «Προϋπολογισμός Δήμων έτους 2024 – Οδηγίες για τη σύνταξή του με βάση τη νέα ΚΥΑ» (Επαναληπτικό) No ratings yet.

Πρόσκληση Διαδικτυακού Σεμιναρίου Πέμπτη, 14/09/2023 Η εταιρεία «ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.», διοργανώνει το ακόλουθο διαδικτυακό μονοήμερο σεμινάριο, συνολικής διάρκειας πέντε…

Διαδικτυακό Σεμινάριο: «Κατάρτιση ανταποδοτικών τελών 2024» No ratings yet.

Πρόσκληση Διαδικτυακού Σεμιναρίου Τρίτη 26/09/2023 Η εταιρεία «ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.», διοργανώνει το ακόλουθο διαδικτυακό μονοήμερο σεμινάριο, συνολικής διάρκειας πέντε…

Πρόσκληση Ημερίδας : «Μετάβαση στο νέο λογιστικό πλαίσιο (ΠΔ 54/2018) : Απογραφή-καταγραφή ακίνητης περιουσίας και διαδικασία μετάβασης για την εφαρμογή του στον Δήμο Πειραιά» No ratings yet.

Πρόσκληση Ημερίδας Παρασκευή 08/09/2023 Ο Δήμος Πειραιά και η εταιρεία «ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.» διοργανώνουν ημερίδα με θέμα: «Μετάβαση στο…

Διαδικτυακό Σεμινάριο: «Προϋπολογισμός Δήμων έτους 2024 – Οδηγίες για τη σύνταξή του με βάση τη νέα ΚΥΑ» No ratings yet.

Πρόσκληση Διαδικτυακού Σεμιναρίου Πέμπτη, 07/09/2023 Η εταιρεία «ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.», διοργανώνει το ακόλουθο διαδικτυακό μονοήμερο σεμινάριο, συνολικής διάρκειας πέντε…

Online ενημέρωση: «Παροχή δωρεάν σίτισης και καταλύματος διαμονής σε υπαλλήλους ορεινών και νησιωτικών περιοχών» No ratings yet.

Η εταιρεία «ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.» θα πραγματοποιήσει ανοιχτή, OnLine ενημέρωση με θέμα: 
Παροχή δωρεάν σίτισης και καταλύματος διαμονής σε υπαλλήλους ορεινών και νησιωτικών περιοχών

Πρόσκληση Σεμιναρίου: «Δημοσιονομικοί έλεγχοι: Προετοιμασία και προσαρμογή διαδικασιών και συστημάτων των Φορέων για την αποτελεσματική υλοποίηση τους» (μετά και την έκδοση της απόφασης ΦΓ8/14823/2023 σχετικά με τη μείωση του καταλογιζόμενου ποσού) No ratings yet.

Πρόσκληση Σεμιναρίου H εταιρεία «ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.», διοργανώνει το ακόλουθο εκπαιδευτικό ολοήμερο σεμινάριο, συνολικής διάρκειας οκτώ (8) ωρών με…

Διαδικτυακό Σεμινάριο: «Νέο καθεστώς βεβαίωσης και είσπραξης των εσόδων των Ο.Τ.Α. και λοιπές επίκαιρες διατάξεις» No ratings yet.

Πρόσκληση Διαδικτυακού Σεμιναρίου Τρίτη, 16/05/2023 Η εταιρεία «ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.», διοργανώνει το ακόλουθο διαδικτυακό μονοήμερο σεμινάριο, συνολικής διάρκειας πέντε…

Online ενημέρωση: «Ρύθμιση οφειλών προς Δήμους – αναβίωση της ρύθμισης των 100 δόσεων των Ν.4611/19 & Ν.4764/20» No ratings yet.

Η εταιρεία «ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.» θα πραγματοποιήσει για τους πελάτες της, OnLine ενημέρωση με θέμα: 
Ρύθμιση οφειλών προς Δήμους – αναβίωση της ρύθμισης των 100 δόσεων των Ν.4611/19 & Ν.4764/20
ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
Λέξη κλειδί
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ