Αρχική ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Άρθρα στην Κατηγορία

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

5814 αποτελέσματα
Υποκατηγορίες

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ No ratings yet.

ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΑΣ,ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΣΑΣ ΡΩΤΗΣΩ ΣΕ ΤΙ Κ.Α. ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΘΑ ΜΠΟΥΝ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ; ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΙΣ 31-5-2024 No ratings yet.

Καλησπέρα παρακαλούμε για την ενημέρωση μας για την εξέλιξη περί του θέματος "Αναστολή μείωσης προσωπικής διαφοράς κατά την μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων η οποία Αναστέλλεται από 1ης.6.2022 και μέχρι τις 31.5.2024, η εφαρμογή του τέταρτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4354/2015 (Α ́ 176).

ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ No ratings yet.

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΊΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ 3 ΤΟΠΙΚΏΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΝΤΕΙΚΩΝ, ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΑΝ 3 ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ . ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΡΙΣΤΗΚΕ Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ, ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ Ο ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟς ΤΗς ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΝΤΕΙΚΩΝ ΝΑΙ ΠΑΙΡΝΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ?

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ No ratings yet.

Στο Δήμο μας λόγω μη αναπλήρωσης των βασικών και καίριων θέσεων πλην των μονίμων και κατ'εξαίρεση πιθανόν των ειδικών συνεργατών ποια άλλη ειδικότητα υπαλλήλου έχει δικαίωμα υπογραφής? Με εκτίμηση

ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΝ ΝΠΔΔ – ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ No ratings yet.

ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΑΣ, ΘΑ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΣΑΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΣΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΞΗΣ ΘΕΜΑΤΑ, ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΝΠΔΔ ΟΤΑ: 1. Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2023 ΚΑΤΗΡΓΗΜΕΝΟΥ ΝΠΠΔ ΘΑ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΙΔΙΑ ΑΡΜΟΔΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΩΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ; 2. Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2023 ΚΑΤΗΡΓΗΜΕΝΟΥ ΝΠΔΔ ΘΑ ΗΤΑΝ ΣΩΣΤΟΤΕΡΟ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΟΥ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΘΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΜΕ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ; ΕΠΙΣΗΣ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΘΕΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ TAXIS ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ; ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΙΔΟΧ No ratings yet.

Στην περίπτωση παραίτησης υπαλλήλου με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου, που έχει προσληφθεί στον τομέα της πυρασφάλειας για την αντιπυρική περίοδο 2024 και σε αντικατάσταση αυτού θα πρέπει να βγει νέα ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ή θα προχωρήσουμε σε πρόσληψη του επόμενου κατά σειρά προτεραιότητας; Ευχαριστώ.

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΓΙΑ ΖΩΑ No ratings yet.

Ν.4830/2021 ΑΡ. 35 ΠΑΡ.7 ". Ειδικά για την παράβαση των περ. α’ και β’ της παρ. 1του άρθρου 9 περί παράλειψης στείρωσης ή αποστολής γενετικού υλικού του ζώου και μη εμπρόθεσμης σήμανσης και καταγραφής ζώου συντροφιάς, η απόφαση επιβολής του προστίμου εκδίδεται από τον αρμόδιο δήμο,βεβαιώνεται από την ταμειακή υπηρεσία και εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων." Μπορείτε να μας διευκρινήστε σε τι συνίσταται αυτή η διάκριση΄? Τι διαφορετικό πρέπει να κάνει ο Δήμος σε σχέση με τις άλλες παραβάσεις? Μπορεί η αστυνομία να εκδίδει τέτοια πρόστιμα και να τα αποστέλλει στο Δήμο για βεβαίωση όπως κάνει με όλα τα υπόλοιπα ή εδώ πρέπει να ακολουθείτε διαφορετική αντιμετώπιση? 8. Σε περίπτωση κατ’ εξακολούθηση παράβασης, η αρ-

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ No ratings yet.

Για την ανάθεση των εργασιών επισκευής έκτακτων και απρόβλεπτων βλαβών και προμήθειας των αντίστοιχων ανταλλακτικών για τα οχήματα και μηχανήματα έργου του Δήμου μας ακολουθείται η διαδικασία της Υ.Α. 3373/390/1975 για ανάθεση έκαστης βλάβης ξεχωριστά χωρίς να έχει προηγηθεί διαγωνιστική διαδικασία ή συμφωνία πλαίσιο. Η συνολική ετήσια δαπάνη για τα ανωτέρω ανέρχεται τα τελευταία έτη σε € 150.000 περίπου (250 περίπου έκτακτες βλάβες κατ’ έτος). Σύμφωνα με τη νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου (VII Τμ. 244/2013, 96/2012, 33/2009, 7/2007 κλπ) το έργο της τριμελούς Επιτροπής της ανωτέρω Υ.Α. , η οποία επιλαμβάνεται όλων των επισκευαστικών εργασιών, ανεξαρτήτως του ύψους της απαιτούμενης κατά περίπτωση δαπάνης, συνίσταται στην ανάθεση των εργασιών επισκευής ή συντήρησης σε ιδιωτικό συνεργείο, με βάση τις ενδείξεις του «δελτίου επιθεώρησης». Εν συνεχεία, αυτές οι εργασίες και προμήθειες διενεργούνται βάσει των ισχυουσών διατάξεων περί ανάθεσης υπηρεσιών και προμηθειών αγαθών από τους Ο.Τ.Α. Τα ερωτήματά μας είναι τα εξής: α) Οι ισχύουσες διατάξεις είναι αυτές του Ν.4412/2016 και συγκεκριμένα του άρθρου 118 περί απ’ ευθείας ανάθεσης (ανά έκτακτη βλάβη) χωρίς να λαμβάνεται υπ’ όψη το συνολικό ποσό που δαπανάται κατ’ έτος; β) Στην περίπτωση αυτή ακολουθούνται τα «βήματα» της απ’ ευθείας ανάθεσης και ιδίως η αποστολή πρόσκλησης για υποβολή προσφοράς και η ανάρτηση αυτής στο ΚΗΜΔΗΣ με τήρηση της προθεσμίας των 5 εργασίμων ημερών για την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης; γ) Ισχύουν τα αναφερόμενα στα άρθρα 73 του Ν.4412/2016 περί λόγων αποκλεισμού; Σημειώνουμε ότι για την ανάθεση της προμήθειας ανταλλακτικών, ελαστικών, ηλεκτρικών συσσωρευτών κλπ στο πλαίσιο των ΤΑΚΤΙΚΩΝ συντηρήσεων διενεργείται κάθε χρόνο ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός. Είναι ορθές οι διαδικασίες που ακολουθούμε;

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΩΝ No ratings yet.

Έχουν βεβαιωθεί τέλη ύδρευσης και πάγιο κατανάλωσης σε δημότη με χρηματικούς καταλόγους τα έτη 2008,2009 και 2010. Ακολούθως αυτός ρύθμισε την συνολική οφειλή το έτος 2017 με το Ν 4483/17 και πλήρωσε μόνο μια δόση την 05/12/2017 με αποτέλεσμα να γίνει απώλεια της την 22/10/2018. Σήμερα επανέρχεται και ζητά την παραγραφή της οφειλής βασιζόμενος στο Ν 5027/23. Έχει παραγραφεί η οφειλή ή μπορούμε να προβούμε και τώρα σε λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης .

ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ No ratings yet.

Καλησπέρα σας Παρακαλούμε για την απάντηση σας στα ακόλουθα ερωτήματα: Υπάλληλος που έχει μεταταχθεί σε δημόσια υπηρεσία , μπορεί πριν παρέλθει η διετία να συμμετέχει κατά παρέκκλιση στην κινητικότητα για μετάταξη σε υπηρεσία του Δήμου που ανήκει στην παραμεθώριο; Αν Δήμος παραμεθωρίου έχει απόλυτη ανάγκη λόγω υποστελέχωσης από προσωπικό συγκεκριμένης ειδικότητας, μπορεί κατά παρέκκλιση να εκδώσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, όπως εκδίδονται κατά καιρούς από Υπουργεία;

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ No ratings yet.

Από την 1/6/2024 που θα γίνει η έναρξη χρήσης ηλεκτρονικού τιμολόγιού θα ήθελα να μας ενημερώσετε εάν θα υπάρξει τυχόν παράταση για την αποδοχή τιμολογίων μη ηλεκτρονικών;

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ No ratings yet.

Οι διατάξεις του του σημείου 5 της παρ.1 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016, ορίζουν: «5) ως «δημόσιες συμβάσεις» και ως «συμβάσεις έργων, υπηρεσιών και προμηθειών» νοούνται οι συμβάσεις εξ επαχθούς αιτίας οι οποίες συνάπτονται γραπτώς μεταξύ ενός ή περισσότερων οικονομικών φορέων και μιας ή ενός ή περισσότερων αναθετουσών αρχών/ αναθετόντων φορέων, αντίστοιχα, και έχουν ως αντικείμενο την εκτέλεση έργων, την προμήθεια αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών». Ο τίτλος κτήσης, ως Παραστατικό Παροχής Υπηρεσιών (ΠΠΥ) εκδίδεται, ήτοι: Α) Από έναν υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών (ελεύθερο επαγγελματία, ατομική επιχείρηση, εταιρία κ.ο.κ.) προς ένα φυσικό πρόσωπο (ιδιώτη) που παρέχει υπηρεσίες ευκαιριακά και όχι κατά σύστημα, ο οποίος δεν είναι υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών. Β) Στο όνομα του ιδιώτη, τις υπηρεσίες του οποίου χρησιμοποίησε ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών. Από τα όσα εκτενών αναφέρθηκαν παραπάνω προκύπτει το εξής ερώτημα: Είναι δυνατό ο Τίτλος Κτήσης (ΠΠΥ) να είναι το παραστατικό που έπεται μίας δημόσιας σύμβασης, όπως αυτή ορίζεται στο σημείο 5 της παρ.1 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016, με δεδομένο ότι ο «Ιδιώτης» που παρέχει υπηρεσίες δεν είναι «Οικονομικός Φορέας»;

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΙΣΟΧΡΟΝΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΘΗΛΑΣΜΟΥ No ratings yet.

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ, ΠΕΡΙΗΛΘΕ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΩΣ ΚΑΘΟΛΙΚΟΣ ΔΙΑΔΟΧΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ (23SYMV013622686) ΜΕ ΙΔΙΩΤΕΣ (ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΑΞΙ )ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ. ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΞΗΣ : 1) ΕΙΝΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΝΠΔΔ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ (ΤΑΧΙ ) ΒΑΣΕ Ι ΠΟΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ; 2.)ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΗ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΩΣΤΕ ΝΑΠΡΟΧΩΡΗΣΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ;

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ No ratings yet.

Σύμφωνα με την τελευταία παράγραφο του άρθρου 7 (Αντάλλαγμα) της υπ' αριθμ. 38609ΕΞ2023 ΚΥΑ, το οποίο αναφέρει ότι "Σε περίπτωση οριστικής παύσης λειτουργίας επιχείρησης, διακόπτεται αυτοδίκαια η σύμβαση παραχώρησης και δίνεται η δυνατότητα σύναψης νέας σύμβασης παραχώρησης...Εάν η διακοπή μιας σύμβασης παραχώρησης γίνει μετά την 31/05 έκαστου έτους, καταβληθέντα ποσά ανταλλάγματος δεν επιστρέφονται και δεν συμψηφίζονται". Μας προέκυψε η εξής περίπτωση: η επιχείρηση σύναψε συμφωνητικό αιγιαλού τριετής διάρκειας από 2023-2025. Το αντάλλαγμα υπολογίσθηκε σε τρεις ισόποσες δόσεις, έπειτα απο αίτηση της επιχείρησης. Οι δόσεις του ανταλλάγματος 2024 έληγαν, η πρώτη στις 30/3/2024, η δεύτερη 30/4/2025 και η τρίτη 31/5/2024. Η επιχείρηση διέκοψε τη λειτουργία της στις 4/4/2024. Επειδή η διακοπή έγινε πριν τις 31/5/2024, η επιχείρηση πρέπει να πληρώσει το ποσό του ανταλλάγματος που αντιστοιχεί μέχρι την ημερομηνία διακοπής ή να διαγραφεί τελείως το ολόκληρο το αντάλλαγμα για το έτος 2024;

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ No ratings yet.

Καλημέρα σας, λόγω εκτάκτου γεγονότος που αφορά βλάβη στις σωληνώσεις κεντρικής θέρμανσης Λυκείου και διαρροής, ακολουθήσαμε την διαδικασία της Διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την επισκευή και αντικατάστασή τους, συνολικού ποσού με ΦΠΑ 18.000€. Τα ερωτήματα μου έχουν να κάνουν με τα εξής: 1. Μπορούμε να απευθυνθούμε σε έναν και μόνο ανάδοχο ή απαιτούνται περισσότεροι; 2. Είναι απαραίτητη έγγραφη πρόσκληση προς έναν ή πολλούς αναδόχους, το οποίο δύναται να αποτελέσει δικαιολογητικό του χρηματικού εντάλματος; 3. Aπαιτείται απαραίτητα Πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών; Ευχαριστώ!!

ΦΠΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ No ratings yet.

ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΑΣ,

Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ ΕΚΔΙΔΕΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΥΤΗ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΦΠΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ. ΘΕΛΑΜΕ ΝΑ ΡΩΤΗΣΟΥΜΕ ΠΟΙΑ  ΕΙΝΑΙ Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΑΥΤΑ ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ MY DATA, ΔΗΛΑΔΗ ΤΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΕΒΑΖΕΙ ΚΑΙ ΠΟΤΕ.
 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ​ No ratings yet.

ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΝΤΑΞΕΙ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΤΟΥ ΣΕ ΡΥΘΜΙΣΗ (70.000 ΕΥΡΩ) ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΤΟΥ ΜΕ ΕΙΔΟΣ (π.χ.ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ).ΑΝ ΝΑΙ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΝΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΙ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΑΥΤΩΝ.​

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ No ratings yet.

ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ. ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΕΤΕ ΑΝ ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΙΑ/ΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ No ratings yet.

Σε διαγωνισμό στα πλαίσια του ΤΕΒΑ για παροχή ορισμένων υπηρεσιών που ξεκίνησε το Νοέμβριο του 2023 λόγω της αλλαγής διοίκησης στο Δήμο καθυστερήσε και ενώ στο άρθρο 6 γράφει ότι "6.2.1 Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται εως 31/03/2024. " στάλθηκε πρόσκληση για δικαιολογητικά κατακύρωσης τον Απρίλιο του 2024 τα οποία υποβλήθηκαν εγκαίρως από τους προσωρινούς αναδόχους. Ποιες είναι οι απαραίτητες ενέργειες που πρέπει να γίνουν προκειμένου να συνεχιστεί ο διαγωνισμός, εφόσον υπάρχει ασάφεια στη διάρκεια της σύμβασης; Πρόθεση της διοίκησης είναι η ημ/νία να γίνει 31/10/2024.

ΠΟΤΕ ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΙΣΧΥ Η ΥΠ’ ΑΡΙΘ 110/2024; No ratings yet.

Σύμφωνα με την Απόφαση υπ' αρίθ. 184/2021 της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δέλτα (ΑΔΑ: ΨΣ64Ω9Ι-Ρ1Σ), εγκρίθηκε στις 15/6/2021 η συγκρότηση Επιτροπής για παραλαβή συμβάσεων Προμηθειών ή Υπηρεσιών με εκτιμώμενη αξία ίση ή μικρότερη των 30.000 (διαδικασία απευθείας ανάθεσης)

Στις 16/4/2024 κατόπιν συνεδριάσεως της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Δέλτα εκδόθηκε μία νέα απόφαση υπ' αρίθ. 110/2024 (ΑΔΑ: Ρ4ΡΕΩ9Ι-ΞΥΞ) η οποία ανακαλεί την προηγούμενη υπ' αρίθ. απόφαση 184/2021.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 110/2024 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Δέλτα, εγκρίνεται ότι δεν απαιτείται η συγκρότηση επιτροπών (για τις διαδικασίες απευθείας ανάθεσης) για την παραλαβή του Φυσικού Αντικειμένου Συμβάσεων Προμηθειών ή Υπηρεσιών.
Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε εάν η νέα απόφαση (υπ' αρίθ. 110/2024) καταλαμβάνει ισχύ μόνο για τις καινούργιες διαδικασίες ή ισχύει και για τις άλλες διαδικασίες που είναι ήδη σε διαδικασία ανάθεσης;
ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
Λέξη κλειδί
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Ενότητες

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΕΡΓΑ-ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΑ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ - ΝΠΔΔ

ΘΕΜΑΤΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ κ' ΛΟΙΠΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ)

ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΤΑ-ΝΠΔΔ

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ-ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΟΤΑ - ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΤΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΟΤΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 4412/16

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΩΝ Ν. 4257/14

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ - ΟΠΔ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Κατηγορία

Άσκηση Αρμοδιοτήτων

Όργανα Διοίκησης - Αιρετοί

Δάνεια

Δαπάνες - Αναλυτικοί Κωδικοί

Δαπάνες - Δικαιολογητικά, Κρατήσεις

Δαπάνες Γενικά

Δημοσιονομικοί Έλεγχοι

Δημοτικές Επιχειρήσεις

Δημόσιες Συμβάσεις

Διοικητικά - Οργάνωση

Διοικητικά - Οργάνωση

Εσοδα

Ηλεκτρονικό τιμολόγιο

Ισολογισμός - Διπλογραφικό

Κλεισθένης

Κληροδοτήματα

Νομικά Πρόσωπα - ΟΤΑ

ΟΠΔ - Παρατηρητήριο

Οικονομικά στοιχεία

Περιουσία

Προγραμματικές Συμβάσεις

Προσωπικό

Προϋπολογισμός

Ταμειακή Διαχείριση

Τεχνικά Έργα/Μελέτες

Φορολογικά

Υποκατηγορία

e-PDE

Άδειες Προσωπικού

Έκπτωση αναδόχου / ματαίωση σύμβασης

Έλεγχος νομιμότητας Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Έξοδα μετακίνησης

Έσοδα από Δημοτική περιουσία

Έσοδα από διαφημίσεις

Αδειοδοτήσεις

Αιρετοί - Αντιμισθία / Κρατήσεις

Αιρετοί - Αντιμισθία / Κρατήσεις/Ειδική άδεια

Ακίνητα

Αμοιβές ιδιωτών μελετητών

Αμοιβές προσωπικού - Μισθοδοσία

Ανάληψη υποχρέωσης

Αναθεώρηση τιμής

Αναμόρφωση προϋπολογισμών

Αναμόρφωση προϋπολογισμών

Ανατροπή Ανάληψης Υποχρεώσεων

Αξιολόγηση

Απαλλοτριώσεις

Αποζημίωση

Αρμόδιοι υπογραφών

Ασυμβίβαστο/Σύγκρουση συμφερόντων

Ασφαλιστικά Προσωπικού

Ασφαλιστικά αιρετών / διοίκησης

Βάσεις Δεδομένων (Κόμβος & ΕΕΤΑΑ)

Βεβαίωση εσόδων

Βοήθεια στο Σπίτι

Γενικοί Γραμματείς

Δημοσιεύσεις - Δημόσιες Συμβάσεις

Δημοτικά τέλη

Δημοτικές Ενότητες

Δημοτικές Επιχειρήσεις - Ανώνυμες

Δημοτικές Επιχειρήσεις - Προσωπικό

Δημοτικές Επιχειρήσεις - Φορολογικά

Δημοτικές Επιχειρήσεις - γενικά

Δημοτικές Επιχειρήσεις - οικονομικά

Δημοτικές Επιχειρησεις - Δημόσιες Συμβάσεις

Δημοτική Αστυνομία

Διαβούλευση

Διαγραφή οφειλών

Διαγωνιστική διαδικασία

Διαδικασία άρνησης

Διαδικασία άρνησης

Διαθέσιμα

Διακηρύξεις - Μελέτες

Διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση

Διαχείριση δικτύων ύδρευσης κ.λπ.

Δικαίωμα Προαίρεσης

Δικαστικά έξοδα

Δικηγόροι

Διοικητική λειτουργία ΟΤΑ

Δωρεές - παραχωρήσεις

ΕΕΕΣ

Είσπραξη εσόδων

Εγγυήσεις - Συμφωνητικά & λοιποί όροι σύμβασης

Εισφορά σε χρήμα

Εκλογές - εκλογικό σύστημα

Εκμισθώσεις

Εκμισθώσεις

Εκτέλεση/Κατάρτιση προϋπολογισμού

Εκτέλεση/Κατάρτιση προϋπολογισμού

Εκχώρηση απαιτήσεων από το Δημόσιο

Εκχώρηση απαιτήσεων από το Δημόσιο

Ελεγκτικό Συνέδριο

Ελεγχος Δαπανών

Ενστάσεις

Εξαιρέσεις Ν.4412/2016

Επιλογή Αναδόχου

Επιλογή τρόπου ανάθεσης – Κατακύρωσης

Επιλογή τρόπου ανάθεσης – Κατακύρωσης

Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων

Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων

Επιτροπές Δημοσίων Συμβάσεων

Επιχορηγήσεις

ΚΑΕ εσόδων εκτος Π/Υ (Δ.Ο.Υ)

ΚΕΠ

ΚΗΜΔΗΣ

ΚΟΙΝΣΕΠ

Καθορισμός είδους σύμβασης (μεικτές συμβάσεις)

Καλλικράτης

Κατάργηση Νομικών Προσώπων

Κατάργηση Νομικών Προσώπων

Κατάτμηση

Κατάτμηση

Κατακύρωση μικρότερης- μεγαλύτερης ποσότητας

Καταλογισμός

Κατεπείγον

Κινητικότητα

Κλεισθένης

Κληροδοτήματα - Οικονομικά

Κληροδοτήματα - Φορολογικά

Κληροδοτηματα - Κεφάλαια αυτοτελούς διαχείρισης

Κοινωνικά επιδόματα

Κοινωνικές υπηρεσίες

Κοινωφελείς Επιχειρήσεις - γενικά

Κοινωφελείς επιχειρήσεις - οικονομικά

Κοινωφελείς επιχειρήσεις - προσωπικό

Κοινόχρηστοι χώροι

Κρατήσεις

Κωδικοί προϋπολογισμού δαπανών

Κωδικός Π/Υ

Κωδικός Π/Υ

Λογιστική Δημοσίου

Λόγοι αποκλεισμού και αποδεικτικά μέσα- Δικαιολογητικά συμμετοχής/ δικαιολογητικά κατακύρωσης

Μέτρα Είσπραξης

Μετάθεση χρόνου παράδοσης υλικών

Μισθώσεις

ΟΠΔ - Πίνακες στοχοθεσίας

ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ

ΠΟΕ - ΟΤΑ - ΑΔΕΔΥ

Πάγια προκαταβολή

Παιδικοί σταθμοί

Παιδικοί σταθμοί

Παράταση συμβάσεων

Παρέκκλιση παρ.10, άρθ.6, Ν.4412/16

Παραγραφή χρεών

Παροχή υπηρεσίας ή Έργο

Πειθαρχικά συμβούλια

Πειθαρχική διαδικασία

Περιγράμματα Θέσεων Εργασίας

Πολιτική Προστασία

Πολυετείς υποχρεώσεις

Ποσοστό έκπτωσης - Καύσιμα

Προγραμματικές Συμβάσεις

Προδικαστική προσφυγή

Προδικαστική προσφυγή

Προληπτικός έλεγχος

Προσλήψεις

Προσυμβατικός έλεγχος

Προσωπικό - Βαθμολόγιο

Προσωπικό - Προϊστάμενοι

Προσωπικό - μετατάξεις

Προσωπικό - μετατάξεις/αποσπάσεις

Πρωτόκολλο Παραλαβής

Πρόγραμμα Διαύγεια

Πρόγραμμα Διαύγεια

Πρόστιμα ΚΟΚ

Ρυθμίσεις οφειλών

Σεμινάρια - Εκπαίδευση

Συγχρηματοδοτούμενα

Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)

Συμβολαιογράφοι

Συμψηφισμός οφειλών - απαιτήσεων

Σχολικές επιτροπές

Σχολικές καθαρίστριες

ΤΠΔ

Τέλος Ακίνητης Περιουσίας

Τέλος επί των ακαθαρίστων / παρεπιδημούντων

Τήρηση Μητρώου Δεσμεύσεων

Τίτλος κτήσης

Ταμειακός απολογισμός

Τροποποίηση συμβάσεων

Τροποποιήσεις περί του Ν.4412/2016

Υποβολή οικονομικών στοιχείων

Φορολογικά - Φ.Π.Α

Φορολογικά ακινήτων

Φορολογικά ακινήτων

Φορολογικά εισοδημάτων

Φορολογική - Ασφαλιστική - Δημοτική ενημερότητα

Χειρισμός δικαστικών αποφάσεων

Χορήγηση γάλακτος και ΜΑΠ

Χρηματικά όρια Δημοσίων Συμβάσεων

Χρηματικές προκαταβολές

Χρηματικό ένταλμα προπληρωμής

Χρηματικό ένταλμα προπληρωμής

Χρηματοδοτήσεις - Επιχορηγήσεις

Χρονική παράταση σύμβασης προμηθειών/υπηρεσιών

Ψηφιακή υπογραφή

Ωράριο εργασίας

Tags

Ερωτήσεις Δημοσίων Συμβάσεων

Ερωτήσεις Ταμειακής

Ερωτήσεις προϋπολογισμού

Ερωτήσεις Δημοτικών Επιχειρήσεων

eΕΦΚΑ

3μηνίαια παρακολούθηση πορείας στοχοθεσίας

Άδειες προσωπικού ΔΕ/ΑΕ

Ερωτήσεις ΟΠΔ

Ερώτησεις Απαντήσεις από ΥΠΕΣ

Ερωτήσεις διπλογραφικής λογιστικής