Αρχική ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Άρθρα στην Κατηγορία

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

5 αποτελέσματα

Διάρθρωση – Περιεχόμενο – Έντυπα Ε.Π.Δ No ratings yet.

Ενώ η διάρθρωση του πενταετούς επιχειρησιακού προγράμματος αντιστοιχεί στις προτεραιότητες (Άξονες και Μέτρα) ενός Δήμου, η διάρθρωση του ετήσιου προγράμματος δράσης αντιστοιχεί στην οργανωτική δομή των υπηρεσιών του (Άρθρο 5 της Υ.Α. 41179/14).

Κατάρτιση – Παρακολούθηση – Αξιολόγηση 5ετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος No ratings yet.

Η κατάρτιση του 5ετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου πραγματοποιείται μέσα στο πρώτο 6μηνο της δημοτικής περιόδου (έως 28/02) από την εκτελεστική επιτροπή, η οποία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Περιεχόμενο και δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος No ratings yet.

Τα Πενταετή Επιχειρησιακά Προγράμματα συνιστούν ολοκληρωμένα προγράμματα τοπικής και οργανωτικής ανάπτυξης των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού. Αφορούν στις υποδομές και στις τοπικές επενδύσεις, καθώς και στη βελτίωση της υφιστάμενης οργάνωσης και λειτουργίας των Ο.Τ.Α., μεριμνώντας για τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου και την παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Σύνταξη – Κατάρτιση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης No ratings yet.

Το επιχειρησιακό πρόγραμμα εξειδικεύεται σε ετήσιο πρόγραμμα δράσης του Δήμου και σε ετήσια προγράμματα δράσης των Νομικών Προσώπων του, τα οποία καταρτίζονται κάθε έτος της δημοτικής περιόδου, μαζί με τον ετήσιο προϋπολογισμό αυτών.

ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
Λέξη κλειδί
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Tags

Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης

Εκπαιδεύσεις Επιχειρησιακά