Αρχική Archives for Εκδηλώσεις Εκδηλώσεις

Ημερολόγιο εκδηλώσεων

Ημερολόγιο του Εκδηλώσεις

Δ Δε

Τ Τρ

Τ Τε

Π Πε

Π Πα

Σ Σα

Κ Κυ

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

2 εκδηλώσεις,

-

Παράταση της διαδικασίας εξειδίκευσης και επιμερισμού των στόχων για το έτος 2024

-

Υποβολή Στοιχείων Δανειακών Συμβάσεων με Πιστωτικά Ιδρύματα του Εξωτερικού

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

7 εκδηλώσεις,

-

Υποβολή Χρηματοοικονομικών Στοιχείων Ισολογισμού

0 εκδηλώσεις,

1 εκδήλωση,

-

Σύνταξη και υποβολή της μηνιαίας έκθεσης των απλήρωτων και των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

2 εκδηλώσεις,

-

Υποβολή μηνιαίας συνοπτικής έκθεσης για το ύψος των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

Οικονομικά
Φορολογικά
Προσωπικού
Ασφαλιστικά
Λοιπά
Διοικητικά
Εγκατάσταση νέων δημοτικών αρχών-Ενσωμάτωση ΝΠΔΔ