Αρχική ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΤΑ ΔΗΜΑΙΡΕΣΙΕΣ
Άρθρα στην Κατηγορία

ΔΗΜΑΙΡΕΣΙΕΣ

4 αποτελέσματα

Εκλογή μελών προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου No ratings yet.

Το Δημοτικό Συμβούλιο συνέρχεται την πρώτη Κυριακή του Σεπτεμβρίου, της έναρξης της δημοτικής περιόδου και την πρώτη Κυριακή του μηνός Μαρτίου του τρίτου έτους αυτής, προκειμένου να προβεί σε εκλογή του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εκλογή μελών στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ) No ratings yet.

Τα δημοτικά συμβούλια κάθε δήμου, μετά την εκλογή του προεδρείου, της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής, εκλέγουν στην ίδια συνε¬δρίαση, τους εκπροσώπους τους στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων.

Ορκωμοσία νέων δημοτικών αρχών No ratings yet.

Η ορκωμοσία είναι εσωτερικής φύσης πράξη, που δηλώνει μία ηθική δέσμευση και δεν αποτελεί εκτελεστή διοικητική πράξη. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση πριν την εγκατάσταση και ανάληψη καθηκόντων για όλους τους εκλεγέντες με την οποία δεσμεύονται να διοικήσουν το Δήμο σύμφωνα με το Σύνταγμα και τους νόμους.

ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
Λέξη κλειδί
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Κατηγορία

Όργανα Διοίκησης - Αιρετοί

Υποκατηγορία

Αιρετοί - Αντιμισθία / Κρατήσεις/Ειδική άδεια

Δημαιρεσίες

Tags

Ορκωμοσία δημοτικών αρχών