Αρχική Θεσμικό πλαίσιο εκλογών
Περιήγηση ετικετών

Θεσμικό πλαίσιο εκλογών

139 αποτελέσματα

ΚΥΑ 82697/2023 (ΦΕΚ 5737/B/30-09-2023) No ratings yet.

Καθορισμός εκλογικής αποζημίωσης των ειδικών εκλογικών συνεργείων που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και των επαναληπτικών τους της 15ης Οκτωβρίου 2023.
Λήψη αρχείου

ΚΥΑ 82203/2023 (ΦΕΚ 5725/B/29-09-2023) No ratings yet.

Συγκρότηση ειδικών εκλογικών συνεργείων που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και των επαναληπτικών τους της 15ης Οκτωβρίου 2023.
Λήψη αρχείου

ΚΥΑ 82201/2023 (ΦΕΚ 5725/B/29-09-2023) No ratings yet.

Καθορισμός του ύψους της ειδικής αποζημίωσης και των οδοιπορικών εξόδων των διοριζομένων Εφόρων, αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, γραμματέων κ.λπ. των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και των επαναληπτικών της 15ης Οκτωβρίου 2023, καθώς και του τρόπου καταβολής τους.
Λήψη αρχείου

Απόφαση 84834/2023 (ΦΕΚ 5700/Β/29-09-2023) Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης No ratings yet.

Χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας με αποδοχές, για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος κατά τις προσεχείς Περιφερειακές και Δημοτικές Εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023 καθώς και κατά τις τυχόν επαναληπτικές εκλογές της 15ης Οκτωβρίου 2023.
Λήψη αρχείου

Εγκύκλιος 80007/2023 Υπ. Εσωτερικών No ratings yet.

Πίνακας της εγκυκλίου «Συγκέντρωση και μετάδοση των αποτελεσμάτων των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και των επαναληπτικών της 15ης Οκτωβρίου 2023»
Λήψη αρχείου
Επικαιροποιημένος Πίνακας της εγκυκλίου 1068

Εγκύκλιος 1095/79665/2023 Υπ. Εσωτερικών No ratings yet.

Πληροφορίες και οδηγίες για την προετοιμασία και διενέργεια των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και της 15ης Οκτωβρίου 2023, όπου απαιτηθεί επαναληπτική ψηφοφορία.
Λήψη αρχείου

Εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.18.33/2659/οικ.15565/2023 Υπ. Εσωτερικών No ratings yet.

Υπηρεσιακές μεταβολές και χορήγηση κανονικών αδειών ενόψει των αυτοδιοικητικών εκλογών– Χορήγηση αδειών για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος
Λήψη αρχείου

Εγκύκλιος 15445/75939/2023 Υπ. Εσωτερικών No ratings yet.

Συμπληρωματικές οδηγίες για τον καθορισμό εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας από την Περιφέρεια Αττικής για τη διενέργεια των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 καθώς και των επαναληπτικών της 15ης Οκτωβρίου 2023.
Λήψη αρχείου

Απόφαση 75776/2023 (ΦΕΚ 5419/Β/13-09-2023) Υπ. Εσωτερικών No ratings yet.

Ειδικότερος τρόπος σύνταξης της αναλυτικής κατάστασης των εκλογικών εσόδων - δαπανών των συνδυασμών και των υποψήφιων περιφερειακών και δημοτικών συμβούλων στις αυτοδιοικητικές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023 και των επαναληπτικών της 15ης Οκτωβρίου 2023.
Λήψη αρχείου

Απόφαση 75787/2023 (ΦΕΚ 5419/Β/13-09-2023) Υπ. Εσωτερικών No ratings yet.

Καθορισμός χρονικών διαστημάτων μετάδοσης από τους δικαστικούς αντιπροσώπους του αριθμού ψηφισάντων ανά εκλογικό τμήμα στις αυτοδιοικητικές εκλογές Οκτωβρίου 2023.
Λήψη αρχείου

Εγκύκλιος 1005/75278/2023 Υπ. Εσωτερικών No ratings yet.

Ενημέρωση Πρωτοδικείων που έχουν την έδρα τους στην Περιφέρεια Θεσσαλίας για την ανακήρυξη των συνδυασμών για τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023
Λήψη αρχείου

Εγκύκλιος 987/74715/2023 Υπ. Εσωτερικών No ratings yet.

Καθορισμός εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας για τη διενέργεια των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 καθώς και των επαναληπτικών της 15ης Οκτωβρίου 2023.
Λήψη αρχείου

ΚΥΑ 74518/2023 (ΦΕΚ 5409/B/11-09-2023) No ratings yet.

Καθορισμός των κατηγοριών παροχών και διευκολύνσεων, οι οποίες συνυπολογίζονται στις εκλογικές δαπάνες των συνδυασμών και των υποψήφιων περιφερειακών και δημοτικών συμβούλων στις αυτοδιοικητικές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023 και των επαναληπτικών της 15ης Οκτωβρίου 2023 κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου.
Λήψη αρχείου

Εγκύκλιος 867/66743/2023 Υπ. Εσωτερικών (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) No ratings yet.

Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3870/2010 «Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές» (Α΄138) ενόψει των αυτοδιοικητικών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και των επαναληπτικών της 15ης Οκτωβρίου 2023.
Λήψη αρχείου

Απόφαση 71339/2023 (ΦΕΚ 5270/Β/30-08-2023) Υπ. Εσωτερικών No ratings yet.

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 51712/2021 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών «Καθορισμός βιβλίων πράξεων εφορευτικών επιτροπών και λοιπών βιβλίων ψηφοφορίας» (Β’ 3139).
Λήψη αρχείου
ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
Λέξη κλειδί
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ