Αρχική ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
Άρθρα στην Κατηγορία

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

13189 αποτελέσματα

Απόφαση 55738/2024 (ΦΕΚ 4200/Β/18-07-2024) Υπ. Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας No ratings yet.

Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων επί των διαδικασιών επιχορήγησης επιχειρήσεων για θεομηνίες του ν. 4797/2021 (Α’ 66) - Τροποποίηση της υπό στοιχεία 74617ΕΞ2021/23.6.2021 κοινής απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών Λήψη αρχείου

Απόφαση 104259 ΕΞ 2024 (ΦΕΚ 4198/Β/18-07-2024) Υπ. Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών No ratings yet.

Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου - Κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (Ε.Π.Α.) 2021-2025 - Tροποποίηση της υπ’ αρ. 62564/04.06.2021 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων Λήψη αρχείου

Κατατεθέν Σχέδιο Νόμου 17.07.2024 No ratings yet.

Ρυθμίσεις για την Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πύλη και το Ψηφιακό Φροντιστήριο, επαγγελματικός προσανατολισμός στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, μέτρα στήριξης του εκπαιδευτικού συστήματος στις απομακρυσμένες περιοχές και λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Λήψη αρχείου

Απόφαση 54317/2024 Υπ. Εσωτερικών No ratings yet.

Κατανομή ποσού ύψους 4.317.945,10 € σε Δήμους της Χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2024, προς κάλυψη δαπάνης για τη σίτιση μαθητών μουσικών και καλλιτεχνικών γυμνασίων και λυκείων της Χώρας. Λήψη αρχείου

Νόμος 5121/2024 (ΦΕΚ 106/Α/15-07-2024) No ratings yet.

Ενίσχυση των τουριστικών υποδομών και της τουριστικής εκπαίδευσης, επικαιροποίηση του πλαισίου άσκησης του επαγγέλματος των ξεναγών και των χρονομεριστικών μισθώσεων, ρυθμίσεις τουριστικών φορέων και άλλες διατάξεις για την ενίσχυση του τουρισμού Λήψη αρχείου

Σχέδιο Νόμου σε Δημόσια Διαβούλευση 12.07.2024 – 22.07.2024 No ratings yet.

Ενίσχυση του συστήματος ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης και Δηλώσεων Οικονομικών Συμφερόντων του ν. 5026/2023 – Ρυθμίσεις για την τοποθέτηση αλλοδαπού ανηλίκου σε ίδρυμα, δομή παιδικής προστασίας ή ανάδοχη οικογένεια – Αναψηλάφηση λόγω έκδοσης οριστικής απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου – Εναρμόνιση με τον ν. 4624/2019 της χρήσης πληροφοριών από τις Κοινές Ομάδες Έρευνας και κατά την εκτέλεση Ευρωπαϊκής Εντολής Έρευνας – Άλλες διατάξεις Υπουργείου Δικαιοσύνης Λήψη αρχείου Ανοικτή Διακυβέρνηση | Διαβουλεύσεις

Συνήγορος του Πολίτη 15.07.2024 No ratings yet.

Αφαίρεση της μη νόμιμης προϋπόθεσης ελέγχου φορολογικής ενημερότητας από την ηλεκτρονική υπηρεσία επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών.
Επιστολή Συνηγόρου | Αφαίρεση της μη νόμιμης προϋπόθεσης ελέγχου φορολογικής ενημερότητας από την ηλεκτρονική υπηρεσία επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών - Λήψη Αρχείου
Σύνοψη Διαμεσολάβησης | Αφαίρεση της μη νόμιμης προϋπόθεσης ελέγχου φορολογικής ενημερότητας από την ηλεκτρονική υπηρεσία επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών - Λήψη Αρχείου
Γνωμοδότηση ΝΣΚ | Αφαίρεση της μη νόμιμης προϋπόθεσης ελέγχου φορολογικής ενημερότητας από την ηλεκτρονική υπηρεσία επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών - Λήψη Αρχείου

Απόφαση Α.1108/2024 (ΦΕΚ 4096/Β/12-07-2024) Υπ. Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών No ratings yet.

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1020/6.2.2024 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Έναρξη εφαρμογής και τρόπος λειτουργίας των οριζόμενων στην παρ. 2 του άρθρου 15Α του ν. 4987/2022 (Α’ 206) για την υποβολή δηλώσεων και τον προσδιορισμό του φόρου από τη διαβίβαση δεδομένων που διενεργούν οι υπόχρεες οντότητες της παρ. 1 του άρθρου 15Α του ν. 4987/2022 (Α’ 206) στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA» Λήψη αρχείου
ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
Λέξη κλειδί
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Κατηγορία

Εσοδα

Ευθύνες-καταλογισμοί

Ηλεκτρονικό τιμολόγιο

Κλεισθένης

Νόμοι

Υποκατηγορία

Αιρετοί Γενικά

Δημοτικά τέλη

Κινητικότητα

Κλεισθένης

Tags

Θεσμικό πλαίσιο Ηλεκτρονικής τιμολόγησης

Θεσμικό Πλαίσιο Ταμειακής

Θεσμικό πλαίσιο Αξιολόγησης

Απογραφή έναρξης

Θεσμικό πλαίσιο ΠΔ 54/18

Θεσμικό πλαίσιο θεμάτων προγραμματισμού προσλήψεων

Θεσμικό πλαίσιο Δημόσιων Συμβάσεων

Θεσμικό πλαίσιο Προϋπολογισμού

Κινητικότητα

Θεσμικό πλαίσιο Κατάργησης Νομικών Προσώπων

Ορκωμοσία δημοτικών αρχών

Θεσμικό πλαίσιο πειθαρχικών

Θεσμικό πλαίσιο εκλογών

Θεσμικό πλαίσιο ρύθμισης οφειλών Ν5036_23 (άρθρο 90)

Θεσμικό πλαίσιο διαγραφών οφειλών

Θεσμικό πλαίσιο εκλογής προεδρείου ΔΣ

Θεσμικό πλαίσιο εκκαθάρισης ενταλματοποίησης δαπάνης

Καταλογισμός

Μείωση καταλογισμού

Θεσμικό πλαίσιο Δημοτικής Αστυνομίας

Μηχανισμός αποτροπής συσσώρευσης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τρίτους

Θεσμικό πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών

Θεσμικό πλαίσιο Παιδικών Σταθμών

Θεσμικό πλαίσιο ΟΠΔ

Θεσμικό πλαίσιο σχολικών επιτροπών

Θεσμικό πλαίσιο σχετικά με το Προσοντολόγιο 85_2022

Θεσμικό πλαίσιο εκπαιδευτικής άδειας

Θεσμικό πλαίσιο αιρετών

Θεσμικό πλαίσιο άδειας μητρότητας

Μεταφορά χρ διαθεσίμων στην ΤτΕ

Ζώα Συντροφιάς

Θεσμικό πλαίσιο ανατροπών δεσμεύσεων

Θεσμικό πλαίσιο Μητρώου Πολιτών

Η ταξινόμηση των λογαριασμών

Οικονομική ταξινόμηση

Θεσμικό πλαίσιο ΚΗΜΔΗΣ

Θεσμικό πλαίσιο Άθλησης για Όλους

Θεσμικό πλαίσιο ΕΑΔΗΣΥ (ΕΑΑΔΗΣΥ)

Ληξίαρχος

Θεσμικό πλαίσιο άδειας άνευ αποδοχών

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 2019

Οικονομική Επιτροπή 2019

Θεσμικό πλαίσιο ωραρίου εργασίας

Θεσμικό πλαίσιο απογραφής προσωπικού

Θεσμικό πλαίσιο μητρώου εργαζομένων

Θεσμικό πλαίσιο Υποβολής Στοιχείων

Πρόγραμμα Διαύγεια

Θεσμικό πλαίσιο πολυετών δαπανών

Θεσμικό πλαίσιο προϊσταμένων

Θεσμικό πλαίσιο αναρρωτικής άδειας

Θεσμικό πλαίσιο εκλογής μελών επιτροπών

Αντιδήμαρχοι

Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας

Θεσμικό πλαίσιο ΕΣΗΔΗΣ

Θεσμικό πλαίσιο συμβάσεων καθαριότητας

Θεσμικό πλαίσιο κοινωφελών προγραμμάτων

Θεσμικό πλαίσιο μητρώου δεσμεύσεων

Θεσμικό πλαίσιο πρόσληψης 2μήνων

Θεσμικό πλαίσιο παραχώρησης αιγιαλών

Κοινόχρηστοι χώροι

Θεσμικό πλαίσιο Αναπτυξιακών ΟΤΑ

Θεσμικό πλαίσιο ρύθμισης οφειλών Ν 4152 2013

Θεσμικό πλαίσιο ειδικής άδειας αιρετών

Θεσμικό πλαίσιο Συμπαραστάτη Δημότη και Επιχείρησης

Θεσμικό πλαίσιο Συνιστώμενων Δήμων

Θεσμικό πλαίσιο ρύθμισης οφειλών με το Ν 4611 19

Θεσμικό πλαίσιο πάγιας προκαταβολής

Θεσμικό πλαίσιο πρόσληψης Γενικού Γραμματέα

Θεσμικό πλαίσιο πρόσληψης Ειδικού Συμβούλου

Περιουσία ΟΤΑ

Θεσμικό πλαίσιο μετακίνησης προσωπικού

Αρμοδιότητα υπηρεσίας εσόδων

Θεσμικό πλαίσιο βεβαίωσης εσόδων

Θεσμικό πλαίσιο κανονικής άδειας ΙΔΑΧ

Θεσμικό πλαίσιο αντιμισθίας Δημάρχου

Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία

Αναλύσεις θεμάτων προϊσταμένων

Θεσμικό πλαίσιο υπαίθριου εμπορίου

Προδικαστικές προσφυγές

Αναλύσεις Νόμου 4483 2017

Θεσμικό πλαίσιο αυθαίρετης δόμησης

Θεσμικό πλαίσιο αθλητικών εγκαταστάσεων

Θεσμικό πλαίσιο διοικητικών εγγράφων

Θεσμικό πλαίσιο κρατήσεων

Θεσμικό πλαίσιο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Υπαλλήλων ΟΤΑ

Θεσμικό πλαίσιο πρόσληψης ΣΜΕ μέσω ΑΣΕΠ

Δικαστικές αποφάσεις

Θεσμικό πλαίσιο συνδικαλιστικής άδειας

Μισθολόγιο Δημοσίου

Θεσμικό πλαίσιο αιγιαλού

Θεσμικό πλαίσιο ρύθμισης οφειλών Ν 4321 15

Θεσμικό πλαίσιο πρόσληψης 8μήνων μέσω ΑΣΕΠ

Θεσμικό πλαίσιο πρόσληψης 8μήνων χωρίς ΑΣΕΠ

Θεσμικό πλαίσιο αποσβεστικής προθεσμίας

Θεσμικό πλαίσιο σχολικών φυλάκων

Θεσμικό πλαίσιο Κοινωφελών Επιχειρήσεων

Θεσμικό πλαίσιο Οικονομικής Επιτροπής

Θεσμικό πλαίσιο πρόσληψης ΣΜΕ χωρίς ΑΣΕΠ

Θεσμικό πλαίσιο Δημοτικού Συμβουλίου

Θεσμικό πλαίσιο υπερωριακής εργασίας

Θεσμικό πλαίσιο νομιμότητα πρόσληψης μετάταξης

Θεσμικό πλαίσιο Επιχειρησιακών

Θεσμικό πλαίσιο Ανώνυμων Εταιρειών

Θεσμικό πλαίσιο απόσπασης σε άλλες υπηρεσίες

Θεσμικό πλαίσιο απόσπασης σε άλλο ΟΤΑ

Δήμαρχοι

Θεσμικό πλαίσιο Δημοτικών Κοινοτήτων

Θεσμικό πλαίσιο Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Θεσμικό πλαίσιο Τοπικών Κοινοτήτων

Θεσμικό πλαίσιο Αναμορφώσεων

Θεσμικό πλαίσιο ανταποδοτικών τελών

Θεσμικό πλαίσιο μετατροπής συμβάσεων

Θεσμικό πλαίσιο Φορολογικών ΔΕ

Θεσμικό πλαίσιο μετάταξης σε άλλο ΟΤΑ

Θεσμικό πλαίσιο μετάταξης σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας

Θεσμικό πλαίσιο μετάταξης σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας με εμπειρία

Θεσμικό πλαίσιο μετάταξης σε κλάδο ίδιας κατηγορίας

Θεσμικό πλαίσιο άδειας διευκολύνσεων

Θεσμικό πλαίσιο απόσπασης σε γραφεία βουλευτών

Θεσμικό πλαίσιο απόσπασης σε κοινωφελή

Θεσμικό πλαίσιο απόσπασης στη ΚΕΔΚΕ/ΤΕΔΚ

Θεσμικό πλαίσιο ειδικών αδειών

Θεσμικό πλαίσιο απόσπασης στον ίδιο ΟΤΑ

Θεσμικό πλαίσιο πρόσληψης Δικηγόρου

Θεσμικό πλαίσιο προσφυγών

Θεσμικό πλαίσιο πρόσληψης μέχρι 5 ημερομήσθια

Θεσμικό πλαίσιο Δημοτικών Επιχειρήσεων

Θεσμικό πλαίσιο απογραφής έναρξης

Θεσμικό πλαίσιο Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

Θεσμικό πλαίσιο Εκτελεστικής Επιτροπής

Συμβούλιο Μεταναστών