Αρχική ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Ν. 4440/16
Άρθρα στην Κατηγορία

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Ν. 4440/16

7 αποτελέσματα

Με τη διάταξη του άρθρου 1 καθορίζεται το αντικείμενο του Κεφαλαίου Α΄ του νόμου 4440/2016 (άρθρα 1-19), το οποίο είναι η καθιέρωση Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ). Το εν λόγω σύστημα αφορά την κινητικότητα των πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων, μονίμων και ιδαχ, από μία δημόσια υπηρεσία σε άλλη με μετάταξη ή απόσπαση. Περαιτέρω, προσδιορίζεται ο σκοπός του (ΕΣΚ), ο οποίος είναι αφενός η βέλτιστη αξιοποίηση και ορθολογική κατανομή του ανθρωπίνου δυναμικού στις δημόσιες υπηρεσίες και αφετέρου η ενίσχυση των επαγγελματικών δεξιοτήτων του και η απόκτηση εμπειρίας.

ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
Λέξη κλειδί
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Κατηγορία

Προσωπικό

Υποκατηγορία

Κινητικότητα

Tags

Κινητικότητα

Αναλύσεις θεμάτων αποσπάσεων