Αρχική ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΑΠΑΝΕΣ
Άρθρα στην Κατηγορία

ΔΑΠΑΝΕΣ

15 αποτελέσματα

Οι υποκατηγορίες της ενότητας περιλαμβάνουν θέματα εκτέλεσης Π/Υ δαπανών, όπως εκκαθάριση-ενταλματοποίηση της δαπάνης, ειδικότερα θέματα παγίας προκαταβολής και ενταλμάτων προπληρωμής.

Απώλεια πρωτότυπων δικαιολογητικών No ratings yet.

Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία της εκκαθάρισης της δαπάνης ακολουθεί η σύνταξη χρηματικού εντάλματος πληρωμής.
Η εκκαθάριση δαπάνης είναι η πράξη με την οποία αναγνωρίζεται οφειλή του Δήμου ως νομίμως αναληφθείσα και υφιστάμενη και προσδιορίζεται το ποσό αυτής.

Εκκαθάριση δαπάνης No ratings yet.

Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία της εκκαθάρισης της δαπάνης ακολουθεί η σύνταξη χρηματικού εντάλματος πληρωμής.
Η εκκαθάριση δαπάνης είναι η πράξη με την οποία αναγνωρίζεται οφειλή του Δήμου ως νομίμως αναληφθείσα και υφιστάμενη και προσδιορίζεται το ποσό αυτής.

Εντάλματα Προπληρωμής No ratings yet.

Χρηματικό ένταλμα προπληρωμής είναι το ένταλμα, με το οποίο προκαταβάλλεται σε δημοτικό υπάλληλο χρηματικό ποσό για την πληρωμή συγκεκριμένης δαπάνης με την υποχρέωση να αποδώσει λογαριασμό σε καθορισμένη προθεσμία.

Ενταλματοποίηση δαπάνης No ratings yet.

Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία της εκκαθάρισης της δαπάνης ακολουθεί η σύνταξη χρηματικού εντάλματος πληρωμής.
Η εκκαθάριση δαπάνης είναι η πράξη με την οποία αναγνωρίζεται οφειλή του Δήμου ως νομίμως αναληφθείσα και υφιστάμενη και προσδιορίζεται το ποσό αυτής.

ΕΣΥΠ – Ενιαίο Σύστημα Πληρωμών No ratings yet.

Το ΕΣΥΠ (Ενιαίο Σύστημα Πληρωμών) λειτουργείμε απώτερο σκοπό την καταχώρηση, παρακολούθηση και εξόφληση των δαπανών για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και των συναφών προς αυτές πληροφοριακών συστημάτων όλων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.

Ηλεκτρονική διακίνηση δικαιολογητικών δαπανών No ratings yet.

Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία της εκκαθάρισης της δαπάνης ακολουθεί η σύνταξη χρηματικού εντάλματος πληρωμής.
Η εκκαθάριση δαπάνης είναι η πράξη με την οποία αναγνωρίζεται οφειλή του Δήμου ως νομίμως αναληφθείσα και υφιστάμενη και προσδιορίζεται το ποσό αυτής.

Παγία Προκαταβολή No ratings yet.

Πάγια προκαταβολή είναι το χρηματικό ποσό που διατίθεται σε δημοτικό υπάλληλο (μόνιμο ή αορίστου), για να πληρώνει άμεσα με αυτό ορισμένες δαπάνες, που δεν μπορούν να πληρωθούν με τη συνήθη διαδικασία (δηλαδή σε δαπάνες που από την φύση τους, αν δεν πληρωθούν άμεσα, δεν υλοποιούνται). Ο υπάλληλος αυτός λέγεται και δικαιούχος υπάλληλος ή διαχειριστής της παγίας προκαταβολής.
ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
Λέξη κλειδί
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Κατηγορία

Απώλεια πρωτότυπων δικαιολογητικών

ΕΣΥΠ – Ενιαίο Σύστημα Πληρωμών

Εκκαθάριση δαπάνης

Εκτέλεση Π/Υ

Ενταλματοποίηση δαπάνης

Ηλεκτρονική διακίνηση δικαιολογητικών δαπανών

Ηλεκτρονικό τιμολόγιο

Πάγια προκαταβολή

Παραγραφή χρεών

Ταμειακή Διαχείριση

Τηλεφωνικά

Χρηματικό ένταλμα προπληρωμής