Αρχική Θεσμικό πλαίσιο Προϋπολογισμού
Περιήγηση ετικετών

Θεσμικό πλαίσιο Προϋπολογισμού

124 αποτελέσματα

Απόφαση 2/1983/ΔΠΓΚ/2023 (ΦΕΚ 218/Β/19-01-2023) Υπ. Οικονομικών No ratings yet.

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 2/181062/ΔΠΓΚ/ 17.11.2022 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Οικονομική ταξινόμηση του κρατικού προϋπολογισμού και ανάπτυξη του βασικού σχεδίου λογαριασμών του λογιστικού πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (Β’ 5881).
Λήψη αρχείου

Έγγραφο 127631/2022 Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής No ratings yet.

Έλεγχος Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμων, Νομικών Προσώπων Δημοσίων Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Συνδέσμων οικονομικού έτους 2023 - Απαιτούμενα συνοδευτικά δικαιολογητικά και μορφή αυτών.
Λήψη αρχείου

Έγγραφο 49855/2022 Υπ. Εσωτερικών No ratings yet.

α) Έκδοση ΚΥΑ οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2023 
β) Τήρηση αρχείου συχνών ερωτήσεων για την κατάρτιση των προϋπολογισμών δήμων και περιφερειών, οικονομικού έτους 2023 
Λήψη αρχείου

Έγγραφο 15361/2022 Υπ. Εσωτερικών No ratings yet.

Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2023-2026 του υποτομέα των ΟΤΑ
Λήψη αρχείου.
Ενδεικτική μεθοδολογία εκτιμήσεων και μεσοπρόθεσμων προβλέψεων
Πίνακας μεσοπρόθεσμων προβλέψεων ΟΤΑ
Πίνακας μεσοπρόθεσμων προβλέψεων ΝΠΙΔ
ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
Λέξη κλειδί
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ