Αρχική ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΙΔΡΥΜΑΤΑ-ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ
Άρθρα στην Κατηγορία

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΙΔΡΥΜΑΤΑ-ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ

34 αποτελέσματα

Αρμόδιες αρχές των κοινωφελών περιουσιών No ratings yet.

Η αρμόδια αρχή έχει αρμοδιότητα να: εποπτεύει για την εκκαθάριση της περιουσίας που καταλείπεται εποπτεύει τη διαχείριση (εκποίηση, μίσθωση κλπ) των ακινήτων των κοινωφελών περιουσιών

Έγκριση σύστασης κοινωφελούς ιδρύματος No ratings yet.

Για τη σύσταση κοινωφελούς ιδρύματος ως ιδιαίτερου νομικού προσώπου εκδίδεται προεδρικό διάταγμα, με πρόταση του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου ως εκ του σκοπού Υπουργού.

Εκποίηση κινητών και ακινήτων της κληρονομιάς No ratings yet.

Τα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία διατηρούνται, κατ' αρχήν, αυτούσια. Εκποιούνται, κατ' εξαίρεση, εφόσον αυτόν τον τρόπο αξιοποίησης προβλέπει η συστατική πράξη ή αν η εκποίηση είναι απαραίτητη για την πληρωμή χρεών της κληρονομιάς

Έλεγχος διαχείρισης No ratings yet.

Επιβάλλεται υποχρεωτικός ανά τετραετία έλεγχος της διαχείρισης από ελεγκτικά γραφεία του άρθρου 21, εφαρμοζομένων αναλόγως, ως προς την υποβολή έκθεσης, τον εξ υπαρχής έλεγχο από την Οικονομική Επιθεώρηση και τον καταλογισμό, των διατάξεων των παραγράφων 3 έως 6 του άρθρου 31 του Ν.4182/13 .

Λοιπά εισοδήματα από κεφάλαιο No ratings yet.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 39 του ν. 4172/2013, ο όρος «εισόδημα από ακίνητη περιουσία» σημαίνει το εισόδημα, σε χρήμα ή σε είδος, που προκύπτει από την εκμίσθωση ή την ιδιοχρησιμοποιηση ή τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης γης και ακινήτων
ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
Λέξη κλειδί
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Κατηγορία

Εκκαθάριση περιουσίας

Εκκαθάριση περιουσίας χωρίς όρο

Κεφάλαια αυτοτελούς διαχείρισης

Κοινωφελή ιδρύματα

Κοινωφελείς περιουσίες

Οικονομικά κ/φ ιδρυμάτων

Περιουσία για εκτέλεση συγκεκριμένου σκοπού

Συμβάσεις και έργα κοινωφελών ιδρυμάτων

Φορολογικά κ/φ Ιδρυμάτων