Αρχική Θεσμικό πλαίσιο Αξιολόγησης
Περιήγηση ετικετών

Θεσμικό πλαίσιο Αξιολόγησης

78 αποτελέσματα

Εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.69/250/οικ.2728/2024 Υπ. Εσωτερικών No ratings yet.

Παράταση προθεσμιών καταχώρισης στοιχείων στην εφαρμογή για την παρακολούθηση των πειθαρχικών υποθέσεων «e-Peitharxika» της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας
Λήψη αρχείου

Εγκύκλιος ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/53/οικ.2445/2024 Υπ. Εσωτερικών No ratings yet.

Διενέργεια της αξιολόγησης του προσωπικού του δημοσίου τομέα για την αξιολογική περίοδο του έτους 2023: Ενέργειες Γ’ Σταδίου - Συμπλήρωση Εντύπων Σφυγμού Ομάδας & Αξιολόγηση Υπαλλήλων από τους Αξιολογητές μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής
Λήψη αρχείου

Εγκύκλιος ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/51/οικ.20955/2023 Υπ. Εσωτερικών No ratings yet.

Διενέργεια της αξιολόγησης του προσωπικού του δημοσίου τομέα για την αξιολογική περίοδο του έτους 2023: Προετοιμασία Αξιολογήσεων από τις Διευθύνσεις Διοικητικού – Προσωπικού στην ηλεκτρονική εφαρμογή
Λήψη αρχείου

Εγκύκλιος ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/50/οικ.19175/2023 Υπ. Εσωτερικών No ratings yet.

Ολοκλήρωση της αξιολόγησης του προσωπικού του δημοσίου τομέα για την αξιολογική περίοδο του έτους 2022 – Οριστικοποίηση εκθέσεων αξιολόγησης παρελθόντων ετών
Λήψη αρχείου

Εγκύκλιος ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/ 38 /οικ.16169/2023 του Υπ. Εσωτερικών No ratings yet.

Διενέργεια της αξιολόγησης του προσωπικού του δημοσίου τομέα για την αξιολογική περίοδο του έτους 2022: Έλεγχος εγκυρότητας Εκθέσεων Αξιολόγησης – Καταχώριση Χειρόγραφων – Ενημέρωση στοιχείων ΕΕΑ
Λήψη αρχείου

Εγκύκλιος ΔΣΣΚ/Φ.8/8/οικ. 15153/2023 Υπ. Εσωτερικών No ratings yet.

Παράταση προθεσμίας υποβολής απολογιστικών στοιχείων αναφορικά με την ολοκλήρωση των ενεργειών στοχοθεσίας του Α΄ σταδίου Αξιολογικής Περιόδου 2023.
Λήψη αρχείου

Εγκύκλιος ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/ 37 /οικ.14383/2023 Υπ. Εσωτερικών No ratings yet.

Διενέργεια της αξιολόγησης του προσωπικού του δημοσίου τομέα για την αξιολογική περίοδο του έτους 2022 - Συμπλήρωση Εκθέσεων Αξιολόγησης από τους Αξιολογητές Β’ .
Λήψη αρχείου

Εγκύκλιος ΔΣΣΚ/Φ.8/7/οικ.14290/2023 Υπ. Εσωτερικών No ratings yet.

Υποβολή απολογιστικών στοιχείων αναφορικά με την ολοκλήρωση των ενεργειών στοχοθεσίας του Α΄ σταδίου Αξιολογικής Περιόδου 2023 - «Πληροφοριακό Σύστημα Συλλογής Δεδομένων Στοχοθεσίας των Φορέων του Δημοσίου».
Λήψη αρχείου

Εγκύκλιος ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/36/οικ. 8757/2023 Υπ. Εσωτερικών No ratings yet.

Διενέργεια της αξιολόγησης του προσωπικού του δημοσίου τομέα για την αξιολογική περίοδο του έτους 2022 - Συμπλήρωση Εκθέσεων Αξιολόγησης από τους Αξιολογητές Α’
Λήψη αρχείου

Εγκύκλιος ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/35/οικ.8120/2023 Υπ. Εσωτερικών No ratings yet.

Διενέργεια της αξιολόγησης του προσωπικού του δημοσίου τομέα για την αξιολογική περίοδο του έτους 2022 - Συμπλήρωση Εκθέσεων Αξιολόγησης από τους αξιολογούμενους
Λήψη αρχείου

Εγκύκλιος ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/29/οικ.3189/2023 Υπ. Εσωτερικών No ratings yet.

Διενέργεια της αξιολόγησης του προσωπικού του δημοσίου τομέα για την αξιολογική περίοδο του έτους 2022: Καθορισμός επιμέρους χρονικών διαστημάτων αξιολόγησης & Προετοιμασία Αξιολογήσεων από τις Διευθύνσεις Διοικητικού – Προσωπικού
Λήψη αρχείου

Εγκύκλιος ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/29/οικ.2290/2023 Υπ. Εσωτερικών No ratings yet.

Εφαρμογή στοχοθεσίας και διενέργεια της αξιολόγησης του προσωπικού του δημοσίου τομέα για την αξιολογική περίοδο του έτους 2023 – Ενέργειες Α΄ Σταδίου.
Λήψη αρχείου

Εγκύκλιος ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/28/οικ.1231/2023 Υπ. Εσωτερικών No ratings yet.

Ολοκλήρωση της αξιολόγησης του προσωπικού του δημοσίου τομέα για την αξιολογική περίοδο του έτους 2021 – Οριστικοποίηση εκθέσεων αξιολόγησης έτους 2021 και παρελθόντων ετών.
Λήψη αρχείου
ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
Λέξη κλειδί
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ