Το όραμά μας είναι να είμαστε ο πιο αξιόπιστος και εξειδικευμένος σύμβουλος για τους πελάτες μας, προσφέροντας έγκαιρα και αποτελεσματικά ολοκληρωμένες λύσεις στις κρίσιμες πτυχές της διοίκησης των μονάδων τους. Στόχος μας είναι να δημιουργούμε διαρκή και αμοιβαία επωφελή συνεργασία, προωθώντας την ανάπτυξη και την επιτυχία των πελατών μας

Ιστορικό εταιρείας


1992

Το ξεκίνημα

Ξεκινά τη δραστηριότητα της με τη μορφή ατομικής επιχείρησης που παρέχει λογιστικές υπηρεσίες. Δραστηριοποιείται στους κλάδους των κατασκευών, του βιβλίου, βιομηχανίες χάρτου, εμπόριο.

1996

Μετατροπή εταιρείας σε Ε.Π.Ε.

Η επιχείρηση μετατρέπεται σε Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης. 

1997

Εφαρμογή του "Λογιστικού Οδηγού”

Αναλαμβάνει τη μετάβαση του Δήμου Καλλιθέας και του Δήμου Γλυφάδας στη Διπλογραφική Λογιστική με την εφαρμογή του "Λογιστικού Οδηγού”

1999

Εφαρμογή της Διπλογραφικής Λογιστικής

Η έκδοση του ΠΔ 315/99 “Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των ΟΤΑ” βρίσκει την εταιρεία να έχει αναλάβει ένα σημαντικό αριθμό Φορέων (κυρίως Δήμων) για την εφαρμογή της Διπλογραφικής Λογιστικής. 

1999

Εκδοση 1ου βιβλίου

Η εταιρεία εκδίδει το 1ο βιβλίο με τίτλο “ΟΤΑ από το Δημόσιο Λογιστικό στο Διπλογραφικό Σύστημα”

2000

Σεμινάρια Εθνικού Κέντρου Διοίκησης

Ο Διαχειριστής της εταιρείας (Καραγιλάνης Στέλιος) και άλλα στελέχη της εταιρείας (Καραγιλάνης Θάνος) συμμετέχουν ως εισηγητές του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης  σε σεμινάρια  με θέματα της οικονομικής διαχείρισης των Οργανισμών του Δημοσίου.

2000

Σύμβουλοι Υπουργείου Εσωτερικών

Η εταιρεία συμμετέχει ως τεχνικός σύμβουλος στην Ομάδα  Έργου του Υπουργείου Εσωτερικών για την εφαρμογή του Διπλογραφικού. 
Στα πλαίσια της συνεργασίας αυτής πραγματοποιούνται μια σειρά από ενημερωτικές ημερίδες για τη πραγματοποίηση της απογραφής έναρξης των Δήμων, εκδίδεται “Οδηγός Απογραφής”, “Οδηγός για το Διπλογραφικό” και παράλληλα λειτουργεί Help-desk στο Υπουργείο Εσωτερικών για την υποστήριξη των Δήμων στην εφαρμογή του Διπλογραφικού

2001

Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης του ΤΕΙ Καλαμάτας

Ο Διαχειριστής της εταιρείας (Καραγιλάνης Στέλιος) διδάσκει στο τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης του ΤΕΙ Καλαμάτας τα μαθήματα της Οικονομικής Διαχείρισης και της Διπλογραφικής Λογιστικής.

2002

Έκδοση 2ου βιβλίου

Εκδίδεται το 2ο βιβλίο με θέμα «Η οικονομική διαχείριση των ΟΤΑ-βάσει της διπλογραφικής μεθόδου», το οποίο χρησιμοποιείται ως βοήθημα στην εφαρμογή της Διπλογραφικής Λογιστικής αλλά και ως εκπαιδευτικό υλικό στο ΤΕΙ Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Καλαμάτας. 

2004

Έκδοση 3ου βιβλίου

Εκδίδεται το 3ο βιβλίο για την οικονομική διαχείριση των Οργανισμών του Δημοσίου με τίτλο «Ο οικονομικός προγραμματισμός-τύπος προϋπολογισμού». Το βιβλίο αναφέρεται στην οικονομική διαχείριση των Δήμων και κυρίως αναφέρεται στο προϋπολογισμό των ΟΤΑ όπως διαμορφώθηκε με την ΚΥΑ 7028/04. 

2004

Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

Ο Διαχειριστής της εταιρείας (Καραγιλάνης Στέλιος) διδάσκει στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης το μάθημα της Οικονομικής Διαχείρισης.

2005

Πιστοποίηση ISO 9001:2008 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες της εταιρείας πιστοποιούνται με το πρότυπο ποιότητας ISO 9001 :2008 

2006

Έκδοση 4ου βιβλίου

Εκδίδεται το βιβλίο για την οικονομική διαχείριση των Οργανισμών του Δημοσίου με τίτλο «Η οικονομική διαχείριση των ΝΠΔΔ –βάσει της διπλογραφικής μεθόδου». Το βιβλίο αυτό χρησιμοποιείται σε πολλές σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ως  βοήθημα για το μάθημα της Δημόσιας Λογιστικής. 

2007

Επιχειρησιακά Προγράμματα

Η εταιρεία συνεργάζεται με μεγάλο αριθμό Δήμων στην εκπόνηση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. .

2008

Δημιουργία υποστηρικτικής ιστοσελίδας

Θέτει σε λειτουργία υποστηρικτική ιστοσελίδα, διευθυνόμενη από επιστημονική ομάδα, με σκοπό τη παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών σε Οργανισμούς του Δημοσίου, σε όλους τους τομείς της δραστηριότητάς τους.

2008

Τεχνικοί σύμβουλοι Γενικού Λογιστηρίου του κράτους

Η εταιρεία συμμετέχει μέχρι το 2011 ως τεχνικός σύμβουλος στην Ομάδα Έργου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με σκοπό την εφαρμογή της Διπλογραφικής Λογιστικής Τροποποιημένης Ταμειακής Βάσης στη Κεντρική Κυβέρνηση. Έχει την ευθύνη της διαμόρφωσης του Λογιστικού Σχεδίου, το οποίο στη συνέχεια πήρε τη μορφή Προεδρικού Διατάγματος (ΠΔ 15/11). 

2011

Σχέδιο “Καλλικράτης”

Με τις συνενώσεις των Δήμων (σχέδιο “Καλλικράτης”) η εταιρεία δραστηριοποιείται και παρέχει υπηρεσίες για την ορθή και ασφαλή μετάβαση των συνεννούμενων Δήμων (απογραφές, οργάνωση υπηρεσιών, άσκηση αρμοδιοτήτων). 

2011

Μεταφορά έδρας εταιρείας

Η έδρα της εταιρείας μεταφέρεται στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης στον Άλιμο σε μεγαλύτερες εγκαταστάσεις στη προσπάθεια της να παρέχει βελτιωμένες συνθήκες στο προσωπικό της. 

2011

Διημερίδες για την ενημέρωση των νέων Δημοτικών Αρχών

Η εταιρεία ξεκινά να πραγματοποιεί Διημερίδες για την ενημέρωση των νέων Δημοτικών Αρχών αμέσως μετά τη διεξαγωγή Δημοτικών εκλογών. Οι διημερίδες επαναλαμβάνονται και το 2014, 2019, 2023. Συμμετέχουν σε αυτές πάνω από 400 άτομα καθημερινά.  . 

2012

Ίδρυση Κέντρου Δια Βίου Μάθησης

Ιδρύει Κέντρο Δια Βίου Μάθησης και πραγματοποιεί πλήθος σεμιναρίων που απευθύνονται σε Δημόσιους υπαλλήλους. Η θεματολογία των σεμιναρίων αφορά το σύνολο των δραστηριοτήτων και λειτουργιών ενός Δημόσιου Οργανισμού όπως: οικονομική λειτουργία, έσοδα, προϋπολογισμός, ταμειακή υπηρεσία, διοικητικά θέματα, θέματα προσωπικού, δημόσιες συμβάσεις, Λιμάνια, Επιχειρησιακά προγράμματα, Παιδικοί σταθμοί, Δημοσιονομικοί έλεγχοι, Τεχνικά Έργα, Κληροδοτήματα, Αποθήκες, Φορολογικά θέμα Δημοσίου. 

2015

Business plan

Η ανάπτυξη της εταιρείας απαιτεί αντίστοιχη οργάνωση, η οποία αντιμετωπίζεται με τη σύνταξη ετήσιων Business plan ενώ προχωρά σε ετήσια βάση στην αξιολόγηση της λειτουργίας και του προσωπικού της.. 

2016

Τομείς του Δημοσίου

Η εταιρεία αναπτύσσεται σε σημαντικούς τομείς του Δημοσίου παρέχοντας κυρίως υπηρεσίες στην Οικονομική Λειτουργία και τη Λογιστική. Στους πελάτες της πλέον συγκαταλέγονται Μονάδες Υγείας  και άλλοι Δημόσιοι Φορείς όπως ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας κλπ. 

2016

Κάλυψη συνόλου των δραστηριοτήτων ενός Δημόσιου Οργανισμού

Η εταιρεία αναπτύσσεται σημαντικά, καλύπτει σχεδόν το σύνολο των δραστηριοτήτων ενός Δημόσιου Οργανισμού (Επιχειρησιακό Σχεδιασμό, Αξιολόγηση Δομών, Διοικητική Λειτουργία, Δημόσιες Συμβάσεις κλπ). Σταδιακά απασχολεί 50 περίπου επιστήμονες και συνεργάζεται με μεγάλο αριθμό εξωτερικών συνεργατών εξειδικευμένων σε θέματα του Δημοσίου.  
Αναπτύσσει ηλεκτρονικό σύστημα “Διαχείρισης Γνώσης” για τη κάλυψη των αναγκών του προσωπικού της. 

2017

Ψηφιακή εφαρμογή για τη παρακολούθηση των διαδικασιών Οικονομικής λειτουργίας

Η εταιρεία αναπτύσσει ψηφιακή εφαρμογή για τη παρακολούθηση των διαδικασιών Οικονομικής λειτουργίας Δημόσιων Φορέων. Η εφαρμογή χρησιμοποιείται στη καταγραφή των διαδικασιών, τη ψηφιακή τους απεικόνιση και ως εργαλείο εκπαίδευσης του προσωπικού των οικονομικών υπηρεσιών.  

2018

Μεταφορά έδρας ετειρίας

Η έδρα της εταιρείας μεταφέρεται σε βελτιωμένες εγκαταστάσεις στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης 512.   

2019

Πιστοποίηση ISO 27001:2013

Η εταιρεία πιστοποιείται με το πρότυπο 27001: 2013 “Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών”.   

2019

Υποστήριξη των Λιμένων

Η εταιρεία σε συνεργασία με το Σύλλογο εργαζόμενων των Λιμένων της Ελλάδας ξεκινά τη πραγματοποίηση σειράς σεμιναρίων με θέματα που απασχολούν τη λειτουργία των Λιμένων γενικότερα.    

2020

Απομακρυσμένη υποστήριξη λόγω Κορωνοϊού

Στα πλαίσια του Κορωνοϊού η εταιρεία προσαρμόζει τη λειτουργία της και παρέχει συστηματική απομακρυσμένη υποστήριξη ενημερώνοντας σε εβδομαδιαία webinar τους Φορείς για μια σειρά θέματα της επικαιρότητας.    

2021

Πιστοποίηση ISO 14001:2015

Η εταιρεία πιστοποιείται με το πρότυπο 14001:2015 “Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης”.     

2022

Μετατροπή σε Α.Ε.

Μετατροπή της εταιρείας σε πολυμετοχική Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.) με τον διακριτικό τίτλο «ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.»

Η «ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ» δραστηριοποιείται απο το 1996, λειτουργεί ως σύμβουλος ανάπτυξης και οικονομικής οργάνωσης των ΟΤΑ,των ΝΠΔΔ,και των Δημοτικών Επιχειρήσεων και παρέχει υποστηρικτικές υπηρεσίες σε οικονομικά, φορολογικά, αναπτυξιακά και λογιστικά θέματα για τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.

Στους πελάτες της συγκαταλέγονται Ελληνικές Επιχειρήσεις και Οργανισμοί διαφόρων κλάδων και μεγεθών

Η « ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ» είναι προσανατολισμένη στην εφαρμογή ολοκληρωμένων λύσεων «οικονομικής διαχείρισης & αναφορών» κυρίως για φορείς του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα.

Ήταν κοντά σε όλες τις φάσεις διαμόρφωσης των Προεδρικών Διαταγμάτων 205/98 και 315/99 κατά την πορεία εφαρμογής των πιλοτικών προγραμμάτων για την εφαρμογή Λογιστικών και Κοστολογικών Συστημάτων στο Δημόσιο Τομέα.

Έχει κληθεί και έχει παρουσιάσει θέματα οικονομικής διαχείρισης σε πληθώρα ημερίδων, συνεδρίων στην Αθήνα, την Θεσσαλονίκη και όλη την Ελλάδα.
Η εταιρεία έχει εκδώσει 4 βιβλία-βοηθήματα σχετικά με την λειτουργία των Οικονομικών Υπηρεσιών των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ.

Συνεργάζεται με Διαδημοτικές Επιχειρήσεις στους τομείς της εφαρμογής του διπλογραφικού συστήματος, της αναμόρφωσης του Θεσμικού Πλαισίου , το οποίο διέπει την λειτουργία των Οικονομικών Υπηρεσιών των ΟΤΑ, καθώς και της καταγραφής απαιτήσεων για τα Πληροφοριακά Συστήματα που θα υποστηρίξουν την εφαρμογή του Διπλογραφικού Συστήματος.

Παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες, τόσο σε μεμονωμένους ΟΤΑ και Φορείς του Δημοσίου (Ομάδες Εργασίας ΥΠΕΣΔΔΑ, ΕΕΤΑΑ, ΕΔΕΧΥκλπ) , όσο και σε Εταιρίες του Ιδιωτικού Τομέα, οι οποίες δραστηριοποιούνται στους ΟΤΑ.

Ο διευθυντής της εταιρείας είναι εισηγητής του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης, και καθηγητής της Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης.