Αρχική ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Άρθρα στην Κατηγορία

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

7 αποτελέσματα

Διαδικασία σύναψης προγραμματικών συμβάσεων No ratings yet.

Παρουσιάζονται τα βασικά στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η προγραμματική σύμβαση (σκοπό, διάρκεια, προϋπολογισμό κλπ), τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει ο φορέας για τη σύνταξη μέχρι την ολοκλήρωση της Π.Σ., τον έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο καθώς και τη τροποποίηση της ΠΣ όταν απαιτηθεί.

Έλεγχος και Τροποποίηση προγραμματικών συμβάσεων No ratings yet.

Παρουσιάζονται τα βασικά στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η προγραμματική σύμβαση (σκοπό, διάρκεια, προϋπολογισμό κλπ), τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει ο φορέας για τη σύνταξη μέχρι την ολοκλήρωση της Π.Σ., τον έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο καθώς και τη τροποποίηση της ΠΣ όταν απαιτηθεί.

Περιεχόμενο προγραμματικών συμβάσεων No ratings yet.

Παρουσιάζονται τα βασικά στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η προγραμματική σύμβαση (σκοπό, διάρκεια, προϋπολογισμό κλπ), τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει ο φορέας για τη σύνταξη μέχρι την ολοκλήρωση της Π.Σ., τον έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο καθώς και τη τροποποίηση της ΠΣ όταν απαιτηθεί.
ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
Λέξη κλειδί
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Tags

Προγραμματικές συμβάσεις

Σύναψη προγραμματικών συμβάσεων