Η εταιρεία μας

Η ομάδα μας

Η εταιρεία μας είναι διαρθρωμένη και λειτουργεί με τρόπο που ανταποκρίνεται στο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών που επιδιώκουμε να προσφέρουμε στους πελάτες μας. Κεντρικός άξονας της δουλειάς μας είναι ο πελάτης και οι ανάγκες του, και σε αυτή την απαίτηση δομούμε τη λειτουργία μας.

Η ομάδα μας αποτελείται από πάνω από 50 εξειδικευμένους επιστήμονες στους τομείς της οικονομικής λειτουργίας, της διοικητικής και οργανωσιακής δομής των φορέων, καθώς και από ειδικούς στον τομέα του επιχειρησιακού σχεδιασμού και των δημοσίων συμβάσεων. Κάθε μέλος της ομάδας μας διαθέτει πλούσια εμπειρία και εξειδικευμένη γνώση, διασφαλίζοντας ότι μπορούμε να παρέχουμε καινοτόμες και αποτελεσματικές λύσεις στους πελάτες μας.

Η διοίκηση της εταιρείας αποτελείται από ένα 3μελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο καθοδηγεί στρατηγικά την πορεία μας. Η εταιρεία μας είναι δομημένη σε διάφορα τμήματα και εξειδικευμένες ομάδες υποστήριξης, που συνεργάζονται αρμονικά για την επίτευξη των στόχων μας.

Για να διασφαλίζουμε την υψηλότερη ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, εμπλουτίζουμε συνεχώς τη γνώση και την εμπειρία μας μέσω συνεργασιών με κορυφαίους ειδικούς στον τομέα τους. Επίσης, επενδύουμε σε σύγχρονα εργαλεία και τεχνολογίες που μας επιτρέπουν να προσφέρουμε υπηρεσίες αιχμής, προσαρμοσμένες στις ειδικές ανάγκες κάθε πελάτη.

Με συνεχή αναζήτηση της αριστείας και δέσμευση στην ποιότητα, η εταιρεία μας στοχεύει να είναι πάντα αξιόπιστος συνεργάτης για τους πελάτες της, συμβάλλοντας ενεργά στην ανάπτυξη και επιτυχία τους.

Αξίες της Εταιρείας

  • Συνεργασία: Επιδιώκουμε τη δημιουργία ενός κλίματος συνεργασίας με τους πελάτες μας, βασισμένο στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και τον σεβασμό.
  • Εξειδίκευση: Επενδύουμε στη συνεχή μελέτη και παρακολούθηση του θεσμικού πλαισίου και των τάσεων της αγοράς, καθώς και στο κατάλληλα καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
  • Ποιότητα: Δεσμευόμαστε στη συμμόρφωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας με τις απαιτήσεις και προσδοκίες των πελατών μας, καθώς και με την ισχύουσα νομοθεσία.
  • Καινοτομία: Σχεδιάζουμε νέες εξειδικευμένες υπηρεσίες για την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς.
  • Αποτελεσματικότητα: Εφαρμόζουμε μεθοδικό και αποτελεσματικό τρόπο λειτουργίας στην παροχή των υπηρεσιών μας, διασφαλίζοντας υψηλά πρότυπα λειτουργίας.
  • Συνεχής Βελτίωση: Αναπτύσσουμε και εφαρμόζουμε Συστήματα Ποιότητας σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 9001:2015 - ISO 27001:2013, επιδιώκοντας τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας σε όλες τις δραστηριότητές μας.

Η εταιρεία «ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.»  θα πραγματοποιήσει για τους συνδρομητές του site, OnLine ενημέρωση με θέμα: "Επιχορήγηση Δήμων για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις έτους"

Video Online ενημέρωσης : «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων»

Αναρτήθηκε το Video της online ενημέρωσης «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων» που έγινε την 29/5/2024.