Αρχική ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Δικαιολογητικά Δαπανών- Κρατήσεις
Άρθρα στην Κατηγορία

Δικαιολογητικά Δαπανών- Κρατήσεις

60 αποτελέσματα

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι βασικές περιπτώσεις δαπανών με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά και τις κρατήσεις που πραγματοποιούνται κατά την ενταλματοποίησή τους. Για κάθε δικαιολογητικό αναφέρεται η διάταξη που το προβλέπει, όπως και για κάθε κράτηση.!! Νέες προθεσμίες στην διαδικασία της ενταλματοποίησης και εκκαθάρισης των δαπανών. Ηλεκτρονική διακίνηση δικαιολογητικών δαπανών

Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων No ratings yet.

  Δείτε αναλυτικές πληροφορίες στον κωδικό 6492-Δικαστικά Έξοδα & Έξοδα Εκτέλεσης Δικαστικών Αποφάσεων ή Συμβιβαστικών Πράξεων Please rate this…
ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
Λέξη κλειδί
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Κατηγορία

Έξοδα αιρετών

Έξοδα κηδείας

Έξοδα μετακίνησης

Ακίνητα

Δαπάνες - Δικαιολογητικά, Κρατήσεις

Επιχορηγήσεις

Παροχή σε είδος

Προγραμματικές Συμβάσεις

Τεχνικά Έργα/Μελέτες

Χρηματικά βοηθήματα

Υποκατηγορία

Άμισθος υποθηκοφύλακας

Έξοδα μετακίνησης

Έργο με Aυτεπιστασία

Αμοιβές ιδιωτών μελετητών

Αναθεώρηση τιμής

Απαλλοτριώσεις

Αποζημίωση

Αστικές Εταιρείες

Ασφάλιστρα

Δαπάνες προβολής

Δεξιώσεις/Εκδηλώσεις

Δημοσιεύσεις - Δημόσιες Συμβάσεις

Διαφημιστική- τουριστική προβολή

Δικαστικοί επιμελητές

Δικηγόροι

Εκλογική Αποζημίωση

Επιμορφωτικά σεμινάρια

Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων

Ιατροί

Καλλιτέχνες

Καύσιμα

Κινητή τηλεφωνία

Κοινωφελείς επιχειρήσεις - οικονομικά

Λογαριασμοί ΔΕΗ

Προγραμματικές Συμβάσεις

Σίτιση, διανονή

Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)

Συμβολαιογράφοι

Συμμετοχή σε συνεδριάσεις

Συναυλίες

Συνδρομές

Ταχυδρομικά τέλη

Υπάλληλοι

Χειρισμός δικαστικών αποφάσεων

Χρηματικά βοηθήματα

Χρηματικές εισφορές

Tags

Δικαιολογητικά Δαπανών-Κρατήσεις