Αρχική ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Άρθρα στην Κατηγορία

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

2 αποτελέσματα

Σύστημα αξιολόγησης υπαλλήλων ΟΤΑ No ratings yet.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. β της παρ.1 του άρθρου 14 του Ν.4369/16, στο σύστημα αξιολόγησης του ν.4369/16, υπάγονται, μεταξύ άλλων, οι τακτικοί πολιτικοί υπάλληλοι και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ και β΄ βαθμού.
ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
Λέξη κλειδί
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Κατηγορία

Προσωπικό

Υποκατηγορία

Αξιολόγηση