Αρχική ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Άρθρα στην Κατηγορία

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

4 αποτελέσματα

Επικύρωση εγγράφων No ratings yet.

Στις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 11 του Ν.2690/1999, όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 1 του Ν.4250/14, καταργήθηκε η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων από τους ενδιαφερόμενους, στο σύνολο των συναλλαγών τους με το Δημόσιο Τομέα.

Ηλεκτρονική Διακίνηση εγγράφων No ratings yet.

Με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.2672/1998, όπως συμπληρώθηκε και ισχύει, καθιερώθηκε η επικοινωνία τόσο μεταξύ πολιτών και υπηρεσιών όσο και των υπηρεσιών μεταξύ τους μέσω τελεμοιότυπου (fax) και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).
ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
Λέξη κλειδί
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Κατηγορία

Διοικητικά - Οργάνωση

Υποκατηγορία

Έγγραφα