Αρχική ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
Άρθρα στην Κατηγορία

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

11 αποτελέσματα

Αδειοδότηση και έλεγχος Παιδικών Σταθμών No ratings yet.

Δημοσιεύτηκε το Προεδρικό Διάταγμα 99/2017 (ΦΕΚ Α' 141/28-09-2017) με τίτλο ''Καθορισμός προϋποθέσεων αδειοδότησης και λειτουργίας των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών που λειτουργούν εντός νομικών προσώπων των δήμων ή υπηρεσίας των δήμων.''.Στο Π.Δ καθορίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την άδειοδότηση και λειτουργία των Παιδικών Σταθμών,ποιές τεχνικές και κατασκευαστικές προδιαγραφές θα πρέπει να πληρούν οι Παιδικοί Σταθμοί προκειμένου να αδειοδοτηθούν ή να μη γίνει ανάκληση της άδειας τους και ορίζονται συγκεκριμένες καταληκτικές προθεσμίες εντός των οποίων οι Παιδικοί Σταθμοί θα πρέπει να έχουν προσαρμοστεί στις διατάξεις του Π.Δ. 

Αρμοδιότητες-Λειτουργία Παιδικών Σταθμών No ratings yet.

Με τις διατάξεις του Κανονισμού λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών (ΚΥΑ 41087/17,ΦΕΚ 4249 Β' / 05-12-2017) καθορίζονται μια σειρά απο θέματα των Παιδικών Σταθμών όπως ο τρόπος λειτουργίας και ο προσδιορισμός των αρμοδιοτήτων τους , τα απαραίτητα κριτήρια και δικαιολογητικά για την εγγραφή των παιδιών στους βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και νηπιακούς Σταθμούς, θέματα προσωπικού που εργάζονται σε αυτούς (σύμβάσεις εργασίας, ωράριο κ.λ.π) και μια σειρά άλλων θεμάτων όπως η χρηματοδότηση των Παιδικών Σταθμών από το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ ή τα έξοδα διατροφής των παιδιών που φιλοξενούνται στους Σταθμούς.

Δικαιολογητικά και διαδικασία έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των Παιδικών σταθμών No ratings yet.

Με την παρ.2 του άρθρου 2 του Π.Δ 99/17, η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας χορηγείται από την αρμόδια υπηρεσίας του οικείου δήμου, μετά την υποβολή των ακόλουθων δικαιολογητικών κατά περίπτωση.

Κατασκευαστικές διατάξεις παιδικών σταθμών No ratings yet.

Ο σχεδιασμός των κτιρίων και των εγκαταστάσεων των παιδικών σταθμών σε σχέση με τον περιβάλλοντα χώρο, η κατασκευή τους με τις γενικές και ειδικές κατασκευαστικές απαιτήσεις, διέπονται από ένα ευρύτερο θεσμικό πλαίσιο

Προθεσμίες προσαρμογής των σταθμών στις διατάξεις του Π.Δ 99/2017 No ratings yet.

Από την ημερομηνία δημοσίευσης του ΦΕΚ (28-09-2017) για την ίδρυση και λειτουργία οποιουδήποτε σταθμού απαιτείται η έκδοση της άδειας με βάση την διαδιακασία όπως ορίζεται από το άρθρο 2 του Π.Δ 99/2017.

Προσωπικό Παιδικών Σταθμών No ratings yet.

Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 4368/16, καταργείται η υποπερίπτωση δδ΄ της παραγράφου 5 περίπτωση α΄ του άρθρου 1 της πράξης νομοθετικού περιεχομένου «περί καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδος εργασίας των δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 1157/1981 (Α΄126) και η οποία προέβλεπε....

Χρηματοδοτήσεις Δήμων και νομικών τους προσώπων για παιδικούς σταθμούς No ratings yet.

Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-202 και ειδικά μέσω των Π.Ε.Π. (Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα) υπήρχε η δυνατότητα να χρηματοδοτηθούν Δήμοι και νομικά τους πρόσωπα για την κατασκευή / επέκταση παιδικών σταθμών
ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
Λέξη κλειδί
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Tags

Λειτουργία Παιδικών Σταθμών

Παιδικοί Σταθμοί

Αδειοδότηση Παιδικών Σταθμών