Αρχική ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Άρθρα στην Κατηγορία

ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

7 αποτελέσματα

Η ενότητα περιλαμβάνει θέματα υποβολής οικονομικών στοιχείων από τους ΟΤΑ, τόσο προς τις εποπτεύουσες φορείς, όσο και προς τα όργανα διοίκησης.

Δημιουργία νέου διαδικτυακού τόπου υποβολής οικονομικών στοιχείων των Ο.Τ.Α. No ratings yet.

Εκδόθηκε το υπ’ αριθ. Πρωτ. 38617/23.05.2021 εγγράφο του Υπ. Εσωτερικών με το οποίο σημειώνεται ότι έχει δημιουργηθεί νέα ενότητα στον ειδικό διαδικτυακό τόπο https://aftodioikisi.ypes.gr/, με τίτλο: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ, αποκλειστικά για τη συλλογή οικονομικών στοιχείων των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από τη Διεύθυνση Οικονομικών Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών με σκοπό τη διευκόλυνση των φορέων στην παροχή των εκάστοτε αναγκαίων στοιχείων που δεν υποβάλλονται μέσω του Κόμβου Διαλειτουργικότητας, αλλά υποβάλλονταν μέσω ηλεκτρονικών διευθύνσεων του ΥΠΕΣ.

Καταχώρηση – Ανάρτηση στη βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών No ratings yet.

Με τη διαδικασία υποβολής οικονομικών στοιχείων επιδιώκεται η συλλογή, η ανάπτυξη και η διάδοση των οικονομικών στοιχείων των Δήμων στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του ΥΠΕΣ που ασκεί ως φορέας του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος (Ν.3832/10).

Κυρώσεις μη υποβολής στοιχείων No ratings yet.

Η συστηματική παράλειψη ή καθυστέρηση της ενσωμάτωσης οικονομικών στοιχείων στις βάσεις δεδομένων του ΥΠ.ΕΣ., και δη των απολογιστικών στοιχείων εσόδων και εξόδων, των χρηματοοικονομικών στοιχείων ισολογισμού και των στοιχείων ενδοκυβερνητικών συναλλαγών, συνιστούν παράβαση της υποχρέωσης των υπηρεσιών και των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης να παρέχουν πρωτογενή, δημοσιονομικά στην προκειμένη περίπτωση, στατιστικά στοιχεία και πληροφορίες στην ΕΛΣΤΑΤ, μέσω του ΥΠΕΣ ως φορέα του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος και ως εποπτεύουσας αρχής των ΟΤΑ.

Μηνιαίες και Ετήσιες υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων No ratings yet.

Με τη διαδικασία υποβολής οικονομικών στοιχείων επιδιώκεται η συλλογή, η ανάπτυξη και η διάδοση των οικονομικών στοιχείων των Δήμων στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του ΥΠΕΣ που ασκεί ως φορέας του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος (Ν.3832/10).

Τριμηνιαίες υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων No ratings yet.

Με τη διαδικασία υποβολής οικονομικών στοιχείων επιδιώκεται η συλλογή, η ανάπτυξη και η διάδοση των οικονομικών στοιχείων των Δήμων στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του ΥΠΕΣ που ασκεί ως φορέας του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος (Ν.3832/10).

Υποβολή στοιχείων Μ.Δ. μέσω taxisnet No ratings yet.

Εκδόθηκε η υπ’ αριθμόν 87/2020 εγκύκλιος του ΥΠΕΣ κατ’ εφαρμογή του υπ’ αριθμόν εγγράφου 11637/2020 του ΥΠΕΣ, με την οποία παύει να ισχύει η εγκύκλιος 32/2019 του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ: ΨΒΟΝ465ΧΘ7). Το παραπάνω έγγραφο προσδιορίζει τη νέα διαδικασία υποβολής των συνόψεων του Μητρώου Δεσμεύσεων, της έκθεσης των απλήρωτων & των ληξιπρόθεσμων οφειλών και του Δείκτη KPI μέσω του πληροφοριακού συστήματος taxisnet. Σε αυτό δίνονται αναλυτικές οδηγίες πιστοποίησης και εξουσιοδότησης των αρμόδιων υπαλλήλων στο taxisnet καθώς και της έναρξης και ολοκλήρωσης της διαδικασίας υποβολής.
ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
Λέξη κλειδί
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Κατηγορία

Βάσεις Δεδομένων (Κόμβος & Ε.Δ.Τ)

Κυρώσεις

Τήρηση Μητρώου Δεσμεύσεων

Υποβολή οικονομικών στοιχείων