ΕΡΓΑΛΕΙΑ


Εργαλείο ανταποδοτικών τελών καθαριότητας

Με το εργαλείο αυτό υπολογίζονται τα ανταποδοτικά τέλη για την καθαριότητα.

Εργαλείο ελέγχου συμμόρφωσης προϋπολογισμού

Με το εργαλείο αυτό ελέγχεται ο υπό σύνταξη προϋπολογισμός ως προς τη συμμόρφωσή του με τις οδηγίες της ΚΥΑ

Εργαλείο ανταποδοτικών τελών ύδρευσης

Με το εργαλείο αυτό υπολογίζονται τα ανταποδοτικά τέλη για την καθαριότητα.

Η εταιρεία «ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.»  θα πραγματοποιήσει για τους συνδρομητές του site, OnLine ενημέρωση με θέμα: "Επιχορήγηση Δήμων για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις έτους"

Video Online ενημέρωσης : «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων»

Αναρτήθηκε το Video της online ενημέρωσης «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων» που έγινε την 29/5/2024.