Αρχική ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ-ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ
Άρθρα στην Κατηγορία

ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ-ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ

7 αποτελέσματα

Απόσπαση υπαλλήλων ΟΤΑ σε γραφεία βουλευτών ή ευρωβουλευτών No ratings yet.

Με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 73 του Ν.3584/07 επιτρέπεται η απόσπαση μόνιμων υπαλλήλων ΟΤΑ σε γραφεία βουλευτών ή ευρωβουλευτών κατά τις ισχύουσες ειδικές διατάξεις με την προϋπόθεση ότι έχει παρέλθει διετία από το διορισμό του υπαλλήλου.

Απόσπαση υπαλλήλων ΟΤΑ στη ΚΕΔΕ και στην ΤΕΔ και αντίστροφα No ratings yet.

Με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 73 του Ν.3584/07, όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ.1 του άρθρου 18 του Ν.3731/08, επιτρέπεται η απόσπαση μόνιμων υπαλλήλων στην Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας και στην Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων και αντίστροφα.

Μετακίνηση υπαλλήλων σύμφωνα με το Ν. 4257/14 No ratings yet.

Για πρώτη φορά με το άρθρο 15 του Ν.4257/14 θεσπίστηκε η διαδικασία «μετακίνησης» προσωπικού. Πρόκειται για μια νέα διάταξη που ουσιαστικά έρχεται να καλύψει τις χρονοβόρες διαδικασίες που απαιτούνται για να αποσπαστεί ή να μεταταγεί ένας δημοτικός υπάλληλος.

Μετάταξη υπαλλήλων σε κενή θέση άλλου κλάδου της ίδιας κατηγορίας του ίδιου ΟΤΑ No ratings yet.

Στη διάταξη του άρθρου 75 του Ν.3584/07 προβλέπεται η διαδικασία μετάταξης των μόνιμων υπαλλήλων σε κενή θέση άλλου κλάδου της ίδιας κατηγορίας του ίδιου ΟΤΑ .

ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
Λέξη κλειδί
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Κατηγορία

Προσωπικό

Υποκατηγορία

Προσωπικό - μετατάξεις/αποσπάσεις