Αρχική ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Διαδικτυακό Σεμινάριο: «Σύνταξη Προϋπολογισμού Δήμων για το 2025: Θεσμικό Πλαίσιο, Διαδικασίες και Εργαλεία»

Διαδικτυακό Σεμινάριο: «Σύνταξη Προϋπολογισμού Δήμων για το 2025: Θεσμικό Πλαίσιο, Διαδικασίες και Εργαλεία»

Δευτέρα 16/09/2024 και Τρίτη 17/09/2024 Η εταιρεία «ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.», διοργανώνει το ακόλουθο διαδικτυακό διήμερο σεμινάριο, συνολικής διάρκειας δέκα (10) ωρών, με θέμα: «Σύνταξη Προϋπολογισμού Δήμων για το 2025: Θεσμικό Πλαίσιο, Διαδικασίες και Εργαλεία»
logo small

 

Πρόσκληση Διαδικτυακού Σεμιναρίου Δευτέρα 16/09/2024 και Τρίτη 17/09/2024

Η εταιρεία «ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.», διοργανώνει το ακόλουθο διαδικτυακό διήμερο σεμινάριο, συνολικής διάρκειας δέκα (10) ωρών, με θέμα:
«Σύνταξη Προϋπολογισμού Δήμων για το 2025: Θεσμικό Πλαίσιο, Διαδικασίες και Εργαλεία»


 

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να εξοπλίσει τους συμμετέχοντες με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για τη σύνταξη του προϋπολογισμού των Δήμων για το έτος 2025, λαμβάνοντας υπόψη τις αλλαγές και τις νέες κατευθυντήριες γραμμές που ορίζονται από την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ). Το σεμινάριο θα προσφέρει αναλυτική παρουσίαση του θεσμικού πλαισίου, των διαδικασιών και των εργαλείων που είναι αναγκαία για την αποτελεσματική και ορθή κατάρτιση του προϋπολογισμού.

 

Ιδιαίτερα, θα γίνει αναλυτική αναφορά στο σεμινάριο στα ακόλουθα θέματα:

 

 • Εισαγωγή στον Π/Υ ως εργαλείο Διοίκησης
  • Έννοια του Π/Υ
  • Βασικό θεσμικό πλαίσιο
  • Εμπλεκόμενα όργανα Διοίκησης
  • Ο ρόλος και οι ευθύνες του Π.Ο.Υ. ως προς τον προϋπολογισμό.

 

 • Σύνταξη Π/Υ έτους 2025
  • Βασικό θεσμικό πλαίσιο κατάρτισης Π/Υ έτους 2025
  • Διαδικασίες ψήφισης/κατάρτισης του Π/Υ έτους 2025 με βάση το άρθρο 77 του Ν. 4172/13 (εναλλακτικές προτάσεις & ο ρόλος των οικονομικών υπηρεσιών).
  • Αλλαγές που επιφέρει η νέα ΚΥΑ του Π/Υ
  • Οδηγίες στην κατάρτιση του Π/Υ εσόδων (ομάδα εσόδων Ι & ΙΙ, υπολογισμός κρατικών επιχορηγήσεων και λοιπών επιχορηγήσεων και χρηματικό υπόλοιπο (ΚΑΕ 51)), καθώς και στην κατάρτιση του Π/Υ εξόδων (υποχρεωτικές δαπάνες, πολυετείς δαπάνες, δάνεια, υποχρεώσεις παρελθόντων ετών (ΚΑΕ 81), τεχνικά έργα και μελέτες (τεχνικό πρόγραμμα), τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις
  • Οδηγίες ένταξης των δαπανών σχολικών επιτροπών
  • Ισοσκέλιση ανταποδοτικών υπηρεσιών
  • Ενσωμάτωση του σχεδίου Π/Υ στις βάσεις δεδομένων του ΥΠΕΣ
  • Σύνταξη πίνακα στοχοθεσίας έτους 2025
  • 1η υποχρεωτική αναμόρφωση Π/Υ 2025

 

 • Ενέργειες Ισοσκελισμού
  • Τρόποι/Προτάσεις για την αντιμετώπισης της αδυναμίας ισοσκέλισης Π/Υ με βάση τις δυνατότητες που δίνει το θεσμικό πλαίσιο

 

 • Προϋπολογισμός και Τεχνικό πρόγραμμα και Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης
  • Βασικό θεσμικό πλαίσιο
  • Ορθός τρόπος κατάρτισης τεχνικού προγράμματος και ετήσιου προγράμματος Δράσης
  • Συσχέτιση του Π/Υ με το Τεχνικό Πρόγραμμα και εμπλοκή των υπηρεσιών

 

 • Έλεγχος Προϋπολογισμού
  • Έλεγχος Π/Υ από το Παρατηρητήριο – Έκδοση γνώμης
  • Ενέργειες οικονομικής υπηρεσίας στην περίπτωση παρατηρήσεων στη γνώμη Παρατηρητήριου
  • Υποβολή δικαιολογητικών στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση
  • Έλεγχος Π/Υ από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση
  • Αναπομπή Π/Υ

 

 • Χρηματοδοτήσεις
  • Πηγές εσόδων βάσει θεσμικού πλαισίου
  • Δυνατότητες ένταξης σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα

 

 • Ηλεκτρονική εργαλεία για τον έλεγχο ορθότητας του Π/Υ
  • Παρουσίαση των εργαλείων ελέγχου ορθότητας που υπάρχουν στο νέο site της εταιρείας

 

Ημερομηνία πραγματοποίησης: Δευτέρα 16/09/2024 και Τρίτη 17/09/2024

 

Χρόνος πραγματοποίησης: 10:00 π.μ. – 15:00 μ.μ.

 

Κόστος συμμετοχής: 200 ευρώ / κωδικό πρόσβασης (περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%).

 

Στους συνδρομητές της ιστοσελίδας (https://karagilanis.gr/), βάσει του πακέτου συνδρομής, παρέχεται δωρεάν ένας (1) κωδικός πρόσβασης (για χρήση αποκλειστικά σε ένα τερματικό).

 

Τρόπος πραγματοποίησης: Μέσω της πλατφόρμας ZOOM.

 

Με την οριστικοποίηση της συμμετοχής σας και λίγες ημέρες πριν την διεξαγωγή του σεμιναρίου, θα σας αποσταλεί ένα αυτοματοποιημένο email στα email που δηλώσατε την συμμετοχή σας, με τον σύνδεσμο (link), τον οποίο θα χρησιμοποιήσετε για να συνδεθείτε στο σεμινάριο, τον απαιτούμενο κωδικό καθώς και αναλυτικές οδηγίες σύνδεσης και χρήσης της πλατφόρμας του zoom.

 

Θα δοθεί επιμορφωτικό υλικό: εισήγηση.

Πατήστε ΕΔΩ για να κατεβάσετε το έντυπο συμμετοχής.

 

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

 

 • Προϊσταμένους Οικονομικών Υπηρεσιών.
 • Υπαλλήλους των Οικονομικών Υπηρεσιών των Δήμων και των δημοτικών νομικών προσώπων.
 • Μέλη της διοίκησης των Δήμων (Δημάρχους, Αντιδημάρχους, μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου) και των δημοτικών νομικών προσώπων (Προέδρους, Αντιπροέδρους, μέλη των Δ.Σ.).

 

Εισηγητές:

 

 • Καραγιλάνης Στέλιος: Οικονομολόγος
 • Σαπουνάκης Αναστάσιος : Οικονομολόγος, σύμβουλος τοπικής αυτοδιοίκησης, συνεργάτης της εταιρείας
 • Δαλιέτου Μαρία : Πρώην Διευθύντρια Οικονομικών Υπ. Δήμου Κηφισιάς
 • Πούτου Δήμητρα : Οικονομολόγος, σύμβουλος θεμάτων Προϋπολογισμού και Νομιμότητας Δαπανών

 

 

Για την διασφάλιση της ποιότητας και της επιτυχίας του διαδικτυακού σεμιναρίου ο αριθμός των συμμετεχόντων θα είναι περιορισμένος και θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας. Κατά συνέπεια παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν με την υπεύθυνη διοργάνωσης του σεμιναρίου κα Δεύτου Μαρίνα, στα τηλέφωνα 210-9409938, 9483223, 9948116, 9926941, καθημερινά από τις 9:00 π.μ. έως και τις 17:00 μ.μ., για δηλώσεις συμμετοχής και παροχή διευκρινίσεων.

 

Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι αδυνατούν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο οφείλουν να ενημερώσουν την υπεύθυνη του σεμιναρίου τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν την διεξαγωγή του.

Τα σεμινάρια απευθύνονται ΑΥΣΤΗΡΑ στα μέλη της διοίκησης και στους υπηρεσιακούς παράγοντες των Δήμων και των δημοτικών νομικών προσώπων.

Στο σεμινάριο ΔΕΝ μπορούν να λάβουν μέρος οποιασδήποτε μορφής ιδιώτες, ανεξάρτητα με την σχέση που μπορεί να έχουν με Δήμους ή με δημοτικά νομικά πρόσωπα.

 

Με εκτίμηση

Καραγιλάνης Σταύρος
Αρμόδιος για τα σεμινάρια

Please rate this

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Total
0
Share