Αρχική Αναλύσεις Δημοτικών Επιχειρήσεων Αναλύσεις Οικονομικών Δημοτικών Επιχειρήσεων
Περιήγηση ετικετών

Αναλύσεις Οικονομικών Δημοτικών Επιχειρήσεων

6 αποτελέσματα

Υπαγωγή των δραστηριοτήτων των ΟΤΑ και των κοινωφελών επιχειρήσεων σε καθεστώς ΦΠΑ No ratings yet.

Αναρτήθηκε ενημερωτικό έγγραφο από την Επιστημονική ομάδα της εταιρείας, το οποίο αφορά στα θέματα της υπαγωγής ορισμένων υπηρεσιών που προσφέρουν οι Δήμοι, στο καθεστώς του ΦΠΑ, όπως αυτά ορίζονται μετά την έκδοση της ΠΟΛ 1021/06-02-2013.

Αυτοαπογραφή επιχειρήσεων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο No ratings yet.

Αναρτήθηκε ενημερωτικό έγγραφο από την Επιστημονική ομάδα της εταιρείας, σχετικά με την αυτοαπογραφή επιχειρήσεων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, συγκεκριμένων νομικών μορφών, διευκρινίζοντας σε ποιες επιχειρήσεις είναι υποχρεωτική καθώς και σε ποιες υπάρχει

Θέματα Νομικών Προσώπων των Δήμων που αντιμετωπίζονται με τις διατάξεις του νόμου 4071/2012 No ratings yet.

Αναρτήθηκε ενημερωτικό έγγραφο από την Επιστημονική ομάδα της εταιρείας, σχετικά με τα θέματα που αντιμετωπίζονται με τον νόμο 4071/2012 και αφορούν τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου των Δήμων, όπως οι οφειλές των επιχειρήσεων, τα διετή προ

Ο Νόμος «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις” σε οικονομικά θέματα των ΟΤΑ και στα Νομικά τους Πρόσωπα No ratings yet.

Αναρτήθηκαν σημειώσεις-παρατηρήσεις από τον κο Καραγιλάνη Στυλιανό, σχετικά με ορισμένες διατάξεις των οικονομικών και των Νομικών Προσώπων των ΟΤΑ που μεταβάλλονται από τις διατάξεις του Νόμου «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις”.

Χρηματοδότηση των Δημοτικών Κοινωφελών Επιχειρήσεων No ratings yet.

Αναρτήθηκαν παρατηρήσεις του κ. Σ. Καραγιλάνη σχετικά με τη χρηματοδότηση των Δημοτικών Κοινωφελών Επιχειρήσεων, με αφορμή και τη πράξη 18/2009 του VII τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Νέα δεδομένα στις αναθέσεις οικονομικοτεχνικών και άλλων μελετών που δεν παράγουν τεχνικό έργο No ratings yet.

Παρατηρήσεις στο έγγραφο Δ17γ/78/5/ Φ.Ν.439/ ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ/ΓΔΔΠ/Δνση Νομ. Συντ. & Κωδ/σης(Δ17) του ΥΠΕΧΩΔΕ σχετικά με την μη υπαγωγή των οικονομικοτεχνικών μελετών βιωσιμότητας για τη σύσταση ή μετατροπή δημοτικών επιχειρήσεων, στις διατάξεις του Ν.3316/05
ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
Λέξη κλειδί
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Η εταιρεία «ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.»  θα πραγματοποιήσει για τους συνδρομητές του site, OnLine ενημέρωση με θέμα: "Επιχορήγηση Δήμων για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις έτους"

Video Online ενημέρωσης : «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων»

Αναρτήθηκε το Video της online ενημέρωσης «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων» που έγινε την 29/5/2024.