Αρχική Διαδικασίες πρόσληψης ΙΔΟΧ
Περιήγηση ετικετών

Διαδικασίες πρόσληψης ΙΔΟΧ

2 αποτελέσματα

Διαδικασία πρόσληψης 8μηνου προσωπικού σε Δήμο χωρίς ΑΣΕΠ No ratings yet.

Η διαδικασία πρόσληψης του προσωπικού αυτού δεν υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/94 όπως ισχύει, υπάγεται όμως στη διαδικασία έγκρισης της ΠΥΣ 33/06 σύμφωνα με την παρ.20α του άρθρου 9 του Ν.4057/12.

Διαδικασία πρόσληψης 8μηνου προσωπικού σε Δήμο μέσω ΑΣΕΠ No ratings yet.

Η διαδικασία πρόσληψης του προσωπικού αυτού υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/94 όπως ισχύει και στη διαδικασία έγκρισης της ΠΥΣ 33/06 σύμφωνα με την παρ.20α του άρθρου 9 του Ν.4057/12 (ΦΕΚ 54 Α/14-3-2012) ''Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου'', που αφορά έγκριση ετήσιου προγραμματισμού των προσλήψεων εποχικού προσωπικού.

ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
Λέξη κλειδί
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΝΟΤΗΤΑ

Προσωπικό

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Προσλήψεις

Η εταιρεία «ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.»  θα πραγματοποιήσει για τους συνδρομητές του site, OnLine ενημέρωση με θέμα: "Επιχορήγηση Δήμων για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις έτους"

Video Online ενημέρωσης : «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων»

Αναρτήθηκε το Video της online ενημέρωσης «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων» που έγινε την 29/5/2024.