Αρχική Η ταξινόμηση των λογαριασμών
Περιήγηση ετικετών

Η ταξινόμηση των λογαριασμών

3 αποτελέσματα

Η οικονομική ταξινόμηση των λογαριασμών του ΠΔ 54/18 No ratings yet.

Η οικονομική ταξινόμηση σύμφωνα με το ΠΔ 54/18 αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο τα οικονομικά στοιχεία των δημοσίων οργανισμών ταξινομούνται και παρουσιάζονται στις οικονομικές τους αναφορές
ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
Λέξη κλειδί
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΝΟΤΗΤΑ

Σχέδιο Λογαριασμών