Αρχική Περιουσία ΟΤΑ
Περιήγηση ετικετών

Περιουσία ΟΤΑ

6 αποτελέσματα

Δωρεάν παραχώρηση χρήσης περιουσιακών στοιχείων No ratings yet.

Ο ΔΚΚ δίνει τη δυνατότητα δωρεάν παραχώρησης της χρήσης περιουσιακών στοιχείων από τον ΟΤΑ σε τρίτους. Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι περιπτώσεις και οι προϋποθέσεις παραχώρησης.

ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
Λέξη κλειδί
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΝΟΤΗΤΑ

Περιουσία

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Δημοτική περιουσία

Η εταιρεία «ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.»  θα πραγματοποιήσει για τους συνδρομητές του site, OnLine ενημέρωση με θέμα: "Επιχορήγηση Δήμων για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις έτους"

Video Online ενημέρωσης : «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων»

Αναρτήθηκε το Video της online ενημέρωσης «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων» που έγινε την 29/5/2024.