Αρχική Προγραμματικές συμβάσεις
Περιήγηση ετικετών

Προγραμματικές συμβάσεις

5 αποτελέσματα

Έλεγχος και Τροποποίηση προγραμματικών συμβάσεων No ratings yet.

Παρουσιάζονται τα βασικά στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η προγραμματική σύμβαση (σκοπό, διάρκεια, προϋπολογισμό κλπ), τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει ο φορέας για τη σύνταξη μέχρι την ολοκλήρωση της Π.Σ., τον έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο καθώς και τη τροποποίηση της ΠΣ όταν απαιτηθεί.

Διαδικασία σύναψης προγραμματικών συμβάσεων No ratings yet.

Παρουσιάζονται τα βασικά στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η προγραμματική σύμβαση (σκοπό, διάρκεια, προϋπολογισμό κλπ), τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει ο φορέας για τη σύνταξη μέχρι την ολοκλήρωση της Π.Σ., τον έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο καθώς και τη τροποποίηση της ΠΣ όταν απαιτηθεί.

Περιεχόμενο προγραμματικών συμβάσεων No ratings yet.

Παρουσιάζονται τα βασικά στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η προγραμματική σύμβαση (σκοπό, διάρκεια, προϋπολογισμό κλπ), τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει ο φορέας για τη σύνταξη μέχρι την ολοκλήρωση της Π.Σ., τον έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο καθώς και τη τροποποίηση της ΠΣ όταν απαιτηθεί.
ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
Λέξη κλειδί
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Η εταιρεία «ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.»  θα πραγματοποιήσει για τους συνδρομητές του site, OnLine ενημέρωση με θέμα: "Επιχορήγηση Δήμων για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις έτους"

Video Online ενημέρωσης : «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων»

Αναρτήθηκε το Video της online ενημέρωσης «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων» που έγινε την 29/5/2024.