Αρχική Προσωπικό ΠΕ
Περιήγηση ετικετών

Προσωπικό ΠΕ

5 αποτελέσματα

Ειδικοί Σύμβουλοι, Ειδικοί Συνεργάτες και Επιστημονικοί Σύµβουλοι No ratings yet.

Με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 9 του Ν.4354/15 ορίζεται η μισθολογική κατάταξη των ειδικών συμβούλων, ειδικών συνεργατών και επιστημονικών συνεργατών των αιρετών των Δήμων και των Συνδέσμων Δήμων

Γιατρός και Τεχνικός ασφαλείας No ratings yet.

Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ.1 και 2 του άρθρου 8 του Ν. 3850/10 ''Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων'', όλες οι επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζομένους έχουν την υποχρέωση να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας και περισσότερους από 50 εργαζόμενους, έχουν την υποχρέωση να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας και ιατρού εργασίας.
ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
Λέξη κλειδί
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΝΟΤΗΤΑ

Προσωπικό

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Αμοιβές προσωπικού - Μισθοδοσία

Γενικά θέματα προσωπικού

Προσωπικό - Βαθμολόγιο

Η εταιρεία «ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.»  θα πραγματοποιήσει για τους συνδρομητές του site, OnLine ενημέρωση με θέμα: "Επιχορήγηση Δήμων για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις έτους"

Video Online ενημέρωσης : «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων»

Αναρτήθηκε το Video της online ενημέρωσης «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων» που έγινε την 29/5/2024.