Αρχική Θεσμικό πλαίσιο μητρώου εργαζομένων
Περιήγηση ετικετών

Θεσμικό πλαίσιο μητρώου εργαζομένων

11 αποτελέσματα

Εγκύκλιος ΔΙΠΑΑΔ/Φ.81/ 896 /οικ.8743/2022 Υπ. Εσωτερικών No ratings yet.

«Αυτόματη διαγραφή μη τακτικού προσωπικού από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου μετά την πάροδο 20 ημερών από την ημερομηνία λήξης της σύμβασης / θητείας»
Λήψη αρχείου

Έγγραφο οικ. 36514/2017 Υπ.Εσωτερικών No ratings yet.

Ολοκλήρωση ενημέρωσης των πεδίων «Εργασιακή Σχέση» και «Κατηγορία Προσωπικού» στο πλαίσιο της Εγκυκλίου 17/20368/16.6.2017 – Οδηγίες για περαιτέρω ενέργειες στον διαδικτυακό τόπο του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου.
Λήψη αρχείου.

Εγκύκλιος ΔΙΠΑΑΔ/Φ.81/287/οικ.30338 Υπ.Διοικητικής Ανασυγκρότησης No ratings yet.

Καταχώριση και ενημέρωση στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου των προσλαμβανόμενων για την αντιμετώπιση των προσφυγικών/μεταναστευτικών ροών και των προσλαμβανόμενων για αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών.
Λήψη αρχείου.

Εγκύκλιος 17/20368 /16-06-17 Υπ. Εσωτερικών No ratings yet.

Αποτελέσματα ελέγχου των στοιχείων που έχουν καταχωρηθεί στην εφαρμογή του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου από τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Γενικές οδηγίες, απαιτούμενες ενέργειες
Λήψη αρχείου.

Εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.34/47/οικ. 18161 Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλ. Διακυβέρνησης No ratings yet.

Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.34/47/οικ. 18161 από το Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλ. Διακυβέρνησης με θέμα: "Περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με τον έλεγχο νομιμότητας πτυχίων, πιστοποιητικών και λοιπών στοιχείων του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων»"
Λήψη Αρχείου

Εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.34/42/οικ.33906 Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλ. Διακυβέρνησης No ratings yet.

Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.34/42/οικ.33906 από το Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλ. Διακυβέρνησης με θέμα: "Έλεγχος νομιμότητας πτυχίων, πιστοποιητικών και λοιπών στοιχείων του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων"
Λήψη Αρχείου

Εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.34/35/οικ. 14888 Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλ. Διακυβέρνησης No ratings yet.

Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.34/35/οικ. 14888 από το Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλ. Διακυβέρνησης με θέμα: "Επικαιροποίηση προσωπικών μητρώων υπαλλήλων"Λήψη Αρχείου

Εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.35.33/1706/οικ. 2063 Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλ. Διακυβέρνησης No ratings yet.

Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.35.33/1706/οικ. 2063 από το Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλ. Διακυβέρνησης με θέμα: "Επικαιροποίηση προσωπικών μητρώων υπαλλήλων"
Λήψη Αρχείου

ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
Λέξη κλειδί
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Η εταιρεία «ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.»  θα πραγματοποιήσει για τους συνδρομητές του site, OnLine ενημέρωση με θέμα: "Επιχορήγηση Δήμων για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις έτους"

Video Online ενημέρωσης : «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων»

Αναρτήθηκε το Video της online ενημέρωσης «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων» που έγινε την 29/5/2024.