Αρχική Θεσμικό πλαίσιο Προσλήψεων Θεσμικό πλαίσιο θεμάτων προγραμματισμού προσλήψεων
Περιήγηση ετικετών

Θεσμικό πλαίσιο θεμάτων προγραμματισμού προσλήψεων

42 αποτελέσματα

Εγκύκλιος ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/ 86 / οικ.13255/2023 Υπ. Εσωτερικών No ratings yet.

Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, εποχικού προσωπικού, ή σύμβασης μίσθωσης έργου ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης έτους 2024.
Λήψη αρχείου

Εγκύκλιος 6783/2023 Υπ. Εσωτερικών No ratings yet.

Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2023 στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών.
Λήψη αρχείου
Παράρτημα 1

Παράρτημα 2α & 2β ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Παράρτημα 3α & 3β ΑΝΤΙΤΙΜΟ

Εγκύκλιος 20728/214/2022 Υπ. Εσωτερικών No ratings yet.

Έγκριση προσλήψεων προσωπικού στους Δήμους, στις Περιφέρειες καθώς και στα Νομικά Πρόσωπα της τοπικής αυτοδιοίκησης, στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2022. / Δυνατότητα πλήρωσης θέσεων από επιλαχόντες προηγούμενης προκήρυξης
Λήψη αρχείου

Εγκύκλιος 4665/2022 Υπ. Εσωτερικών No ratings yet.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ έως 4-2-2022 για την υποβολή αιτήματος στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου για το έτος 2022, κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 4829/2021
Λήψη αρχείου

Εγκύκλιος 3991/2022 Υπ. Εσωτερικών No ratings yet.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ για την υποβολή αιτήματος στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου για το έτος 2022, κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 4829/2021
Λήψη αρχείου

Εγκύκλιος 95989/2021 Υπ. Εσωτερικών No ratings yet.

Προγραμματισμός προσλήψεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου για το έτος 2022, κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 4829/2021
Λήψη αρχείου
ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
Λέξη κλειδί
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ