Αρχική Θεσμικό Πλαίσιο Ταμειακής Θεσμικό πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών
Περιήγηση ετικετών

Θεσμικό πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών

14 αποτελέσματα

ΚΥΑ 40953 ΕΞ 2023/2023 (ΦΕΚ 1610/Β/16-03-2023) No ratings yet.

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 67360 ΕΞ 2021 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών-Ανάπτυξης και Επενδύσεων- Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ρύθμιση τεχνικών και λεπτομερειακών θεμάτων της διαδικασίας διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Δευτέρου του Βιβλίου πρώτου ν. 4738/2020 (Α’ 207)» (Β’ 2499).
Λήψη αρχείου

ΚΥΑ 40992 ΕΞ 2023/2023 (ΦΕΚ 1610/Β/16-03-2023) No ratings yet.

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 66468 ΕΞ 2021 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Διαδικασία επιβεβαίωσης της βιωσιμότητας ή φερεγγυότητας του οφειλέτη, κατά περίπτωση, και διαδικασίας κατάρτισης της διμερούς σύμβασης αναδιάρθρωσης» (Β’ 2484).
Λήψη αρχείου

Άρθρο 43 Ν.5024/23: Ηλεκτρονική πλατφόρμα εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών – Μεταβατικές διατάξεις – Τροποποίηση άρθρων 29 και 74 ν. 4738/2020 No ratings yet.

1. Στο άρθρο 29 του ν. 4738/2020 (Α’ 207) προστίθεται παρ. 2 ως εξής: «2. Μέσω της ηλεκτρονικής…

Άρθρο 42 Ν.5024/23: Συμμετοχή Δημοσίου και Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης στις συμβάσεις αναδιάρθρωσης οφειλών, κανόνες και περιορισμοί – Τροποποίηση άρθρων 21, 22 και 23 ν. 4738/2020 No ratings yet.

1. Η παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 4738/2020 (Α’ 207) τροποποιείται με τη διαγραφή της λήψης…

Άρθρο 41 Ν.5024/23: Αναστολή αναγκαστικής εκτέλεσης μετά από αίτηση εξωδικαστικής επίλυσης οφειλών – Απαλλαγή από ευθύνη κατά τη σύναψη σύμβασης αναδιάρθρωσης – Τροποποίηση άρθρων 18 και 20 ν. 4738/2020 No ratings yet.

1. Το άρθρο 18 του ν. 4738/2020 (Α’ 207) τροποποιείται: α) στο πρώτο εδάφιο με την προσθήκη της…

Άρθρο 40 Ν.5024/23: Συνέπειες αίτησης για εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών Αναστολή διαδικασίας Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών […] Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 13, παρ. 1 άρθρου 14, άρθρων 15 και 16 ν. 4738/2020 No ratings yet.

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4738/2020 (Α’ 207) τροποποιείται: α) με…

ΠΟΛ 1223/18 Υφ. Οικονομικών No ratings yet.

Εξειδίκευση των κριτηρίων για τη διαμόρφωση λύσεων ρύθμισης οφειλών προς το Δημόσιο έως 50.000 ευρώ κατά την παράγραφο 21 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017, καθορισμός της μεθοδολογίας για τον προσδιορισμό του ύψους και του αριθμού των δόσεων βάσει αυτών, εξαίρεση οφειλών από τις λύσεις ρύθμισης και ρύθμιση κάθε άλλου ειδικότερου θέματος για την εφαρμογή αυτής.
Λήψη αρχείου.

ΠΟΛ 1116/18 Υφ. Οικονομικών No ratings yet.

Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1223/29-12-2017 (Β' 4643) απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών για τη διαμόρφωση λύσεων ρύθμισης και για οφειλές προς το δημόσιο που υπερβαίνουν τις 50.000 ευρώ, καθώς και για οφειλές που έχουν βεβαιωθεί εντός του έτους 2017, κατά την παράγραφο 21 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017 (Α' 62).
Λήψη αρχείου.

ΠΟΛ- 1105/14-07-2017 (ΦΕΚ Β’ 2426 ) Υπ.Οικονομικών No ratings yet.

Καθορισμός των κριτηρίων για τη διαμόρφωση της ψήφου του Δημοσίου στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων, της μεθοδολογίας και των κριτηρίων για τον προσδιορισμό των δόσεων αποπληρωμής οφειλών προς το Δημόσιο με σύμβαση αναδιάρθρωσης και ειδικότερων θεμάτων για την εφαρμογή των παραγράφων 1 έως 13 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017.
Λήψη αρχείου.

Απόφαση 32320/1841 (ΦΕΚ Β’ 2360/11-07-2017) Υπ.Εργασίας ,Κοιν.Ασφ. και Κοιν. Αλληλεγγύης No ratings yet.

Καθορισμός της μεθοδολογίας και των κριτηρίων για τον προσδιορισμό του αριθμού και του ύψους των δόσεων, καθώς και των κριτηρίων για τη διαμόρφωση της ψήφου του Κ.Ε.Α.Ο. κατά τη διαδικασία της εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών του ν. 4469/2017.
Λήψη αρχείου.

ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
Λέξη κλειδί
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Η εταιρεία «ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.»  θα πραγματοποιήσει για τους συνδρομητές του site, OnLine ενημέρωση με θέμα: "Επιχορήγηση Δήμων για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις έτους"

Video Online ενημέρωσης : «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων»

Αναρτήθηκε το Video της online ενημέρωσης «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων» που έγινε την 29/5/2024.