Αρχική ΥΛΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ Πρoστατευμένο: Ενδοεπιχειρησιακό Σεμινάριο: “Δημόσιες Συμβάσεις Προμηθειών – Υπηρεσιών του ν.4412/16 Ανάληψη υποχρέωσης από διατάκτες π.δ 80/16” – 25 & 26/06/2024

Πρoστατευμένο: Ενδοεπιχειρησιακό Σεμινάριο: “Δημόσιες Συμβάσεις Προμηθειών – Υπηρεσιών του ν.4412/16 Ανάληψη υποχρέωσης από διατάκτες π.δ 80/16” – 25 & 26/06/2024

Αυτό το περιεχόμενο είναι προστατευμένο με συνθηματικό. Για να το δείτε εισάγετε το συνθηματικό σας παρακάτω:

Please rate this

Total
0
Share