Αρχική CONTENT Εβδομαδιαία
Άρθρα στην Κατηγορία

Εβδομαδιαία

745 αποτελέσματα

!!Ορθή Επανάληψη – Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του Π.Δ. 85/2022 «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε φορείς του Δημοσίου (Προσοντολόγιο-Κλαδολόγιο)» – Οδηγίες για τις άμεσες ενέργειες των φορέων. No ratings yet.

Ορθή Επανάληψη του από 03/01/2023 ενημερωτικού σημειώματος της υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/ΠΡΟΣ/429/οικ.20353/30.12.2022 εγκυκλίου του Υπ. Εσωτερικών με θέμα: «Δημοσίευση του π.δ. 85/2022 (Α’ 232) «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε φορείς του Δημοσίου (Προσοντολόγιο-Κλαδολόγιο)».

«Έλεγχος κωλύματος διορισμού του άρ.9 του Υπαλληλικού Κώδικα και αρ. 17 του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων μέσω της εφαρμογής του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου». No ratings yet.

Εγκύκλιος ΔΙΠΑΑΔ/Φ.81/763/ οικ.43036/2019 Υπ. Εσωτερικών

«Επικαιροποίηση οικονομικών στοιχείων Δήμων, Περιφερειών και Νομικών Προσώπων Τ.Α. στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας και στη Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων του ΥΠΕΣ στο πλαίσιο διαβίβασής τους από το Υπουργείο Εσωτερικών στην Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία». No ratings yet.

Εγκύκλιος 7844/4.2.2019 ΥΠΕΣ

«Κύρωση: α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42), β) της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγ No ratings yet.

Νόμος 4682/2020 (ΦΕΚ 76/Α/03.04.2020)

«Ορισμός προθεσμίας για την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής για τη χρηματοδότηση με σκοπό την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας». No ratings yet.

Απόφαση Δ/11/οικ.25156/974 /19 Υπ. Εσωτερικών, Οικονομικών, Εργασίας

«Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων επιχορήγησης Δήμων & ΝΠ για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017». No ratings yet.

Έγγραφο 39083/19 ΥΠΕΣ
ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
Λέξη κλειδί
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Tags

Αναλύσεις θεμάτων κινητικότητας

Παιδικοί Σταθμοί

Αναλύσεις θεμάτων προγραμματισμού προσλήψεων

Θεσμικό πλαίσιο αναρρωτικής άδειας

Αναλύσεις θεμάτων ΟΠΔ Παρατηρητηρίου

Η εταιρεία «ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.»  θα πραγματοποιήσει για τους συνδρομητές του site, OnLine ενημέρωση με θέμα: "Επιχορήγηση Δήμων για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις έτους"

Video Online ενημέρωσης : «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων»

Αναρτήθηκε το Video της online ενημέρωσης «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων» που έγινε την 29/5/2024.