Αρχική ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ
Άρθρα στην Κατηγορία

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ – ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ

1 αποτέλεσμα

Τροποποίηση του άρθρου 39 του Ν. 4387/16 No ratings yet.

Έχουμε συμφωνητικό με ανάδοχο για μαγνητοφώνηση των Δ.Σ. ο οποίος αμείβεται με μπλοκάκι και εργάζεται αποκλειστικά στην υπηρεσία μας.
Πληρωνόταν με βάση την παρ. 9 του Άρθρου 39 του Ν. 4387/16.
Με βάση αυτόν τον νόμο στο Χρηματικό ένταλμα πληρωμής του, κάναμε κράτηση τις ασφαλιστικές εισφορές του 12,47% επί του καθαρού ποσού, τις εργοδοτικές εισφορές του 21,13% επί του καθαρού ποσού (και προσθέταμε ένα εικονικό παραστατικό το αντίστοιχο ποσό των εργοδοτικών εισφορών για να μην επιβαρύνεται ο ανάδοχος) καθώς και κράτηση φόρου 20% επί του καθαρού ποσού.
Στις 28/2/20 εκδόθηκε το ΦΕΚ 43Α'/20 Ν.4670/20 όπου στο άρθρο 35 λέει: "Αντικατάσταση του Άρθρου 39 του Ν. 4387/2016.
Με βάση τον νέο αυτό νόμο, αλλάζει κάτι στις κρατήσεις που αναφέραμε παραπάνω;
ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
Λέξη κλειδί
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Κατηγορία

Φορολογικά

Η εταιρεία «ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.»  θα πραγματοποιήσει για τους συνδρομητές του site, OnLine ενημέρωση με θέμα: "Επιχορήγηση Δήμων για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις έτους"

Video Online ενημέρωσης : «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων»

Αναρτήθηκε το Video της online ενημέρωσης «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων» που έγινε την 29/5/2024.