Αρχική ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Άρθρα στην Κατηγορία

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

87 αποτελέσματα

N.4387/2016 άρθρο 39 παρ. 9, Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 17/2017 No ratings yet.

Στον Οργανισμό μας για την εκτέλεση υπηρεσιών γίνονται αναθέσεις και υπογράφονται συμβάσεις το ανώτερο μέχρι 12 μήνες με προμηθευτές οι οποίοι απασχολούνται σε λιγότερο από 2 εργοδότες δηλαδή υπάγονται στις διατάξεις του ν 4387/ άρθρο 39 παρ. 9.
Στην ανωτέρω διάταξη, εξαιρουμένων αυτών που υπάγονται στο θέαμα ακρόαμα, υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις ή είναι υποχρεωτική για όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες που απασχολούνται σε μέχρι 2 εργοδότες?
Υπάρχει άποψη ότι εάν βάλουμε εργοδοτικές εισφορές υποκρύπτεται εξαρτημένη σχέση εργασίας την οποία μπορούν να διεκδικήσουν δικαστικώς.
Νομιμοποιούμαστε ως εκκαθαριστές να μην προχωράμε σε εισφορές ΕΦΚΑ σύμφωνα με το ανωτέρω σκεπτικό?

Αμοιβή με τίτλο κτήσης – Σε ποιο έτος πρέπει να δηλωθεί αμοιβή η οποία εισπράχθηκε το έτος 2020 για εργασία που παρασχέθηκε το ίδιο έτος αλλά ο φόρος αποδόθηκε το έτος 2021; No ratings yet.

Για την εξόφληση εργασίας, η οποία παρασχέθηκε το έτος 2020, εκδόθηκε Τίτλος Κτήσης με ημερομηνία 4/12/2020 και εξοφλήθηκε εντός του έτους 2020. ¨Όμως ο φόρος 20% που παρακρατήθηκε αποδόθηκε από τη ταμιακή υπηρεσία το
έτος 2021 (νομίμως και εμπροθέσμως).

Οι αμοιβές με τίτλος κτήσης θεωρούνται εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα.
Θα πρέπει κατά τη γνώμη σας, οι αμοιβές αυτές να συμπεριληφθούν στο σχετικό αρχείο που θα πρέπει να αποστείλουμε έως 29/3/2021 ως εισόδημα του 2020;
Ευχαριστώ.

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΣΤΟ MY DATA No ratings yet.

Καλησπέρα,
παρακαλώ ενημερώστε μας εάν υπάρχει υποχρέωση από τον δήμο μας να αναρτά τις αποδείξεις παροχής υπηρεσιών των συνδρομών των εκπαιδευτικών δομών του πρώην ΝΠΙΔ (Δημοτικό ωδείο, σχολή χορού, εργαστήρι εικαστικών κτλ.) στο my data. Σημειώνουμε ότι ο δήμος απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής ΦΠΑ.
Ευχαριστώ.

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΦΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΟΤΑ No ratings yet.

ΕΡΩΤΗΣΗ:ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΤ/ΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΙΧ/ΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΚΑΔ:75.13.10.00) ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΥΤΕΣ. ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΔΟΣΕΙ ΘΑ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΙ ΦΠΑ 19% ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ;Η ΑΠΑΛΑΣΣΕΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΝΟΜΟΥ?

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΔΑΠΑΝΗΣ No ratings yet.

Παρακαλούμε να μας γνωρίσετε αν δημόσιος υπάλληλος (Υπουργείου Παιδείας) ο οποίος έχει οριστεί με απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού να συμμετάσχει σε Επιτροπή πτυχιακών εξετάσεων του Δημοτικού Ωδείου ........ και έχει καθοριστεί η αμοιβή του με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε 80,00€ ( θα εκδοθεί παραστατικό προς τεκμηρίωση της συναλλαγής), θα πρέπει να προσέλθει στον ΕΦΚΑ του τόπου κατοικίας του και να μας προσκομίσει βεβαίωση απογραφής για την συγκεκριμένη δραστηριότητά του?
Επίσης οι κρατήσεις υπέρ κύριας σύνταξης και υγειονομικής περίθαλψης θα πρέπει να αποτυπωθούν και σε Α.Π.Δ., δηλαδή θα γίνουν υπέρ ΕΦΚΑ τ. Ι.Κ.Α ή υπέρ ΕΦΚΑ τ. Δημοσίου , όπως είναι και στην τακτική του μισθοδοσία?
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων

Απόδοση παρακρατούμενου φόρου εντάλματος προπληρωμής No ratings yet.

Πώς αποδίδονται από τον υπόλογο οι παρακρατούμενοι φόροι εντάλματος προπληρωμής; Υπάρχει ηλεκτρονική εφαρμογή στο ΤΑΞΙΣ ειδικά για υπολόγους ή αποδίδονται με Δήλωση Παρακρατούμενων φόρων χειρόγραφη στην αρμόδια Δ.Ο.Υ ;


ΑΠΟΔΟΣΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010 & Φ.Α.Π No ratings yet.

ΕΡΩΤΗΣΗ:ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ 3852/2010(ΝΟΜΟΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ) Ο ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ ΣΥΝΝΕΝΩΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ . ΣΕ ΠΟΙΑ ΔΟΥ ΚΑΙ ΣΕ ΠΟΙΟ ΑΦΜ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ Η ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ 2010 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΔΗΛΩΣΗ Φ.Α.Π ΤΟΥ 2011 .ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΑΝ ΕΧΕΙ ΔΟΘΕΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ.

ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ No ratings yet.

ΕΡΩΤΗΣΗ:Σε περίπτωση που χαθει το πρώτο στελεχος απο την αποδείξη παροχης υπηρεσιων μπορεί να ακυρωθεί και να εκδοθεί άλλη. Ο δήμος δεν μπορει να πληρώσει με αντίγραφο.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ No ratings yet.

ΕΡΩΤΗΣΗ:Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ , ΕΧΕΙ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ (ΕΑΝ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙ ΟΤΙ ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΝ ΟΙ ΛΟΓΟΙ) ΝΑ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΜΕΙΩΣΗ Ή ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΟΣ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΦΟΡΟΥ, ΤΕΛΟΥΣ , ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ, ΕΙΣΦΟΡΑΣ, Ή ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ (ΕΑΝ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙ ΟΤΙ ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΝ ΟΙ ΛΟΓΟΙ) ΜΕΙΩΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ? ΕΑΝ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΜΕΙΩΣΗ Ή ΟΛΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΦΟΡΟΥ, ΤΕΛΟΥΣ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ, ΕΙΣΦΟΡΑΣ, ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΑΤΤΕΙ ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΚΑΙ ΒΑΣΗ ΠΟΙΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ?

Βεβαιώσεις αποδοχών έτους 2015 (φορολογικό έτος 2014) No ratings yet.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Σε ποιούς  κωδικούς , σύμφωνα με την ΠΟΛ 1051/19.2.2015, θα δηλωθούν οι παρακάτω αμοιβές που καταβλήθηκαν κατα το έτος 2014 σε εργαζόμενους του Δήμου;
α.  Δεδουλευμένες αναδρομικές αποδοχές προηγουμένων ετών ,  τόκοι, και  δικαστικά έξοδα  που καταβλήθηκαν  μετά απο τελεσίδικη δικαστική απόφαση.
β. Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλου  του Δήμου ασφαλισμένου στο ΙΚΑ.
γ. Αποτίμηση σε χρήμα είδους (γάλα) το οποίο αφορούσε παροχή του έτους  2013, αλλα καταβληθηκε το έτος 2014.

Βεβαιώσεις αποδοχών των ΟΤΑ για το οικονομικό έτος 2015 No ratings yet.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Στις βεβαιώσεις αποδοχών για το οικ. έτος 2015, πρέπει να περιλαμβάνονται μισθοδοσίες που αφορούσαν τη χρήση του 2014 (π.χ. νυχτερινά - ασθένεια κ.α.) και οι οποίες καταχωρήθηκαν & εξοφλήθηκαν στη χρήση του 2015; Οι μόνιμοι υπάλληλοι, τον Δεκέμβριο του 2014 πληρώθηκαν την προκαταβολή του Ιανουαρίου 2015(Α' δεκαπενθήμερο). Οι υπάλληλοι αορίστου χρόνου για τον μήνα Δεκέμβριο 2014, εξοφλήθηκε η προκ/λή τους στις 22/12/2014 (Α' δεκαπενθήμερο) και η εξόφληση του Β΄δεκαπενθημέρου του Δεκεμβρίου 2014, έγινε στις 10/01/2015. Σύμφωνα με τις παραπάνω περιπτώσεις, θα επιβαρυνθεί το οικονομικό έτος 2015; Υπάρχει κάποια σχετική ΠΟΛ ή εγκύκλιος που να περιλαμβάνει αυτές τις ιδιαιτερότητες;

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΦΟΡΟΥ No ratings yet.

ΤΟ 2016 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΑΣ, ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΥΦ,ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΜΕΣΑ ΣΤΟ 2016 ΑΛΛΑ ΣΤΟ 2018 ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Η ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΝΑ ΕΚΔΟΘΕΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ 2019 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018.
1.ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΟΣ Ο ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΑΣ?
2.ΠΟΤΕ ΕΚΔΙΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ??
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ - ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ή ΜΕ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ??.
ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΟΙΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ??

Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος No ratings yet.

Ο Δήμος μισθώνει δημοτική έκταση σε έναν συνεταιρισμό βάση μισθωτηρίου συμβολαίου. Το 2014 γίνεται νέο μισθωτήριο συμβόλαιο με διάρκεια από 27/4/2015-26/4/2027 δηλ. από το επόμενο έτος. Για το έτος 2014 έχω εισπράξει έσοδο ποσού  €110.051  που αντιστοιχεί στο ενοίκιο του έτους 2014 καθώς επίσης και ποσό €350.000 ως προκαταβολή του νέου μισθωτηρίου. Στο μισθωτήριο αναφέρεται ότι αυτή η προκαταβολή (€350.000) θα διαιρείται και θα κατανέμεται στα 12 έτη της νέας σύμβασης και το ποσό των €29.166 (€350.000/12 έτη) θα αφαιρείται από το ποσό του εκάστοτε καταβλητέου ετήσιου μισθώματος. 

 

Με δεδομένο ότι τα €350.000 είναι προκαταβολή για την σύμβαση που θα ισχύει από το 2015 και μετά, ο Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου σε ποιό ποσό εσόδου και με τι συντελεστή,  βάση των νέων διατάξεων έχει υποχρέωση να φορολογηθεί? Επίσης στην δήλωση που θα υποβάλλει θα επιβαρυνθεί και με προκαταβολή φόρου για επόμενη χρήση?

ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ-ΑΠΟΔΟΣΗ ΧΑΡ/ΜΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ No ratings yet.

ΕΡΩΤΗΣΗ:ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛ.ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΧΑΡ/ΜΟΥ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ Ο ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΚΑΙ Ε3 ? ΕΠΙΣΗΣ Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΦΟΡΟΛ.ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΕΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ΧΑΡ/ΜΟΥ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΜΕ 20% , ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΚΑΙ Ε3 ? ΑΥΤΑ ΜΑΣ ΕΙΠΑΝ ΑΠΟ ΔΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ...

ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΩ myDATA No ratings yet.

Ο Δήμος έχει έσοδα με ΦΠΑ και οι πληροφορίες ανεβαίνουν στην πλατφόρμα του myDATA.
Το ερώτημα μου είναι:
για το φορολογικό έτος 2021, είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε κάποια εγγραφή στο τέλος του χρόνου στην πλατφόρμα του myDATA για την δήλωση Ε3;

Διαχείριση αλλαγών Ε9 No ratings yet.

Στην χρήση 2016 έχουμε αλλαγές των τετραγωνικών μέτρων, σε ακίνητα που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν. 4178 / 2013 (ΦΕΚ 174 Α’ / 8-8-2013) «Αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης .......».
Οι αλλαγές αφορούν σε ελάχιστα τετραγωνικά μέτρα ανά ακίνητο π.χ. 0,78 - 1,42 - 3,45 .....
Σαφώς και αποτυπώνουμε την αλλαγή στο Ε 9 της χρήσης 2016 άμεσα.

Δεδομένων όμως των διατάξεων περί ΕΝ.Φ.Ι.Α., ερωτούμε :
1) Είμαστε υποχρεωμένοι να προβούμε σε αλλαγή των τετραγωνικών μέτρων και στις προηγούμενες χρήσεις ;;;;
ΝΑΙ ή ΟΧΙ ;;;;

2) Εάν ναι, πόσες χρήσεις προς τα πίσω πρέπει να τροποποιήσουμε στο Ε 9 ;;;;
Δηλαδή , μέχρι ποια χρήση προς τα πίσω πρέπει να αποτυπώσουμε την αλλαγή των τετραγωνικών μέτρων ;;;;

3) Βάσει ποιων διατάξεων ;;;;

Τονίζουμε με έμφαση :
1)Οι αλλαγές των τ.μ. αφορούν στον Ν. 4178 / 2013 (Αντιμετώπιση αυθαίρετης δόμησης.....)
2) Οι αλλαγές των τετραγωνικών μέτρων των ακινήτων, είναι ελάχιστες / μικρές.

Εάν τα έξοδα κίνησης των προέδρων των Νομικών προσώπων ενός Δήμου φορολογούνται αυτοτελώς No ratings yet.

ΕΡΩΤΗΣΗ:Τα ποσά που λαμβάνουν οι πρόεδροι των Νομικών Προσώπων ενός Δήμου φορολογούνται αυτοτελώς ή συνυπολογίζονται στο φορολογητέο εισόδημα στη δήλωση.
ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
Λέξη κλειδί
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Κατηγορία

Κληροδοτήματα

Νομικά Πρόσωπα - ΟΤΑ

Προσωπικό

Φορολογικά

Υποκατηγορία

Κληροδοτήματα - Φορολογικά

Κληροδοτηματα - Κεφάλαια αυτοτελούς διαχείρισης

Κρατήσεις

Τίτλος κτήσης

Φορολογικά ακινήτων

Φορολογικά ακινήτων

Φορολογικά εισοδημάτων

Η εταιρεία «ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.»  θα πραγματοποιήσει για τους συνδρομητές του site, OnLine ενημέρωση με θέμα: "Επιχορήγηση Δήμων για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις έτους"

Video Online ενημέρωσης : «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων»

Αναρτήθηκε το Video της online ενημέρωσης «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων» που έγινε την 29/5/2024.