Αρχική ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ (ΑΑΥ)
Άρθρα στην Κατηγορία

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ (ΑΑΥ)

13 αποτελέσματα

Θα υπάρχει ξεχωριστό έντυπο απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και ξεχωριστό έντυπο ΑΑΥ; No ratings yet.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:όχι, η έγκριση της δαπάνης και η διάθεση της πίστωσης θα γίνεται με την έκδοση της ΑΑΥ χωρίς…

ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΙΣ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΝΑ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ; No ratings yet.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:Ναι, η σύσταση εγκρίνεται από την Ο.Ε βάσει του άρθρου 173 του Ν.3463/06 , η έγκριση δαπάνης και…

ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ 19/7/2018 ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ Η’ ΑΝΑΛΟΓΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΑΤΑΚΤΗ ? No ratings yet.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:από την στιγμή που ο Ν. 4555/18 ισχύει από 19/7 όλες οι αποδεσμεύσεις θα γίνονται από τον Διατάκτη…

Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου No ratings yet.

ΚΑΛΗΜΕΡΑ,
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΕΧΟΥΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΣΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡ.74 ΤΟΥ Ν.3852/2010 και του αρθρου 281 του ν.3463/2006 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν.4555/2018 "ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ", ΗΤΟΙ:
1)Με την εφαρμογή της παρ.ιε του άρθρου 74 του Ν.3852/2010 η Οικονομική Επιτροπή "...Αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του,σε όσους δήμους, είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι,με μηνιαία αντιμισθία, είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε ανώτατα δικαστήρια...".Τι ισχύει με το Ν.4555/2018?
2)Σύμφωνα με το άρθρο 281 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, όπως ισχύει, ορίζονται τα εξής: "...Για την εξώδικη ή δικαστική αντιμετώπιση νομικών ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία ή σπουδαιότητα και απαιτούν εξειδικευμένη νομική γνώση ή εμπειρία, η αμοιβή του δικηγόρου καθορίζεται με απόφαση του δημοτικού ή του κοινοτικού συμβουλίου κατά παρέκκλιση των προηγούμενων παραγράφων. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών τους...".Τι ισχύει με το Ν.4555/2018?
Συγκεντρωτικά, πόσες αποφάσεις θα απαιτηθούν για τον ορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου , σε δήμους που δεν υπηρετούν δικηγόροι?
Αναμένουμε την απάντησή σας.
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ, ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΕΙ ΠΑΥ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΑΡΘΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ? No ratings yet.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:θα προβείτε σε έγκριση και διάθεση πίστωσης της δαπάνης με την έκδοση ΑΑΥ η οποία θα υπογραφεί από…

σε σχέση με την παγία των συνδέσμων όπου υπάρχει ένας υπάλληλος ορισμένος από τον Δήμο μπορεί να είναι και διαχειριστής της παγίας και εκκαθαριστής? No ratings yet.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:αν είναι εκκαθαριστής στις λοιπές δαπάνες εκτός παγίας δεν υπάρχει θέμα. Για τις δαπάνες της παγίας καλό είναι…

Στην ΑΑΥ στα έχοντας υπ΄ οψη θα πρέπει να μνημονέυουμε την απόφ. έγκρισης του προυπ/μου και τις τυχόν αναμορφώσεις; No ratings yet.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:Ναι, στο υπ’ αριθμόν 5 του υποδείγματος της ΑΑΥ αναφέρεται το λεκτικό «Σο γεγονός ότι το ποσό της…

ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΥ ΚΆΝΑΜΕ ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ , ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΠΑΛΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΟΙΟ ΟΡΓΑΝΟ Ή ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ??? No ratings yet.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:Ως Διατάκτης πλέον νοείται μόνο ο Δήμαρχος για όλες τις δαπάνες, επομένως τις συνεχιζόμενες και τις υποχρεωτικές θα…

Στο υπόδειγμα ΑΑΥ του ΠΔ 80/16 και στην παρ. 4 περί της αναγκαιότητας αναφέρει ότι θα πρέπει να αναγράφεται αναλυτικά το είδος της δαπάνης ( πχ. προμήθεια γραφικής ύλης) Θα πρέπει να αναγράφονται αναλυτικά όλα τα είδη που θα πρ No ratings yet.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:όχι, ούτως ή αλλιώς η τόσο αναλυτική περιγραφή δίνεται μέσω του πρωτογενούς αιτήματος και της μελέτης της κάθε…

Την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης που την αναρτώ πρώτα, διαύγεια ή ΚΗΜΔΗΣ? Γιατί αν δεν έχω πρώτα διαύγεια δεν μπορώ να καταχωρήσω την ΑΑΥ στο Μητρώο Δεσμεύσεων. No ratings yet.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:Βάσει της παρ.3 του άρθρου 10 της υπ’ αριθμόν 57654/17 ορίζεται ότι πρώτα θα πρέπει να αναρτάται στο…

Το τεκμηριωμένο αίτημα πότε γίνεται τεκμηριωμένο από την γέννηση του;. Ποιός το υπογράφει ο Δήμαρχος; Με το τεκμηριωμενο αιτημα αλλαζει κατι ή παυει να υφισταται, αφου δεν υπαρχει αποφ.οικ. επιτροπης? No ratings yet.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ως τεκμηριωμένο αίτημα νοείται το έντυπο με το οποίο διαβιβάζει ο Διατάκτης (Δήμαρχος), την εισήγηση της αρμόδιας…
ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
Λέξη κλειδί
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Κατηγορία

Κλεισθένης

Υποκατηγορία

Δικηγόροι

Η εταιρεία «ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.»  θα πραγματοποιήσει για τους συνδρομητές του site, OnLine ενημέρωση με θέμα: "Επιχορήγηση Δήμων για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις έτους"

Video Online ενημέρωσης : «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων»

Αναρτήθηκε το Video της online ενημέρωσης «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων» που έγινε την 29/5/2024.