Αρχική ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΤΑ
Άρθρα στην Κατηγορία

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΤΑ

1675 αποτελέσματα

«ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΣΟΔΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν.4920/2022 ΑΡΘΡΟ 229 ΠΑΡ.1» No ratings yet.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 229 του Ν.4920/22 οι Διαχειριστές Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου θα πρέπει να καταβάλουν ειδικό τέλος ίσο με 14% των καθαρών κερδών τους στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄Βαθμού.
1) Σε ποιον κωδικό εσόδου θα πρέπει να εγγράψουμε το εν λόγω έσοδο????
2) Πως ακριβώς θα πρέπει να είναι η περιγραφή του???

«Υπολογισμός προστίμου για Έκδοση Βεβαίωσης μη Οφειλής ΤΑΠ σε αδήλωτο κτίσμα ή οικόπεδο». No ratings yet.

Αξιότιμοι κύριοι,
Απευθυνόμαστε ενώπιων σας για την παροχή διευκρινήσεων μετά την έναρξη ισχύος του Ν.5043/2023.

Σε περίπτωση έκδοσης Βεβαίωσης Μη Οφειλής ΤΑΠ σε ακίνητο αδήλωτο θα προχωρήσουμε σε πρόστιμο για τα τελευταία πέντε έτη σε κάθε περίπτωση είτε έχει τακτοποίηση του ν. 4495/2017 ή προγενέστερων αυτού νόμων είτε όχι;
Σύμφωνα με την Γνωμ. ΝΣΚ 237/2018 Ε΄Τμημ. που έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Εσωτερικών με το ΥΠ.ΕΣ. 32292/25-04-2019 σε περίπτωση τακτοποίησης αδήλωτων κτισμάτων θα υπήρχε αναδρομική χρέωση από 09-08-2013 άλλα δεν θα επιβάλλονταν τα αντίστοιχα πρόστιμα. Στην περίπτωση αδήλωτων οικοπέδων επιβάλλονταν πρόστιμο τελευταίων πέντε ετών.
Μετά τη ισχύ του Ν.5043/2023 επιβάλλουμε πρόστιμο είτε έχουμε τακτοποίηση είτε όχι; Η ταυτότητα κτηρίου που αναφέρει ότι είναι σύμφωνα με το Ν. 4495/2017 αντιμετωπίζεται με το ίδιο τρόπο σαν τακτοποίηση, οπότε δεν επιβάλουμε πρόστιμο;
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και παρακαλούμε για την άμεση ανταπόκρισή σας.

0,5 % τέλος επί των ακαθαρίστων και έσοδα από delivery No ratings yet.

Υπάρχει κατάστημα όπου η άδεια του αναγράφει τραπεζοκαθισματα , και τα έσοδα προέρχονται κατά το 80% από delivery και τα υπόλοιπα από κατανάλωση εντός καταστήματος. Μπορεί να καταβάλει το 0,5 μόνο για για τα έσοδα από κατανάλωση εντός καταστήματος ή θα χρεώνεται για το σύνολο των εσόδων υποχρεωτικά; τι χρειάζεται να προσκομίσει ώστε να διαχωριζονται ;

1. ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 2. ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ No ratings yet.

1. Αν και το θέμα της πάγιας προκαταβολής συζητήθηκε ξανά, θα θέλαμε ενημέρωση όσον αφορά την υποχρέωση ανάρτησης στο Διαύγεια των Αποφάσεων Ανάθεσης που κάνουν οι Πρόεδροι στους εργολάβους για τις έκτακτες εργασίες της Πάγιας.
Επίσης δεν είναι σαφές το πως θα αποκτήσουν οι Πρόεδροι κωδικούς Διαύγεια και πως θα αναρτηθούν οι αποφάσεις τους.

2. Ο Δήμος μπήκε στο Πρόγραμμα επιχορήγησης ληξιπρόθεσμων οφειλών λόγω τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων. Κάποιος εργολάβος δικαιούχος δεν έχει φορολογική ενημερότητα ώστε να εκδώσει τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών για να προχωρήσει ο Δήμος στην ενταλματοποίηση.
Σύμφωνα με τη νομοθεσία πρέπει να εκδοθεί χρηματικό ένταλμα, να σταλεί στο Τ.Π. & Δ και ακολούθως να πληρωθεί ο εργολάβος και ο Δήμος για την απόδοση των κρατήσεων.
Εάν ο εργολάβος δεν προχωρήσει στα παραπάνω, τι γίνεται? Το ποσό που αιτήθηκε ο Δήμος το χάνει ?

Ευχαριστώ εκ των προτέρων

1.ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 2. ΜΙΚΡΟΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ No ratings yet.

1 Μπορεί να καταβληθεί χιλιομετρική αποζημίωση για μετακίνηση εκτός έδρας υπαλλήλου που μετακινήθηκε με υπηρεσιακό όχημα;

2 Ο Δήμος μας δεν διαθέτει επίσημα συνεργείο για τις βασικές συντηρήσεις των οχημάτων. Οι συντηρήσεις-επισκευές τους ανατίθενται σύμφωνα με την Απόφαση του Υπ. Προεδρίας αριθ. 3373/390/1975 (ΦΕΚ 349/75 τεύχος Β') σε ιδιωτικά συνεργεία ανάλογα με την εξειδίκευση τους. Στον Προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί ετήσιες πιστώσεις για υπηρεσίες και προμήθειες επισκευών – συντηρήσεων στο ύψος της απευθείας ανάθεσης (37.200,00 €).
Για κάθε δαπάνη που θα προκύψει (ανεξαρτήτως ύψους 1-37.200€) είναι αναγκαίο να τηρείται η διαδικασία ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ για την Πρόσκληση, Απευθείας Aνάθεση, Σύμβαση;
Για το σύνολο της ετήσιας δαπάνης έχει ήδη αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ το πρωτογενές και εγκεκριμένο αίτημα.
Πώς θα αντιμετωπίσουμε τη δαπάνη μικρών επισκευών μέχρι 2.500,00 €; Θα πρέπει να αναρτούμε πρόσκληση και απόφαση ανάθεσης της επιτροπής; Θα υπογράφουμε σύμβαση και για μικρότερα των 2.500,00 ποσά;

1)ΤΟΚΟΙ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2)ΚΡΑΤΗΣΗ Π.Ο.ΜΗ.ΤΕ.ΔΥ No ratings yet.

1)Έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση σε βάρος του δήμου που αφορά καταβολή αποδοχών ( μισθολογικής φύσης) η οποία και υποχρεώνει τον δήμο να καταβάλει στην ενάγουσα το ποσό των 2.249,62€ μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων , νομιμοτόκως, από της επιδόσεως της αγωγής , με επιτόκιο 6%.
Η ερώτηση μας είναι το επιτόκιο 6% θα υπολογισθεί στο ποσό που μας επιδίκασε το δικαστήριο δηλαδή 2.249,62 € ή στο επιδικασθέν ποσό (2.249,62) αφού όμως αφαιρεθούν οι νόμιμες κρατήσεις και ο φόρος εισοδήματος άρα στο καθαρό πληρωτέο ;
2)Με το αρ. 14 του Ν.4612/2019 καθιερώνεται η κράτηση 2,5 τοις χιλίοις σε κάθε λογαριασμό πληρωμής έργου υπέρ της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ . Έχει εκδοθεί η απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με την οποία θα καθορίζονταν οι προυποθέσεις και η διαδικασία για το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού και κάθε άλλη λεπτομέρεια ; Αν δεν έχει εκδοθεί ακόμα εμείς πρέπει να παρακρατούμε ή όχι την σχετική κράτηση;

1η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ No ratings yet.

ΣΤΗΝ 1η ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΤΩΝ ΠΟΕ ΟΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ , ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΤΥΠΩΘΕΙ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ) .
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΜΕΡΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ ΠΟΕ - ΕΧΕΙ ΗΔΗ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΕΞΟΦΛΗΘΕΙ ΣΕ ΤΡΕΧΩΝ ΚΩΔΙΚΟ - ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΥΠΕΣ 487/4-12-2020 :
α) ΠΟΙΟ ΠΟΣΟ ΩΣ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΕ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΤΥΠΩΘΕΙ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
β) ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΑΜΕΣΑ ΝΑ ΕΝΙΣΧΥΘΕΙ Ο ΤΡΕΧΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΟΣΟ ΑΥΤΟ

1Η ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ No ratings yet.

Μετά το κλείσιμο του 2021 έχουμε τα εξής αποτελέσματα. Ο προϋπολογισμός του 2022 στην ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ 1 υπερβαίνει κατά 132.000 ευρώ περίπου το μέγιστο των εισπράξεων που πραγματοποίησε ο Δήμος στους κωδικούς της ομάδας αυτής για τα έτη 2020 ή 2021. Κατά συνέπεια θα πρέπει να γίνει τροποποίηση μείωσης των συγκεκριμένων κωδικών .
Ωστόσο θέλω να ρωτήσω το εξής: Εμείς έχουμε κάνει αύξηση τελών ύδρευσης για το έτος 2022 και ως εκ τούτου προβλέψαμε αύξηση στην ύδρευση περίπου 140.000 ευρω. Είμαστε υποχρεωμένοι τελικά να προβούμε σε τροποποίηση ή μας καλύπτει το γεγονός ότι έχουμε αυξήσει τα τέλη ύδρευσης και εκ των πραγμάτων δεν θα μπορούσε να είναι μικρότερο το σύνολο των εσόδων από τα απολογιστικά της ομάδας 1 ?

AAY No ratings yet.

Καλημέρα σας,

σε συνέχεια της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας σας παραθέτω το ερώτημά μας:

Πρόκειται για διαγωνισμό τροφίμων που θα πραγματοποιηθεί μέσω του Δήμου Φλώρινας.
Στις 23/12/2022 έγινε το αίτημα από τον Φορέα μας, καθώς και οι ΑΑΥ (πολυετείς - 0,00€ για το 2022 και τα ποσά κατανέμονται στο 2023 και 2024), οι οποίες όμως ανέβηκαν στο ΚΗΜΔΗΣ (ως ενιαίο αρχείο με έναν ΑΔΑΜ) αλλά ΟΧΙ στη Διαύγεια.
Το ερώτημά μας είναι τί μπορεί να γίνει τώρα ώστε να μην πάει πίσω ο Διαγωνισμός (καθώς πρόκειται για τρόφιμα σε Παιδικούς Σταθμούς).

Παρακαλούμε πολύ να μας ενημερώσετε άμεσα λόγω δεσμεύσεων των πολυετών την παρούσα περίοδο.

Ευχαριστούμε!

ANAΛΗΨΗ No ratings yet.

Καλημερα
Σας γνωρίζουμε ότι το Δημοτικό μας Συμβούλιο με απόφαση του Αποδέχεται την δράση με τίτλο : « Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων ( Σ. Φ. Η. Ο. ) Δήμου Ζ..... », συνολικού προϋπολογισμού 39.680,00 €, η οποία εντάχθηκε στον Άξονα Προτεραιότητας 2 « Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου » του χρηματοδοτικού προγράμματος « Δράσεις Περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2021 », στο πλαίσιο της Β΄ πρόσκλησης, με την αριθ. 227.3/24-11-2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στις 17/12/2021.
Με νέα του απόφαση στις 21/2/2022 αποφάσισε Η εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο : «Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ. Φ. Η. Ο.) Δήμου Ζ.....», προϋπολογισμού 37.200,00 €, με το Φ.Π.Α., θα γίνει με απ΄ ευθείας ανάθεση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και Δεσμεύεται ότι η υπηρεσία με τίτλο : «Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ. Φ. Η. Ο.) Δήμου Ζ.....», προϋπολογισμού 37.200,00 €, χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα συμπεριληφθεί στον υπό σύνταξη προϋπολογισμό του Δήμου Ζ..... Οικονομικού έτους 2022.
Καθώς στους όρους του προγράμματος είναι οι σχετικές διαδικασίες ανάθεσης (Πρόσκληση στο ΚΗΜΔΗΣ) να έχει πραγματοποιηθεί έως 31/3/2022 και καθώς έως τότε δε θα έχει ψηφιστεί ο Προϋπολογισμός έτους 2022 του Δήμου , παρακαλούμε να μας γνωρίσετε εάν η Οικονομική Υπηρεσία μπορεί να προχωρήσει σε ανάληψη υποχρέωσης, βάσει του σχετικού πρωτογενούς αιτήματος το οποίο έγινε στις 9/3/2022.

ANAΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ No ratings yet.

ΕΡΩΤΗΣΗ:Με βάση το υπ αρίθμ 2/92055/0026 εγγράφου του γενικού λογιστηρίου του κράτους και λήξεως του οικονομικού έτους 2012 και έναρξη του νέου οι νέες προτάσεις αναλήψης υποχρέωσης που θα δημιουργηθούν το νέο έτος 2013 και αφορούν τις παρακάτω περιπτώσεις :α)ΠΑΥ των πολυετών υποχρεώσεων κατα το μέρος οπου αφορούν στην δαπάνη που θα πραγματοποιηθεί εντός του 2013 β)ΠΑΥ με με το ανεκτέλεστο μέρος των αντίστοιχων αναλήψεων του 2012 που ανατρέπονται και εκκρεμούν σχετικές υποχρεώσεις γ)ΠΑΥ για τα παρελθόντα έτη στην περίπτωση που τα παραστατικά στοιχέια της δαπάνης φέρουν ημερομηνία 2012 και δ)ΠΑΥ για πιστώσεις που έχουν προβλεφθεί για την πληρωμήληξιπρόθεσμων υποχρεωσεων παρελθόντων οικονομικών ετών ,θα πρέπει να εκδοθούν πρίν ή μετά την έγκριση του νέου προυπολογισμου του ετους 2013?

Aναμόρφωση προϋπολογισμού No ratings yet.

Παρακαλούμε ενημερώστε μας αν μπορεί να γίνει αναμόρφωση προϋπολογισμού με απόφαση ΔΣ ,στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ενόψει του παγώματος εκλογών καθώς επείγει να καταβληθεί ποσό για επιστροφή χρημάτων αχρεωστήτως καταβληθέντων, σύμφωνα και με έγγραφο της Νομικής μας Υπηρεσίας ,που θα βαρύνει τον ΚΑΕ του προϋπολογισμού 00.6492 (Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων)

AΠΑΛΛΑΓΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΛΟΓΩ COVID No ratings yet.

Περίπτερο που λειτουργούσε στο 2020 και 2021 ζητά σήμερα απαλλαγή το 40% (ήδη κατέθεσε το 60% των μισθωμάτων) λόγω covid. Δικαιούται της απαλλαγής? εάν ναι, με ποια ΦΕΚ? είναι ίδια με των μισθωμάτων των δημοτικών ακινήτων? ( μήνες που αιτούνται της απαλλαγής: 11ος 2020 -12ος 2020 - 1ος 2021- 2ος 2021 - 3ος 2021 - 4ος 2021.
Σας ευχαριστώ.

AΠΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ No ratings yet.

Σύντομο ιστορικό: Ο Δήμος ............... κατασκεύασε αγωγό αποχέτευσης και με απόφαση το Δ.Σ το 1998, χρέωσε στους παρόδιους ιδιοκτήτες τη δαπάνη κατασκευής του αγωγού. Ελλείψει στοιχείων ιδιοκτήτη για συγκεκριμμένο ακίνητο (αδήλωτο οικόπεδο) δεν κατέστη δυνατή η χρέωση της δαπάνης. Τον Οκτώβριο του 2020 έγινε δήλωση ιδιοκτησίας του συγκεκριμένου ακινήτου οπότε ο Δήμος ενημέρωσε με έγγραφό του την οφειλή της εν λόγω δαπάνης στον ιδιοκτήτη του. Το Μάρτιο του 2021 συντάχθηκε χρηματικός κατάλογος για την υπόχρεο και στάλθηκε στη Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου προς βεβαίωση με τη στενή έννοια του όρου. Η υπόχρεος αμφισβητεί την οφειλή αυτή ισχυριζόμενη ότι έχει παραγραφεί λόγω παρέλευσης 20ετίας. Επειδή στο άρθ. 2 παρ. 1 του ΑΝ.. 364/68 αναφέρεται "οι αξιώσεις για την είσπραξη λοιπών εσόδων παραγράφονται μετά την πάροδο 20ετών από τη λήξη του οικ. έτους μέσα στο οποίο βεβαιώθηκαν οριστικά " & επειδή οριστική βεβαίωση θεωρείται η Ταμειακή Βεβαίωση και σε συνδυασμό με τις διατ. του Ν. 4270/2014 όπου αναφέρεται "χρημ. απαίτηση του Δημοσίου δεν παραγράφεται πριν βεβαιωθεί πράγματι προς είσπραξη ως δημόσιο έσοδο" θέτουμε το ερώτημα αν ορθώς ο Δήμος προέβη στη βεβαίωση του πιο πάνω εσόδου.
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για την ανταπόκρισή σας

AΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΕΥΡΕΙΑΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ No ratings yet.

Θα ήθελα να μας διευκρινήσετε εάν στην ευρεία βεβαίωση στην αποστολή των αποσπασμάτων θα πρέπει να αποκλείονται οι θανόντες διότι πολλοί κληρονόμοι αναγνωρίζουν την οφειλή και αποπληρώνουν το χρέος (εάν υπάρχει διάταξη που να υπαγορεύει τη διαγραφή θανόντων στην ευρεία βεβαίωση)
Ευχαριστώ.

COVID 2019 No ratings yet.

Πολίτης που έρχεται σήμερα και καταθέτει περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. για πληρωμή δημοτικού φόρου ετών 2015-2016-2017-2018 και 2019, το πρόστιμο που θα του υπολογίσουμε θα είναι μέχρι σήμερα ή λόγω covid 2019 υπάρχει κάτι άλλο;

EΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ No ratings yet.

ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ-ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 300.000€, Η ΟΠΟΙΑ ΔΙΝΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΕΝΟΣ ΑΚΟΜΑ ΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, Ο ΦΟΡΕΑΣ ΜΑΣ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕ ΣΤΗΝ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΜΟΔΙΟ ΟΡΓΑΝΟ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ), ΤΗΡΩΝΤΑΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΝΟΜΙΜΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ, ΟΠΩΣ ΣΥΝΤΑΞΗ, ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΚΛΠ.
ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΜΑΣ ΕΓΚΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΙΟΥ, ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ

Eνταξη Πράξης “Έλεγχος διαρροών ,εξοικονόμηση ύδατος και ενέργειας δικτύων ύδρευσης Δήμου Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας” No ratings yet.

Υπάρχει Eνταξη Πράξης ΄΄Έλεγχος διαρροών ,εξοικονόμηση ύδατος και ενέργειας δικτύων ύδρευσης Δήμου Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας΄΄ με Κωδικό ΟΠΣ 5001709 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΄΄Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 απο το Υπουργείο Οικονομιας και Ανάπτυξης- Ειδική Υπηρεσία Διαχείρησης Επιχειρησιακού Προγράμματος .

Παρακαλώ να μου απαντήσετε άμεσα σε ποιό Κ.Α. εσόδων και εξόδων θα πρέπει να μπει γιατι πρεπει να γινει αναμορφωση τεχνικου προγράμματος
Το ποσό ειναι 1.492.718,20 και θα πληρωθει ολο απο το Υπουργείο.
ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
Λέξη κλειδί
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Κατηγορία

Άσκηση Αρμοδιοτήτων

Όργανα Διοίκησης - Αιρετοί

Δάνεια

Δαπάνες - Αναλυτικοί Κωδικοί

Δαπάνες - Δικαιολογητικά, Κρατήσεις

Δαπάνες Γενικά

Δημοσιονομικοί Έλεγχοι

Δημοτικές Επιχειρήσεις

Δημόσιες Συμβάσεις

Διοικητικά - Οργάνωση

Διοικητικά - Οργάνωση

Εσοδα

Ισολογισμός - Διπλογραφικό

Κλεισθένης

Κληροδοτήματα

Νομικά Πρόσωπα - ΟΤΑ

ΟΠΔ - Παρατηρητήριο

Οικονομικά στοιχεία

Περιουσία

Προγραμματικές Συμβάσεις

Προσωπικό

Προϋπολογισμός

Ταμειακή Διαχείριση

Τεχνικά Έργα/Μελέτες

Φορολογικά

Υποκατηγορία

e-PDE

Άδειες Προσωπικού

Έλεγχος νομιμότητας Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Έξοδα μετακίνησης

Έσοδα από Δημοτική περιουσία

Έσοδα από διαφημίσεις

Αιρετοί - Αντιμισθία / Κρατήσεις/Ειδική άδεια

Ακίνητα

Αμοιβές ιδιωτών μελετητών

Αμοιβές προσωπικού - Μισθοδοσία

Ανάληψη υποχρέωσης

Αναμόρφωση προϋπολογισμών

Αναμόρφωση προϋπολογισμών

Ανατροπή Ανάληψης Υποχρεώσεων

Απαλλοτριώσεις

Αποζημίωση

Αρμόδιοι υπογραφών

Ασυμβίβαστο/Σύγκρουση συμφερόντων

Ασφαλιστικά αιρετών / διοίκησης

Βάσεις Δεδομένων (Κόμβος & ΕΕΤΑΑ)

Βεβαίωση εσόδων

Βοήθεια στο Σπίτι

Γενικοί Γραμματείς

Δημοσιεύσεις - Δημόσιες Συμβάσεις

Δημοτικά τέλη

Δημοτικές Ενότητες

Δημοτικές Επιχειρήσεις - Ανώνυμες

Διαγραφή οφειλών

Διαγωνιστική διαδικασία

Διαδικασία άρνησης

Διαδικασία άρνησης

Διαθέσιμα

Διακηρύξεις - Μελέτες

Διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση

Διαχείριση δικτύων ύδρευσης κ.λπ.

Δικαστικά έξοδα

Δικηγόροι

Διοικητική λειτουργία ΟΤΑ

Δωρεές - παραχωρήσεις

Είσπραξη εσόδων

Εγγυήσεις - Συμφωνητικά & λοιποί όροι σύμβασης

Εισφορά σε χρήμα

Εκλογές - εκλογικό σύστημα

Εκμισθώσεις

Εκμισθώσεις

Εκτέλεση/Κατάρτιση προϋπολογισμού

Εκτέλεση/Κατάρτιση προϋπολογισμού

Ελεγκτικό Συνέδριο

Ελεγχος Δαπανών

Επιλογή Αναδόχου

Επιλογή τρόπου ανάθεσης – Κατακύρωσης

Επιλογή τρόπου ανάθεσης – Κατακύρωσης

Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων

Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων

Επιχορηγήσεις

ΚΑΕ εσόδων εκτος Π/Υ (Δ.Ο.Υ)

ΚΕΠ

ΚΗΜΔΗΣ

Κατάργηση Νομικών Προσώπων

Κατάργηση Νομικών Προσώπων

Κατάτμηση

Κατάτμηση

Καταλογισμός

Κατεπείγον

Κινητικότητα

Κλεισθένης

Κληροδοτήματα - Οικονομικά

Κληροδοτηματα - Κεφάλαια αυτοτελούς διαχείρισης

Κοινωνικά επιδόματα

Κοινωνικές υπηρεσίες

Κοινωφελείς Επιχειρήσεις - γενικά

Κοινωφελείς επιχειρήσεις - οικονομικά

Κοινόχρηστοι χώροι

Κρατήσεις

Κωδικοί προϋπολογισμού δαπανών

Κωδικός Π/Υ

Κωδικός Π/Υ

Λογιστική Δημοσίου

Λόγοι αποκλεισμού και αποδεικτικά μέσα- Δικαιολογητικά συμμετοχής/ δικαιολογητικά κατακύρωσης

Μέτρα Είσπραξης

Μισθώσεις

ΟΠΔ - Πίνακες στοχοθεσίας

ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ

Πάγια προκαταβολή

Παιδικοί σταθμοί

Παιδικοί σταθμοί

Παράταση συμβάσεων

Παρέκκλιση παρ.10, άρθ.6, Ν.4412/16

Παραγραφή χρεών

Παροχή υπηρεσίας ή Έργο

Περιγράμματα Θέσεων Εργασίας

Πολυετείς υποχρεώσεις

Ποσοστό έκπτωσης - Καύσιμα

Προγραμματικές Συμβάσεις

Προληπτικός έλεγχος

Προσλήψεις

Προσυμβατικός έλεγχος

Προσωπικό - Προϊστάμενοι

Πρωτόκολλο Παραλαβής

Πρόγραμμα Διαύγεια

Πρόγραμμα Διαύγεια

Πρόστιμα ΚΟΚ

Ρυθμίσεις οφειλών

Σεμινάρια - Εκπαίδευση

Συγχρηματοδοτούμενα

Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)

Συμψηφισμός οφειλών - απαιτήσεων

Σχολικές επιτροπές

Σχολικές καθαρίστριες

ΤΠΔ

Τέλος Ακίνητης Περιουσίας

Τέλος επί των ακαθαρίστων / παρεπιδημούντων

Τήρηση Μητρώου Δεσμεύσεων

Τίτλος κτήσης

Τροποποίηση συμβάσεων

Υποβολή οικονομικών στοιχείων

Φορολογικά - Φ.Π.Α

Φορολογικά ακινήτων

Φορολογικά ακινήτων

Φορολογικά εισοδημάτων

Φορολογική - Ασφαλιστική - Δημοτική ενημερότητα

Χειρισμός δικαστικών αποφάσεων

Χορήγηση γάλακτος και ΜΑΠ

Χρηματικά όρια Δημοσίων Συμβάσεων

Χρηματικές προκαταβολές

Χρηματικό ένταλμα προπληρωμής

Χρηματικό ένταλμα προπληρωμής

Χρηματοδοτήσεις - Επιχορηγήσεις

Ωράριο εργασίας

Tags

Ερωτήσεις Δημοσίων Συμβάσεων

Ερωτήσεις προϋπολογισμού

Ερώτησεις Απαντήσεις από ΥΠΕΣ

Ερωτήσεις διπλογραφικής λογιστικής

Η εταιρεία «ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.»  θα πραγματοποιήσει για τους συνδρομητές του site, OnLine ενημέρωση με θέμα: "Επιχορήγηση Δήμων για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις έτους"

Video Online ενημέρωσης : «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων»

Αναρτήθηκε το Video της online ενημέρωσης «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων» που έγινε την 29/5/2024.