Αρχική ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 4412/16
Άρθρα στην Κατηγορία

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 4412/16

921 αποτελέσματα

2Η ΦΟΡΑ ΑΓΟΝΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ No ratings yet.

¨Προκειμένου να εξασφαλίσουμε την παροχή της υπηρεσίας "Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Δήμου .......... και ..........." για το έτος 2021 προκηρύξαμε διαγωνισμό ηλεκτρονικό ποσού 209.000 χωρίς φπα στις 31/12/2020 .Ο διαγωνισμός προέβη άγονος και μόλις εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου στις 12/04/2021 προκηρύξαμε νέο διαγωνισμό με νέους όρους στο ίδιο ποσό αλλά πάλι δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά .Επειδή την 1η Ιουνίου 2021 οφείλουμε να έχουμε ανάδοχο ,μπορούμε να πάμε με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση ,άρθρο 32,αλλάζοντας ελάχιστα τους όρους ?
ευχαριστώ πολύ

ANAΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΠΗΣ ΠΑΡΟΔΙΑΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ No ratings yet.

Καλησπέρα σας,
Επιθυμούμε να αναθέσουμε τις δύο ως άνω υπηρεσίες. Η απ ευθείας ανάθεση γίνεται βάσει του 118/4412 με απόφαση δημάρχου ή με το 117 του ν.4674/2020 με οικονομική επιτροπή? Και επίσης ποια είναι η διαδικασία αν το κάνει η οικονομική επιτροπή.

Eπιβολή κράτησης 0,02% υπέρ του Δημοσίου. No ratings yet.

Παρακαλούμε να μας γνωρίσετε αν έχει εκδοθεί η Υπουργική Απόφαση που θα ρυθμίζει τις σχετικές διαδικασίες που αφορούν την επιβολή κράτησης 0,02% επί της συμβατικής αξίας πλην ΦΠΑ, υπέρ του Δημοσίου, στο όνομα της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών ( άρθρο 36 παρ. 6 του Ν. 4412/2016).

Eπιτροπές για συμβάσεις σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 No ratings yet.

Σύμφωνα με τις προηγούμενες νομοθεσίες ΠΔ 28/80, ΕΚΠΟΤΑ κλπ. για το έτος 2016 είχαμε προβεί σε κλήρωση και έγκρισης της από τα αρμόδια όργανα (Δημοτικό Συμβούλιο και Δήμαρχο) για επιτροπές γνωμοδότησης και παραλαβής προμηθειών, υπηρεσιών και Δημοτικού Γενικού Μηχανολογικού Εξοπλισμού.

Στο σεμινάριο που παρακολουθήσαμε σήμερα είπατε ότι θα πρέπει να γίνουν καινούργιες επιτροπές με τον νέο νόμο .

Ερώτημα:
1. Οι επιτροπές που πρέπει να κληρώσουμε εκ νέου είναι:
α. Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών και Αξιολόγησης Προσφορών Προμηθειών & Απευθείας Ανάθεσης Προμηθειών .
β. Επιτροπή Παραλαβής Προμηθειών Διαγωνισμών & Απευθείας Αναθέσεων Προμηθειών.
γ.Επιτροπή Διενέργειας –Αξιολόγησης προσφορών για διαγωνισμούς Υπηρεσιών -Εργασιών- Μεταφορών και απευθείας ανάθεσης Υπηρεσιών -Εργασιών- Μεταφορών.
δ.Επιτροπή Παραλαβής για διαγωνισμούς Υπηρεσιών-Εργασιών-μεταφορών και απευθείας ανάθεσης Υπηρεσιών-Εργασιών-μεταφορών.
ε.Επιτροπή Επισκευών Δημοτικού Γενικού Μηχανολογικού Εξοπλισμού και ελέγχου των δαπανών συντήρησης αυτού, καθώς και παραλαβής των ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής οχημάτων.
ζ.Επιτροπή Συντήρησης και Επισκευής Αυτοκινήτων, Οχημάτων.
ή θα πρέπει να κληρώσουμε 1 επιτροπή γνωμοδότησης και αξιολόγησης και 1 επιτροπή παραλαβής ανεξάρτητα εάν είναι προμήθεια ή υπηρεσία ή έργο ή μελέτη, εφόσον όλα αυτά αντιμετωπίζονται πλέον με μια ενιαία νομοθεσία?

2. Τι θα γίνει με τις 2 επιτροπές συντήρησης και επισκευής οχημάτων θα ισχύουν οι ίδιες ή και η συντήρηση των οχημάτων εμπεριέχεται στις διατάξεις του νέου νόμου και θα χρειαστούν άλλες επιτροπές?

KOINOTIKO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΕΥ ΤΟ ΕU No ratings yet.

Καλημέρα σας, ο δήμος μας έχει αναλάβει την διοργάνωση του κοινοτικού προγράμματος "KEY TO EU". Για την διοργάνωση αυτού του κοινοτικού προγράμματος έχει λάβει κάποια χρήματα από την Ε.Ε. Ποιες είναι οι διαδικασίες που πρέπει να γίνουν; Εκτος από το να παρθεί Α.Ο.Ε., μπορεί για την διεξαγωγή του προγράμματος να οριστεί ένας υπόλογος ο οποίος μπορεί να είναι αιρετός ή μόνιμος υπάλληλος; Εάν όχι τι προτείνετε; Σας ευχαριστώ 

N. 4782/2021 (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΤΡΕΧΟΥΝ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ) No ratings yet.

Καλημέρα.
Παρακαλούμε πολύ όπως μας γνωρίσετε τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 σύμφωνα με τις οποίες δεν απαιτείται πλέον, μαζί με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, από τον προσωρινό ανάδοχο και η υποβολή των πιστοποιητικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας οι οποίες να ανατρέχουν στον χρόνο υποβολής της προφοράς. (Το σχετικό πεδίο έχει αφαιρεθεί και από το υπόδειγμα της ΕΑΔΗΣΥ)

OMOEIΔΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ No ratings yet.

Παρακαλώ την απάντηση σας για το παρακάτω θέμα:
Το έτος 2019 διενεργήθηκε διαγωνισμός με προμήθεια υλικών αναβάθμισης ηλεκτροφωτισμού και λαμπτήρες συνολικού ποσού 34.374,00 ευρώ . Για το έτος 2019 :7.907,04 και για το έτος 2020 26.467,00 . Η ανάθεση με την έκπτωση ολοκληρώθηκε με ποσό 15.318,34 ευρώ και το έτος 2020 επιβαρύνθηκε με το ποσό 10.235,00 από το συνοπτικό διαγωνισμό.
Στο έτος 2020 εγγράφηκε συνολική πίστωση 23.491,74 από τα οποία τα 10.235,00 αφορούσαν τον διαγωνισμό που ανέφερα παραπάνω και τα υπόλοιπα διενεργήθηκε απευθείας ανάθεση τα οποία όμως ολοκληρώθηκαν με σύμβαση 8.733,00 ευρώ.
Όπως έχουμε διαβάσει τα λαμπάκια και οι φωτοσωλήνες για τα χριστούγεννα είναι ομοειδή με τα είδη ηλεκτροφωτισμού ή κάνουμε λάθος;; Έχουμε περιθώριο για απευθείας ανάθεση ή όχι σύμφωνα με τις παραπάνω πιστώσεις;;;Ο υπολογισμός του ορίου της απευθείας ανάθεσης γίνεται από τον αρχικό προυπολογισμό ή από την τελική ανάθεση;;; Μια κατασκευή χριστουγεννιάτικη που θα φωτίζει μια πλατεία είναι ομοειδή με τα παραπανω;;; Παρακαλώ την απάντηση σας !!!!

SECURITY No ratings yet.

ΑΡΘΡΟ 107 ΤΟΥ Ν. 4412/2016
ΑΡΘΡΟ 109Α ΤΟΥ Ν. 4412/2016
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIV ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 107
Ν. 4605/2019 ΑΡΘΡΟ 43
ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΑΝΩ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ 20000 Π.Χ. 50000 ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΙ ΒΗΜΑΤΑ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΩ, Η ΑΝ ΑΠΙΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΟΠΩΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ?

TEXNIKΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ No ratings yet.

ΕΑΝ Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΚΑΤΕΧΕΙ ΠΤΥΧΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ;
ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

Yποβολή προσφοράς σε απ ευθείας ανάθεση από φορέα χωρίς να έχει κληθεί από τον Δήμαρχο No ratings yet.

Σε απ ευθείας αναθεση προμήθειας μπορεί φορέας να υποβάλλει προσφορά αν και δεν εχει κληθεί με προσκληση του Δημάρχου ????
Εξετάζεται η προσφορά αυτή.


Α.Α.Υ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΈΚΠΤΩΣΗΣ No ratings yet.

Παρακαλώ θα ήθελα να μου απατήσετε στο εξής ερώτημα:
Για ένα ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό ανω των ορίων που αφορά προμήθεια ειδών σίτισής (τρόφιμα), έγινε κατακύρωση με το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) , για τα Τμήματα κατεψυγμένων ειδών (ψάρια – λαχανικά) – ελαίων - φρέσκων ψαριών-, ειδών κρεοπωλείου - ειδών οπωροπωλείου, στη τιμή που προκύπτει από το εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών του Τμήματος Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006,κατά την ημέρα παράδοσής τους . Στην σύμβαση αναφέρει ότι «Τα παραπάνω ποσοστά έκπτωσης θα υπολογίζονται στην νόμιμα διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης των ειδών, την ημέρα παράδοσής τους , όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών του Τμήματος Εμπορίου & Τουρισμού της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας , μέχρι την εξάντληση της ποσότητας και χωρίς υπέρβαση του προϋπολογισμού της προμήθειας όπως αυτός αναφέρεται στην αρίθμ. 71/2020 Μελέτη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών» Λόγω συνεχών αυξήσεων των τιμών το ποσό του προϋπολογισμού και η Απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης που αντιστοιχεί στην εν λόγω σύμβαση εξαντλήθηκε έχοντας πάρει την μισή συμβασιοποιημένη ποσότητα. Τι πρέπει να κάνουμε τώρα; Τροποποίηση σύμβασης; Mήπως στην σύμβαση δεν έπρεπε να αναφέρεται « χωρίς υπέρβαση του προϋπολογισμού» αλλά κάτι για αναπροσαρμογή προϋπολογισμού και με καινούργιο Πρωτογενές -τεκμηριωμένο να μπορούμε να συνεχίσουμε την σύμβαση;

α.Απευθείας Ανάθεση β. μοναδικός ανάδοχος σε συνοπτικό No ratings yet.

α. Θεωρείτε ότι είναι νόμιμο αν στέλνουμε πρόσκληση σε έναν μόνο φορέα προκειμένου να του αναθέσουμε μια προμήθεια ή μία υπηρεσία? Η έννοια της "διαβούλευσης και της έρευνας αγοράς", πως ερμηνεύεται?
Δεν είναι σωστότερο να αναρτώ μία γενική πρόσκληση στην ιστοσελίδα του δήμου ή δεν υπάρχει πρόβλημα κανένα αν απευθυνόμαστε συγκεκριμένα σε κάποιον"
Ευχαριστώ προκαταβολικά..
β. στην περίπτωση συνοπτικού όπου έχω μόνο μία προσφορά άρα δεν συνεπάγεται νόμιμο συμφέρον από τρίτους, πρέπει να ακολουθώ τη διαδικασία περιμένοντας τις προθεσμίες για τυχόν ενστάσεις ή μπορώ να επισπεύσω τη διαδικασία, δεδομένου ότι δεν υπάρχει λόγος ένστασης?
Σας ευχαριστώ πολύ.

Α.Ε.Π.Π :Υφίσταται υποχρέωση κράτησης ποσοστού 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ σχετικά με παρατάσεις/τροποποιήσεις συμβάσεων οι οποίες έχουν συναφθεί πριν την έναρξη ισχύος του Ν.4412/2016; No ratings yet.

Υφίσταται υποχρέωση κράτησης ποσοστού 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ σχετικά με παρατάσεις/τροποποιήσεις συμβάσεων οι οποίες έχουν συναφθεί πριν την έναρξη ισχύος του Ν.4412/2016;

Α.Ε.Π.Π: Εάν η διακήρυξη δεν αναφέρει την υποχρέωση κράτησης ποσοστού 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ υφίσταται τέτοια υποχρέωση; No ratings yet.

 Εάν η διακήρυξη δεν αναφέρει την υποχρέωση κράτησης ποσοστού 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ υφίσταται τέτοια υποχρέωση;

ΑΑΥ – ΔΙΑΥΓΕΙΑ – ΚΗΜΔΗΣ No ratings yet.

Η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης αναρτάται πρώτα στο ΚΗΜΔΗΣ (ως εγκεκριμένο αίτήμα) και έπειτα στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ; ή πρώτα στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ (για να έχει ισχύ η απόφαση έπειτα από την ανάρτηση της στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και έπειτα στο ΚΗΜΔΗΣ;
Απόφαση Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεύχος Β')
Άρθρο 10
Η καταχώριση στο ΚΗΜΔΗΣ των εγγράφων του παρόντος άρθρου προηγείται κάθε άλλης δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις.ΑΓΟΝΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No ratings yet.

Σε συνέχεια ανοιχτού διαγωνισμού κάτω των ορίων, για ένα τμήμα το οποίο βγήκε άγονο προχωρήσαμε σύμφωνα με την παρ.2Α του άρθρου 32 του ν.4412/2016 σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης μέσω ηλεκτρονικού διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ χωρίς τροποποίηση των όρων του διαγωνισμού το οποίο και πάλι βγήκε άγονο. Ποιά είναι η επόμενη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουμε; Και αν πρέπει είναι μέσω ΕΣΗΔΗΣ;

ΑΓΟΝΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No ratings yet.

Πραγματοποιήθηκε διαγωνισμός με 5 τμήματα και ένα τμήμα απέβει άγονο. Το τμήμα αυτό σε αξία δεν ξεπερνάει το 20% της συνολικής αξίας του διαγωνισμού.
Με ποιους τρόπους μπορεί να ανατεθεί τώρα το άγονο τμήμα? (διαγωνισμό, απ'ευθείας ανάθεση, διαδικασία διαπραγμάτευσης κλπ).
ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
Λέξη κλειδί
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Κατηγορία

Άσκηση Αρμοδιοτήτων

Δαπάνες - Αναλυτικοί Κωδικοί

Δαπάνες - Δικαιολογητικά, Κρατήσεις

Δαπάνες Γενικά

Δημοτικές Επιχειρήσεις

Δημόσιες Συμβάσεις

Διοικητικά - Οργάνωση

Διοικητικά - Οργάνωση

Εσοδα

Ηλεκτρονικό τιμολόγιο

Κλεισθένης

Κληροδοτήματα

Περιουσία

Προγραμματικές Συμβάσεις

Προσωπικό

Προϋπολογισμός

Ταμειακή Διαχείριση

Τεχνικά Έργα/Μελέτες

Φορολογικά

Υποκατηγορία

Έκπτωση αναδόχου / ματαίωση σύμβασης

Έλεγχος νομιμότητας Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Έξοδα μετακίνησης

Ακίνητα

Ανάληψη υποχρέωσης

Αναθεώρηση τιμής

Ανατροπή Ανάληψης Υποχρεώσεων

Αποζημίωση

Αρμόδιοι υπογραφών

Ασυμβίβαστο/Σύγκρουση συμφερόντων

Δημοσιεύσεις - Δημόσιες Συμβάσεις

Δημοτικές Ενότητες

Δημοτικές Επιχειρησεις - Δημόσιες Συμβάσεις

Διαβούλευση

Διαγωνιστική διαδικασία

Διακηρύξεις - Μελέτες

Διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση

Δικαίωμα Προαίρεσης

Δικηγόροι

Διοικητική λειτουργία ΟΤΑ

Δωρεές - παραχωρήσεις

ΕΕΕΣ

Εγγυήσεις - Συμφωνητικά & λοιποί όροι σύμβασης

Εκλογές - εκλογικό σύστημα

Ελεγκτικό Συνέδριο

Ελεγχος Δαπανών

Ενστάσεις

Εξαιρέσεις Ν.4412/2016

Επιλογή Αναδόχου

Επιλογή τρόπου ανάθεσης – Κατακύρωσης

Επιλογή τρόπου ανάθεσης – Κατακύρωσης

Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων

Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων

Επιτροπές Δημοσίων Συμβάσεων

ΚΕΠ

ΚΗΜΔΗΣ

Καθορισμός είδους σύμβασης (μεικτές συμβάσεις)

Κατάτμηση

Κατάτμηση

Κατακύρωση μικρότερης- μεγαλύτερης ποσότητας

Κατεπείγον

Κοινωνικές υπηρεσίες

Κρατήσεις

Κωδικοί προϋπολογισμού δαπανών

Λόγοι αποκλεισμού και αποδεικτικά μέσα- Δικαιολογητικά συμμετοχής/ δικαιολογητικά κατακύρωσης

Μετάθεση χρόνου παράδοσης υλικών

Μισθώσεις

ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ

Παιδικοί σταθμοί

Παιδικοί σταθμοί

Παράταση συμβάσεων

Παρέκκλιση παρ.10, άρθ.6, Ν.4412/16

Παροχή υπηρεσίας ή Έργο

Πολυετείς υποχρεώσεις

Ποσοστό έκπτωσης - Καύσιμα

Προγραμματικές Συμβάσεις

Προδικαστική προσφυγή

Προδικαστική προσφυγή

Προσλήψεις

Προσυμβατικός έλεγχος

Πρωτόκολλο Παραλαβής

Πρόγραμμα Διαύγεια

Πρόγραμμα Διαύγεια

Ρυθμίσεις οφειλών

Σεμινάρια - Εκπαίδευση

Συγχρηματοδοτούμενα

Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)

Συμβολαιογράφοι

Σχολικές επιτροπές

Τροποποίηση συμβάσεων

Τροποποιήσεις περί του Ν.4412/2016

Φορολογικά - Φ.Π.Α

Φορολογική - Ασφαλιστική - Δημοτική ενημερότητα

Χορήγηση γάλακτος και ΜΑΠ

Χρηματικά όρια Δημοσίων Συμβάσεων

Χρηματικές προκαταβολές

Χρονική παράταση σύμβασης προμηθειών/υπηρεσιών

Ψηφιακή υπογραφή

Tags

Ερωτήσεις Δημοσίων Συμβάσεων

Η εταιρεία «ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.»  θα πραγματοποιήσει για τους συνδρομητές του site, OnLine ενημέρωση με θέμα: "Επιχορήγηση Δήμων για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις έτους"

Video Online ενημέρωσης : «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων»

Αναρτήθηκε το Video της online ενημέρωσης «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων» που έγινε την 29/5/2024.