Αρχική ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Κωδικοί Δαπανών Προϋπολογισμού
Άρθρα στην Κατηγορία

Κωδικοί Δαπανών Προϋπολογισμού

415 αποτελέσματα

Αναλύονται οι ΚΑΕ Δαπανών του προϋπολογισμού. Σε κάθε κωδικό αναλύονται: ο κωδικός, το θεσμικό πλαίσιο και η νομιμότητα πραγματοποίησης της δαπάνης, τα δικαιολογητικά και οι κρατήσεις, ο Κωδικός της διπλογραφικής λογιστικής, η διαδικασία υλοποίησής της.

6011-Τακτικές Αποδοχές ( περιλαμβάνονται βασικός μισθός , δώρα εορτών , γενικά & ειδικά τακτικά επιδόματα ) No ratings yet.

Ανάλυση - Περιεχόμενο Κωδικού Οι τρίμηνες αποδοχές και οι αυξημένες αποδοχές εκπαιδευτικής άδειας εγγράφονται στον ΚΑ 6011. Ανάλογα…

6021-Τακτικές Αποδοχές ( περιλαμβάνονται βασικός μισθός , δώρα εορτών , γενικά & ειδικά τακτικά επιδόματα ) No ratings yet.

Ανάλυση - Περιεχόμενο Κωδικού Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα). Όπως και…

6022-Αποζημίωση Υπερωριακής Εργασίας & για εξαιρέσιμες ημέρες & νυκτερινές ώρες & λοιπές πρόσθετες αμοιβές No ratings yet.

Ανάλυση - Περιεχόμενο Κωδικού Περιλαμβάνει ποσά που αφορούν αποζημίωση υπερωριακής εργασίας που καταβάλλονται σε τακτικό προσωπικό αορίστου χρόνου…

6031-Τακτικές Αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός , δώρα εορτών ,γενικά & ειδικά επιδόματα ) No ratings yet.

Ανάλυση - Περιεχόμενο Κωδικού Στο κωδικό αυτό περιλαμβάνονται όλες οι τακτικές αποδοχές του προσωπικού ειδικών θέσεων. Στον ίδιο…

6032-Αποζημίωση Υπερωριακής Εργασίας & για εξαιρέσιμες ημέρες & νυκτερινές ώρες & λοιπές πρόσθετες αμοιβές No ratings yet.

Ανάλυση - Περιεχόμενο Κωδικού Περιλαμβάνει τις αποζημιώσεις που δίδονται για υπερωρίες- απασχόληση σε εξαιρέσιμες, αργίες και νυκτερινά. Ενώ…

604-Αποδοχές Εκτάκτων Υπαλλήλων ( επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων , ημερομισθίων , ωρομισθίων κλπ. ) No ratings yet.

Ανάλυση - Περιεχόμενο Κωδικού Ως έκτακτο προσωπικό θεωρείται εκείνο που απασχολείται με σύμβαση ορισμένου χρόνου (εποχιακοί, οι διμηνίτες,…

6041-Τακτικές Αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός , δώρα εορτών ,γενικά & ειδικά επιδόματα ) No ratings yet.

Ανάλυση - Περιεχόμενο Κωδικού Στο κωδικό αυτό περιλαμβάνονται όλες οι τακτικές αποδοχές του έκτακτου προσωπικού. Στον ίδιο κωδικό…

6042-Αποζημίωση Υπερωριακής Εργασίας & για εξαιρέσιμες ημέρες & νυκτερινές ώρες & λοιπές πρόσθετες αμοιβές No ratings yet.

Ανάλυση - Περιεχόμενο Κωδικού Περιλαμβάνει τις αποζημιώσεις που δίδονται για υπερωρίες- απασχόληση σε εξαιρέσιμες, αργίες και νυκτερινά. Ενώ…
ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
Λέξη κλειδί
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Κατηγορία

Δαπάνες - Αναλυτικοί Κωδικοί

Δαπάνες - Δικαιολογητικά, Κρατήσεις

Προγραμματικές Συμβάσεις

Τεχνικά Έργα/Μελέτες

Υποκατηγορία

Άμισθος υποθηκοφύλακας

Άποροι

Έξοδα κηδείας

Έξοδα μετακίνησης

Έξοδα παράστασης

Έξοδα προέδρων κοινοτήτων

Έργο με Aυτεπιστασία

Αγορά Ακινήτων

Αιρετοί Γενικά

Αμοιβές ιδιωτών μελετητών

Αναθεώρηση τιμής

Απαλλοτριώσεις

Αποζημίωση

Αστικές Εταιρείες

Ασφάλιστρα

Δαπάνες προβολής

Δεξιώσεις/Εκδηλώσεις

Δημοσιεύσεις - Δημόσιες Συμβάσεις

Διαφημιστική- τουριστική προβολή

Δικαστικοί επιμελητές

Δικηγόροι

Εκλογική Αποζημίωση

Επιμορφωτικά σεμινάρια

Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων

Επιχορηγήσεις

Ιατροί

Καλλιτέχνες

Καύσιμα

Κινητή τηλεφωνία

Κοινωφελείς επιχειρήσεις - οικονομικά

Λογαριασμοί ΔΕΗ

Μισθώσεις

Προγραμματικές Συμβάσεις

Σίτιση, διανονή

Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)

Συμβολαιογράφοι

Συναυλίες

Συνδρομές

Σχολικές επιτροπές

Ταχυδρομικά τέλη

Υπάλληλοι

Χειρισμός δικαστικών αποφάσεων

Χιλιομετρική αποζημίωση

Χορήγηση γάλακτος και ΜΑΠ

Χρηματικά βοηθήματα

Χρηματικές εισφορές

Χρηματοδοτήσεις - Επιχορηγήσεις

Tags

Κωδικοί Δαπανών Προϋπολογισμού