Αρχική ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΣ 3528/07
Άρθρα στην Κατηγορία

ΝΟΜΟΣ 3528/07

57 αποτελέσματα

Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ.

ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
Λέξη κλειδί
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Tags

Θεσμικό πλαίσιο άδειας διευκολύνσεων

Θεσμικό πλαίσιο αναρρωτικής άδειας

Θεσμικό πλαίσιο πειθαρχικών